Huấn Ðức của ÐTC
Trưa Chúa Nhật 30/11/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 30/11 vừa qua.

Về những Lời Huấn Ðức của ÐTC trước khi đọc Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật I Mùa Vọng, Chúa Nhật khai mạc Năm chuẩn bị thứ hai, dành cho Chúa Thánh Thần, của chu kỳ Ba Năm chuẩn bị cho Ðại Năm Thánh 2000.

ÐTC đã nói như sau:

1. Anh chị em rất thân mến,
Vào Chúa Nhật I Mùa Vọng, được bắt đầu Năm thứ hai chuẩn bị cho Ðại Năm Thánh 2000; đây là Năm chuẩn bị được dành cho Chúa Thánh Thần và cho sự hiện diện đầy sức thánh hóa của ngài trong cộng đoàn những đồ đệ của Chúa Kitô (TH Ngàn Năm thứ ba, số 44). Các tín hữu được mời gọi khám phá lại hồng ân trổi vượt nhất là chính Chúa Thánh Thần, mà vai trò của ngài trong Giáo Hội có thể được so sánh như là vai trò của linh hồn trong cơ thể con người. (x. LG số 7). Một cách đặc biệt trong Năm chuẩn bị thứ hai nầy, các tín hữu sẽ cầu nguyện và hoạt động cho sự hiệp nhất của Giáo Hội; sự hiệp nhất nầy là đích điểm cho nhiều ơn đoàn sủng khác nhau, được Chúa Thánh Thần khơi dậy trong giáo hội (Ngàn năm thứ ba, số 47).

Nguyện xin Thiên Chúa làm cho mau đến sự hiệp nhất giữa tất cả mọi người Kitô, ngõ hầu nguời ta có thể bước qua ngưỡng cửa của Năm 2000, nếu không được hiệp nhất hoàn toàn, thì ít ra cũng lại gần nhau hơn, để vượt qua những chia rẻ của ngàn năm thứ hai (Ngàn năm thứ ba, số 34). Chúng ta hãy dâng lời cầu khẩn cho sự hiệp nhất lên Chúa Thánh Thần, vừa kết hiệp trong tinh thần với những anh chị em thuộc Giáo Hội Chính Thống tại Constantinopoli, nhân dịp lễ thánh Anrê tông đồ, nguời anh của Phêrô.

2. Khi khai mạc Năm dành cho Chúa Thánh Thần bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, Tôi lấy làm vui mừng trao ban Thánh Giá cho những nhà truyền giáo nam nữ của Roma, những kẻ sẽ linh động hóa "Tuần Ðại Phúc" trong tổng giáo phận Roma. Các nhà truyền giáo nầy sẽ đi thăm các gia đình, trình bày Tin Mừng tại những trung tâm "lắng nghe Lời Chúa", và sẽ mời những bạn trẻ tham dự những giây phút đặc biệt của đối thoại và chia sẻ Ðức Tin, ngõ hầu trọn cả cộng đoàn giáo phận Roma có thể chuẩn bị một cách tương xứng, để sống Năm Hồng Ân đặc biệt, tức là Năm Thánh 2000. Một lần nữa, tôi xin chào tất cả các nhà truyền giáo nam nữ và tôi bảo đảm là sẽ cầu nguyện cho công việc tông đồ sắp được bắt đầu, dưới sự hướng dẫn của ÐHY đại diện và các giám mục phụ tá.

Tôi cũng xin nhắc rằng vào Chúa Nhật I mùa Vọng, Giáo Phận Roma, bắt đầu giai đoạn gây ý thức và nhận những trợ giúp cụ thể cho việc xây lên những nhà thờ mới. Tôi khuyến khích anh chị em tín hữu tại Roma nâng đỡ cho cho dự án nầy, dự án được gọi là "Năm Muơi Ngôi Nhà Thờ cho Roma vào Năm 2000", ngõ hầu con số 350 ngàn tín hữu chưa có nơi thờ phượng, có thể nhìn thấy những Nhà Thờ mới mau được xây lên, càng sớm càng tốt.

Chúng ta hãy nhìn về Mẹ Maria,"người nữ dịu hiền lắng nghe tiếng nói của Chúa Thấnh Thần, người nữ của thinh lặng và lắng nghe, người nữ của niềm hy vọng (Nnăm thứ ba, trg 48). Chúng ta đã bắt đầu tuần cửu nhật chuẩn bị lễ trọng thể của Mẹ Maria Vô Nhiễm: Chúng ta hãy trao phó cho Mẹ, con đường tiến đến sự hiệp nhất Kitô, Tuần Ðại Phúc tại Roma, và Năm phụng vụ mới nầy.

Ðến đây, ÐTC đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho tất cả.


Back to Radio Veritas Home Page