Huấn Ðức của ÐTC
Trưa Chúa Nhật 21/12/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 21/12/97: Chúa Nhật IV Mùa Vọng. ÐTC Gioan Phaolô II tổng kết ý nghĩa của Mùa Vọng sắp được kết thúc với Lễ Giáng Sinh sắp đến.

1. Anh chị em rất thân mến,
Vào Chúa Nhật IV, Chúa Nhật cuối cùng, của Mùa Vọng, cái nhìn của chúng ta hoàn toàn hướng về Lễ Giáng Sinh sắp đến. Phụng vụ nhắc lại cho chúng ta rằng: Chúa đã đến gần bên. Vậy chúng ta cần phải chuẩn bị tiếp đón Ngài. Ðó là ý nghĩa của trọn cả Mùa Vọng mà Giáo Hội đã khôn ngoan đặt ra để chuẩn bị cho Lễ Giáng Sinh, ngỏ hầu các tín hữu sống trọn vẹn Mầu Nhiệm Nhập Thể. Lời Chúa trình bày cho chúng ta những mẫu gương chờ đợi Chúa ngự đến. Trước hết là Mẹ Maria, Ðấng vâng phục hoàn toàn vào ý định của Thiên Chúa và đón nhận trong cung lòng Mẹ Ngôi Lời làm Nguời; rồi đến thánh Gioan Tiền Hô, đấng khuyến khích mọi người "hãy chuẩn bị đường cho Chúa đến" (x. Lc 3,4); và thánh Giuse, người công chính và khôn ngoan, đấng đón nhận và cộng tác dễ dàng với những ý định mầu nhiệm của Chúa quan phòng. Và cuối cùng, những mục tử tại Bêlem, thức đêm để canh đoàn chiên; họ sẵn sàng đón nhận lời loan báo của thiên thần, chạy mau đến hang đá và nhìn nhận Con Trẻ là Ðấng Cứu Thế đang được mong đợi. Ðó là những mẫu gương cần noi theo để chuẩn bị chúng ta sống Mầu Nhiệm Giáng Sinh một cách đích thực.

2. Ðến đây, ÐTC nhắc đến Năm Chúa Thánh Thần vừa được khai mạc hôm Chúa Nhật I Mùa Vọng, với những lời như sau:

Với Chúa Nhật I Mùa Vọng, chúng ta đã bắt đầu Năm dành đặc biệt cho Chúa Thánh Thần. Ðây là một dịp thêm nữa để suy niệm về vai trò của Chúa Thánh Thần trong Mầu Nhiệm Nhập Thể của Ngôi Lời.

Trong biến cố Giáng Sinh của Chúa Con, Chúa Thánh Thần, Ðấng sáng tạo, thực hiện bước khởi đầu của việc tạo dựng mới, một việc tạo dựng sẽ được hoàn thành trong biến cố Vượt Qua, với chiến thắng của Chúa Kitô trên tội lỗi và trên sự chết. Trong Ngôi Lời Nhập Thể, Ðấng sinh ra bởi Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, làm kẻ đứng đầu của đông số anh chị em, Chúa Thánh Thần sáng tạo nhân tính mới của những kẻ được cứu chuộc. Như thế biến cố Giáng Sinh ghi dấu những khởi đầu của Giáo Hội, dân của giao ước mới, mà chúng ta thấy được đại diện tại hang đá, bởi Mẹ Maria, thánh Giuse và các mục đồng.

Và cũng như biến cố Giáng Sinh của Chúa Giêsu đã có thể có được nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, thì cũng thế, chỉ trong Chúa Thánh Thần, người Kitô và cộng đồng Giáo Hội mới có thể sống Mầu Nhiệm Nhập Thể và lãnh nhận sức mạnh canh tân của nó.

3. Nguyện xin Mẹ Maria hướng dẫn chúng ta trên bước đường sống Mầu Nhiệm Nhập Thể và canh tân đời sống; Mẹ là Ðấng đã được Chúa Thánh Thần biến đổi thành kẻ hoàn toàn vâng phục thánh ý sáng tạo và cứu chuộc của Thiên Chúa.

Sau những lời trên, như thường lệ, ÐTC đọc kinh Truyền Tin với tất cả mọi người hiện diện, rồi ban phép lành cho họ. Sau phép lành, ÐTC nói vài lời bằng tiếng BaLan để chào chúc những người BaLan đồng hương hiện diện trong buổi đọc kinh Truyền Tin. Và kết thúc cuộc gặp gỡ, ÐTC cầu chúc mọi người Lễ Giáng Sinh tốt đẹp.


Back to Radio Veritas Home Page