Huấn Ðức của ÐTC
Trưa Chúa Nhật 23/11/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 23/11/97: Lễ Chúa Kitô Vua.

Hôm nay, 30/11, Chúa Nhật thứ I Mùa Vọng là ngày đầu tiên của Năm Phụng Vụ C, và cũng là ngày khai mạc Năm Thứ Hai dành cho Chúa Thánh Thần, trong chương trình Tam Niên Chuẩn Bị cho Năm Thánh 2000. Chúa Nhật vừa qua, 23/11, là Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua, Chúa Nhật cuối cùng của Năm Phụng Vụ B, và kết thúc Năm dành cho Chúa Giêsu Kitô, năm thứ nhất của Tam Niên Chuẩn Bị nầy. Trong những lời huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin Trưa với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, hôm trưa Chúa Nhật vừa qua, ÐTC đã nhắc đến thời điểm chuẩn bị quan trọng nầy, với những lời như sau:

1. Chúa Nhật hôm nay, Chúa Nhật cuối cùng của Năm Phụng Vụ, chúng ta cử hành Lễ Chúa Kitô, Vua toàn thể Vũ Trụ: Ngài xuất hiện như là Vua của lịch sử và của mọi loài thụ tạo, Vua của thời gian và của cõi đời đời. Chúng ta kết thúc năm thứ nhất của Tam Niên chuẩn bị cho Ðại Năm Thánh 2000, Tam Niên được ghi dấu đặc biệt bởi con đường "đi đến Thiên Chúa Cha, nhờ Chúa Kitô, trong Chúa Thánh Thần". Trong suốt năm chuẩn bị thứ nhất, tức năm 1997, chúng ta đã chú ý đến Chúa Giêsu Kitô, Ðấng cứu chuộc duy nhất của chúng ta. Năm sắp đến là Năm chuẩn bị thứ hai, và sẽ được dành đặc biệt cho Chúa Thánh Thần. Chúa Nhật tới, tức Chúa Nhật I Mùa Vọng, tại Ðền Thờ Thánh Phêrô, tôi long trọng khai mạc giai đoạn mới tiến đến Cửa Thánh của Ngàn Năm Thứ Ba, bằng việc cử hành Thánh Lễ trọng thể.

2. Vào lúc kết thúc một năm phụng vụ và bắt đầu một năm phụng vụ mới, chúng ta được mời gọi có ý thức hơn về vai trò mà phụng vụ có được trong đời sống của giáo hội. Phụng vụ ghi dấu con đường tiến của Giáo Hội trong thời gian, vừa không ngừng nuôi dưỡng đức tin, đức cậy và đức mến của giáo hội. Về điểm nầy, tôi muốn nhắc lại đây rằng cách đây 50 năm, ngày 20 tháng 11 năm 1947, ÐGH Piô XII đã công bố thông điệp Mediator Dei, Ðấng Trung Gian của Thiên Chúa, viên đá tảng đích thực trong lịch sử canh tân phụng vụ công giáo. Trong thông điệp đó, với sự quân bình đáng phục và ý thức mục vụ nổi bật, những đề nghị canh tân của phong trào phụng vụ được đánh giá cao vừa chận bớt lại những điều thái quá; người ta xác định, với dòng suy tư sâu xa về thần học và tu đức, (xác định) việc tôn thờ công khai của Giáo Hội, vừa phân biệt trong đó những gì là không thể thay đổi và những gì phải chiều theo những tiến triển và thay đổi; người ta cổ võ sự tham dự tích cực và cá nhân của các tín hữu. Công Ðồng Vat II, trong Hiến Chế về Phụng Vụ và trong những văn kiện khác, đã lấy lại nhiều điểm của thông điệp Mediator Dei, Ðấng Trung gian của Thiên Chúa, và hoàn tất chương trình giáo lý và phụng vụ được đề ra trong thông điệp; chương trình đó, để được thực hiện trọn hảo, cần được toàn thể dân Chúa đồng hóa mỗi ngày một nhiều hơn.

3. Cùng với anh chị em, tôi cảm tạ Thiên Chúa, vì sự can thiệp đầy ý nghĩa của vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, một sự can thiệp ngày nay vẫn còn giữ được tầm quan trọng và tính cách thời sự của nó. Ước chi việc canh tân đích thực về phụng vụ cổ võ cho công cuộc tái rao giảng phúc âm. Chúng ta hãy xin Mẹ Thiên Chúa khẩn cầu cho chúng ta trong công cuộc nầy. Mẹ là Ðấng được liên kết chặt chẽ với công việc của Con Mẹ (x. SC n.103) và luôn luôn đồng hành với giáo hội trong thời gian. Với lòng biết ơn, chúng ta hãy trao phó cho Mẹ Năm phụng vụ vừa chấm dứt và Năm phụng vụ mới vừa bắt đầu. Ước gì mẫu gương của Mẹ giúp chúng ta sống những ngày, những tuần lễ và những năm đang diễn ra, với tâm hồn cởi mở và vâng phục theo tác động của ân sủng của Chúa, để cuối cùng được tham dự vào phụng vụ đời đời trên trời.

Ðến đây, ÐTC đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho tất cả. Sau Phép Lành, ÐTC đã kêu gọi mọi nguời hãy cầu nguyện cho các bạn trẻ đang chuẩn bị lãnh nhận chức linh mục, vì chúa nhật 23/11 cũng là Ngày của Chủng Viện trong giáo phận Roma. Và ÐTC cũng nhắc cho biết, là trong thánh lễ trọng thể Chúa Nhật I Mùa Vọng, Ngài trao thánh giá cho nhiều tín hữu Roma, tình nguyện dấn thân như những nhà truyền giáo, trong chiến dịch Chuẩn Bị Năm Thánh nơi tất cả các giáo xứ của Tổng Giáo Phận Roma.


Back to Radio Veritas Home Page