Huấn Ðức của ÐTC
Trưa Chúa Nhật 14/9/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 14/9/97 vừa qua, tại Castel Gandolfo, trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu, ÐTC Gioan Phaolô II đã nói về ý nghĩa của Ngày Quốc tế Gia Ðình lần thứ hai, mà Ngài sẽ đến tham dự tại Rio de Janeiro, vào đầu tháng 10 tới nầy. ÐTC đã nói như sau:

1. Anh chị em rất thân mến, đang tiến đến gần chúng ta một biến cố giáo hội quan trọng. Cuộc gập gỡ quốc tế của đức giáo hoàng với các gia đình, sẽ được diển ta tại Brazil, ở thành phố Rio de Janeiro, từ ngày 2 đến 5/10 tới nầy. Trong những tháng nầy, tại nhiều nơi trên thế giới, người ta tổ chức những Ðại Hội về Gia Ðình, để có dịp suy tư và cầu nguyện, chuẩn bị cho biến cố sắp đến. Tổng Gíao Phận Rio de Janeiro, và HÐGM Brazil, với sự trợ giúp của HÐ Tòa Thánh về Gia Ðình, đang chuẩn bị cho biến cố nầy với hết sức chuyên cần và lòng hăng say. Cần phải cũng cố mối quan tâm tích cực đối với gia đình; tương lai của nhân loại và của công việc rao giảng phúc âm mới đi qua gia đình. Ðây là giáo huấn vững chắc của CÐ Vat II. Trong hiến chế Mục Vụ Vui Mừng và Hy Vọng, chúng ta đọc như sau: "Ơn cứu rỗi của con người cũng như của xã hội dân sự và Kitô được liên kết chặt chẽ với hoàn cảnh tốt của cộng đoàn hôn nhân và gia đình" (số 4). Ðây là niềm xác tín vững chắc của GH và của các dân tộc biết nhìn nhận gia đình, được xây dựng trên hôn nhân, như là phần gia tài không thể chối bỏ được của nhân loại. Thật vậy, thực thể thiêng liêng và văn hóa của gia đình kết thành nền tảng cho thực thể của quốc gia mà gia đình thuộc về.

2. Chủ đề cũa cuộc gặp gỡ quốc tế về gia đình sắp đến muốn nhấn mạnh đến sự thật căn bản nầy: Gia đình là hồng ân và làø sự dấn thân; gia đình là niềm hy vọng của nhân loại. Cuộc gặp gỡ làm nổi bậc tính cách trung âm của Gia đình, tế bào căn bản của xã hội, là cung thánh của sự sống. Ðể canh tân chính mình và đương đầu với những đòi hỏi của thời đại, gia đình đòi được xã hội nhìn nhận, tôn trọng và nâng đở trong những quyền lợi của mình. Chúng ta nghỉ ngay đến một quả quyết khác nữa của CÐ Vat II, như sau: Tương lai của nhân loại được đặt trong đôi tay của những ai có thể thông truyền cho những thề hệ tương lai những lý lẻ để sống và hy vọng (số 31). Trong thế giới, có rất nhiều người nam nữ nhờ qua chứng tá của họ, đang phổ biến những lý do để sống nầy. Tôi gởi lời kêu gọi đến các chính phủ và các nhà làm luật, sao cho các cơ cấu có thể cổ võ tối đa cho vai trò căn bản nầy của gia đình. Tôi cũng cầu mong sao cho các phương tiện truyền thông xã hội thực hiện một công tác tích cực để cỗ võ, với lòng tôn trọng và trách nhiệm, cộ võ cho việc suy tư và đối thoại về gia đình và những vấn đề của nó.

Ước chi cuộc gặp gỡ quốc tế tại Rio de Janeiro đánh động các lương tâm, ngỏ hầu nhân loại định hướng và bước đi theo trật tự mà Thiên Chúa đã khắc ghi vào trong các tạo vật. Tôi mời gọi các gia đình Kitô trên thế giới hãy cộng tác với công cuộc cao cả nầy, và tôi chân thành mong ước sao cho từ cuộc gặp gỡ quốc tế tại Rio, các gia đình có thể múc lấy niềm hăng say mới để dấn thâm làm việc tông đồ. Chúng ta hãy cầu xin Nữ Vương các gia đình, xin mẹ chúc lành và làm cho những cố gắng của chúng ta được đạt đến hoàn thành.

Sau kinh truyền tin, đặc biệt, bằng tiếng Ý, ÐTC ngỏ lời với các bạn trẻ Roma, đại diện cho tất cả các bạn trẻ khác trong giáo phận đến lảnh nhận sứ điệp mà ngài gởi cho tất cả các bạn trẻ Roma, nhân dịp Tuần Ðại Phúc để chuẩn bị cho Năm Thánh 2000. ÐTC nói:

Trong thơ gởi cho các bạn trẻ Roma, cha nhấn mạnh đến vai trò chủ động của các người trẻ trong dấn thân rao giảng Phúc âm cho những bạn cùng tuổi. Hãy mở cửa cho Chúa Kitô đấng cứu thế. Chúng con rất thân mến, chủ để của tuần Ðại Phúc tại Roma trở thành chương trình và sự khích lệ cho sinh hoạt tông đồ của chúng con. Hởi những người trẻ Roma, chúng con hãy là những nhà truyền giáo của niềm hy vọng.


Back to Radio Veritas Home Page