Huấn Ðức của ÐTC
Ngày Cuối Năm 31/12/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC chủ sự Lễ nghi hát Kinh chiều và Te Deum (Tạ ơn) ngày cuối năm.

Vatican - 31/12/97 - Thứ Tư 31/12/1997, ÐTC đã từ Castelgandolfo trở về Vatican để chủ sự Lễ nghi hát Kinh Chiều và Kinh Te Deum (Tạ ơn) ngày cuối năm tại Nhà Thờ Thánh Inhaxio đệ Loyola vào lúc lúc 17g30. Truyền thống hát Kinh Te Deum vào ngày cuối năm có từ gần 1500 năm nay, do sáng kiến của một vị giám mục tên là Niceta di Remesiana, sống trong miền sông Danube (thuộc Trung Châu Âu) vào thế kỷ thứ Sáu.

Tại Roma, truyền thống này được giữ mãi cho tới năm 1870, năm xẩy ra những biến cố chính trị lớn tại nước Ý, thì bị gián đoạn. Năm 1978, khi vừa lên làm Giáo Hoàng được ít tháng, ÐTC Gioan Phaolô II đã lấy lại truyền thống tốt lành này. Trong những năm vừa qua Lễ nghi này được tổ chức trong Nhà thờ Thánh Inhaxio đệ Loyola, thay vì Nhà thờ Chúa Giêsu, hiện còn đang sửa lại. Cả hai nhà thờ đều do các Cha Dòng Tên coi sóc. Lễ nghi được cử hành theo truyền thống tại Nhà thờ Chúa Giêsu, vì nhà thờ này được coi nhà thờ của Thị xã Roma. Nhưng hiện nay, vì Nhà Thờ Chúa Giêsu còn đang được sửa chữa, nên ÐTC đã đến Nhà Thờ Thánh Ignaxiô de Loyola.

Ông thị trưởng Roma và Ủy Ban Hành Chính đều hiện diện trong lễ nghi này và thay mặt cả Thành phố Roma dâng tặng một chén lễ, để nhớ ơn các Cha Dòng Tên đã có nhiều công, cách riêng trong lãnh vực giáo dục và văn hóa.

Giảng trong Lễ nghi hát Kinh chiều và Te Deum, ÐTC nhắc lại những biến cố, những công việc đã thực hiện năm vừa qua 1997 trong Giáo phận Roma trong bối cảnh chuẩn bị Ðại Toàn Xá 2000. Trước hết, ÐTC nhắc đến12 ngàn nhà truyền giáo: Linh mục, Nam Nữ Tu sĩ, anh chị em giáo dân tình nguyện viếng thăm từng gia đình và trao tặng Phúc Âm Thánh Matcô - Rồi những chuyến viếng thăm mục vụ tại các giáo xứ; cho tới lúc này ÐTC đã viếng thăm được 265 giáo xứ (trong số hơn 300 của Giáo phận). Ngài vui mừng vì thấy các cộng đâồng giáo xứ sống động và muốn tiến trong đức tin và trong chứng tá Kitô. ÐTC vui mừng vì thấy ơn kêu gọi vào chủng viện mỗi năm mỗi gia tăng - Ngài ước mong các ơn kêu gọi đời tận hiến, cách riêng tại các Dòng Nữ, cũng gia tăng như vậy . ÐTC cảm tạ ơn Chúa về tất cả các ơn Người ban cho Giáo Phận. ÐTC cũng loan tin là ngày 15 tháng Giêng tới đây, do lời mời của Ông Thị trưởng và Ủy ban Hành chánh, ngài sẽ viếng thăm Tòa Thị Sảnh Roma. ÐTC chào thăm tất cả anh chị em thợ thuyền và mọi giai cấp trong xã hội của Roma, cách riêng những người đang gặp đau khổ và khó khăn trong những ngày lễ này.

Sau Kinh Chiều và Kinh Te Deum, lúc trở về Vatican, ÐTC đừng lại kính viếng Hang đá vĩ đại (300 thước vuông) và nghệ thuật, được thiết lập giữa Quảng trường Thánh Phêrô với Cây Thông được đem đến từ Zakopane, miền Núi Tatra của Ba lan.

Ngày Ðầu Năm Dương lịch, Lễ Ðức Maria là Mẹ Thiên Chúa và cũng là Ngày cầu nguyện cho Hòa bình thế giới lần thứ 31, theo truyền thống, lúc 10 giờ, ÐTC cử hành Thánh Lễ trọng thể trong Ðền thờ Thánh Phêrô, với sự tham dự của Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh. Sau lễ, ÐTC đọc Kinh Truyền Tin, như các ngày Chúa nhật, với các tín hữu tụ họp trong Quảng trường Thánh Phêrô.

Ngày Hòa bình thế giới do Ðức Phaolô VI thiết lập và cử hành cách đây 30 năm (1967-1997). Hằng năm, Ðức Phaolô VI và sau ngài, Ðức Gioan Phaolô II vẫn gửi một sứ điệp về một đề tài. Ðề tài của sứ điệp Năm nay là "Do sự công bình của mỗi người phát xuất nền hòa bình cho mọi người". Hay nói cách đơn sơ hơn: Mọi người phải thực thi công bằng ngỏ hầu tất cả mọi người được hưởng Hòa Bình.


Back to Radio Veritas Home Page