Huấn Ðức của ÐTC
Trưa Chúa Nhật 09/11/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyền tin Trưa Chúa Nhật 9/11/97.

Chúa Nhật vừa qua, 9/11, ÐTC Gioan Phaolô II đã cử hành thánh lễ phong chân phước cho ba Ðầy Tớ Chúa.Vị thứ nhất là Ðức Cha VILMOS APOR, người Hungari, giám mục giáo phận Gior, bị cộng sản Liên Xô giết chết năm 1945. Vị thứ hai là Ðức Cha GIOVANNI BATTISTA SCALABRINI, qua đòi năm 1905, giám mục giáo phận Piacenza, Italia. Ngài là một hình ảnh nổi bật đã đưa vào trong giáo hội một công việc mục vụ đặc biệt cho những người di dân, tị nạn. Ngài đã lập Tu Hội Truyền Giáo Thánh Carlo, dành cho nam giới, và dòng các Nữ Tu Scalabrini, chuyên phục vụ những người di dân, tị nạn. Vị thứ ba là nữ tu MARIA VICENTA de Santa DOROTEA CHAVEZ OROZCO, qua đời năm 1949, người Mêhicô, sáng lập dòng Các Nữ Tì của Chúa Ba Ngôi và của Các Người Nghèo. Sau thánh lễ, đến giờ Kinh Truyền Tin, ÐTC đã nói vài lời chào chúc các phái đoàn đến dự lễ Phong Chân Phước, rồi đọc kinh truyền tin.

Trước hết, lời với phái đoàn đến từ HUNGARI để tham dự lễ phong chân phước cho Tân Chân Phước Giám Mục Vilmos APOR, ÐTC đã nói như sau:

Tôi xin chào phái đoàn anh chị em Hungari hôm nay vui mừng vì lễ Phong Chân Phước cho người đồng hương, Chân Phước Giám Mục Vilmos Apor. Anh chị em rất thân mến, anh chị em hãy biết quý trọng và sống theo mẫu gương của tân chân phước, để đem những giá trị của đức tin Kitô vào trong mọi dự án nhằm phát triển đích thực sự tiến bộ luân lý và dân sự, để phục vụ cho đất nước của anh chị em.

Ngỏ lời bằng tiếng Ý, ÐTC nói như sau:

Tôi xin chào tất cả những tín hữu đến từ giáo phận COMO, những nhà truyền giáo nam nữ thuộc đại gia đình của Tân chân phước Scalabrini, ngày hôm nay dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, trong sự hiệp thông với toàn thể giáo hội, vì việc tôn phong chân phước cho đức cha Giovanni Battista Scalabrini, người cha của những anh chị em di dân. Ước chi mẫu gương sống của ngài khuyến khích tất cả luôn chú ý nhiều hơn và sống liên đới hơn với những anh chị em tị nạn và di dân.

Bằng tiếng Tây Ban Nha, ÐTC chào thăm tất cả những phái đoàn nói tiếng Tây Ban Nha đến dự lễ phong chân phước cho Nữ Tu Maria Vicenta.

Cuối cùng, trở lại tiếng Ý, ÐTC nói về ý nghĩa của Ngày Tạ Ơn Toàn Quốc Italia, như sau:

Chúa Nhật mùng 9 tháng 11, giáo hội Công Giáo Italia Ngày Toàn Quốc Tạ Ơn, lần thứ 47, do liên đoàn quốc gia của những người làm vườn, thành lập. Ðây là dịp thuận tiện để nhìn nhận những hồng ân của Thiên Chúa và biểu lộ lên ngài lòng biết ơn của chúng ta. Vào cuối ngàn năm thứ hai, người ta cần khẩn thiết đưa mắt nhìn lên cao, lên Ðấng trao ban mọi hồng ân trọn hảo, để nhìn nhận rằng tất cả đều đến với ta từ tình yêu thương đầy quan phòng và nhân từ của ngài. Nhưng người ta không thể cảm tạ Thiên Chúa, mà không dấn thân hoạt động, với tư cách là người Kitô, để phổ biến trọng mọi tầng lớp xã hội sự tôn trọng và tình liên đới đối với anh chị em, nhất là những ai cần được trợ giúp nhất và không gì tự vệ.Mẩu gương của các vị tân chân phước về bình diện nầy, là thật hết sức hùng hồn và khuyến khích.

Ngày Tạ ơn còn là dịp to lớn để cộng đoàn Kitô chúng ta suy nghĩ, để chuẩn bị cho việc tái rao giảng "Tin Mừng Xã Hội" của giáo hội, và để thẩm định giá trị của công việc lao động và của cố gắng con người, để phục vụ cho ý định của Thiên Chúa Tạo Hóa và Cứu Chuộc.

Chúng ta hãy trao phó cho Mẹ Maria, nhờ qua lời khẩn cầu của ba vị tân chân phước, những tâm tình và lời cầu chúc trên của chúng ta; Mẹ là Ðấng Ðồng Trinh, là Mẹ của Giáo Hội và là Nữ Vương các Thánh. Xin mẹ đón nhận chúng ta duới bóng áo choàng của Mẹ và hướng dẫn chúng ta trên con đường sống và làm chứng cho đức tin Kitô.

Ðến đây, như thường lệ. ÐTC đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho tất cả.


Back to Radio Veritas Home Page