Huấn Ðức của ÐTC
Trưa Chúa Nhật 26/10/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

KINH TRUYỀN TIN TRƯA CHÚA NHẬT 26/10/97.

Chúa Nhật cuối cùng của tháng 10, tháng Mân Côi. ÐTC kêu gọi mọi nguời hãy siêng năng lần chuổi Môi Khôi dâng kính Mẹ, để cầu nguyện xin Thiên Chúa ban ơn Hòa Bình cho thế giới và ban sự hiệp nhất cho gia đình nhân loại. ÐTC đã nói như sau:

Anh chị em rất thân mến,
Tháng 10 là tháng dành cho việc cầu nguyện bằng chuổi Môi Khôi; đây là lời cầu nguyện bình dân tốt đẹp nhất, thuộc về phần gia tài thiêng liêng của toàn thể Dân Chúa. Những vị giáo hoàng tiền nhiệm tôi đã có lòng yêu mến lời cầu nguyện bằng kinh Môi Khôi nầy thật nhiều. Ðức Cố Giáo Hoàng Piô XII, đáng nhớ, đã gọi kinh Mân Côi là "Bản tóm lược của trọn cả Phúc Âm" (AAS 38,1946,419).

Trong khi chúng ta tiến gần đến lúc kết thúc năm thứ nhất của Tam Niên Chuẩn Bị gần cho Năm Thánh 2000, và là năm được dành cho Chúa Kitô Ðấng cứu thế, Tôi muốn nhắc lại đây điều mà Ðức Phaolô VI đã viết trong tông huấn về lòng sùng kính Mẹ Maria (Marialis Cultus) như sau: "Chuổi Môi Khôi là lời cầu nguyện của phúc âm, được quy hướng về trung tâm là Mầu Nhiệm Nhập Thể để Cứu Chuộc Nhân Loại; đây là lời cầu nguyện được hướng rõ ràng về Chúa Kitô. Thật vậy, yếu tố đặc biệt của Kinh Mân Côi, tức việc lặp đi lặp lại lời Kinh Kính Mừng, kết thành chuổi lời kinh mà trên đó được khai triển suy niệm của chúng ta về những mầu nhiệm của cuộc đời Chúa Giêsu, những mầu nhiệm được nhìn qua con tim của Ðấng hiện diện gần với Chúa nhất" (46-47, AAS 66,1947,155-156).

Biết bao lần trong lịch sử, Giáo Hội đã chạy đến với lời kinh Mân Côi nầy, nhất là trong những lúc khó khăn đặc biệt. Kinh Mân Côi đã là phương thế để tránh nguy hiểm chiến tranh và để xin Thiên Chúa ban cho ơn bình an. Thử hỏi Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, khi hiện ra cho ba trẻ em mục đồng, cách đây 80 năm, đã không yêu cầu lần chuổi Môi Khôi hay sao, để cầu nguyện cho kẻ tội lỗi ăn năn trở lại và cho thế giới được hòa bình? Làm sao chúng ta bỏ qua không cầu nguyện cho hòa bình, vào lúc kết thúc một thế kỷ đã trải qua những cuộc chiến khủng khiếp, và buồn thay, vẫn còn tiếp tục trải qua bạo lực và những xung đột? Trong những năm chúng ta chuẩn bị bước vào ngàn năm thứ ba của kỷ nguyên Kitô, ước gì tràng hạt Mân Côi dâng kính Mẹ Maria, trợ giúp chúng ta khẩn cầu cùng Chúa ban ơn Hòa Giải và Hòa Bình cho toàn thể nhân loại.

Ðến đây, ÐTC nhắc đến việc cầu nguyện Kinh Mân Côi trong gia đình với những lời như sau:

Nhưng hòa bình của thế giới cũng đi qua hòa bình của các gia đình, tế bào căn bản của đại gia đình nhân loại. Ðây là lý do tại sao Giáo Hội quan tâm chú ý đặc biệt đến các gia đình, mà bằng chứng là cuộc gặp gỡ quốc tế về gia đình tại Rio de Janeiro. Ngày hôm nay Tôi muốn đề nghị lại cho tất cả các gia đình Kitô việc cầu nguyện Kinh Mân Côi, ngỏ hầu các gia đình có thể nếm hưởng nét đẹp đẻ của việc quy tụ chung với nhau để suy niệm, cùng với Mẹ, những mầu nhiệm Vui, Thương và Mừng của ơn cứu chuộc chúng ta, và như thế có thể thánh hóa những giây phút vui tươi cũng như những lúc khó khăn của cuộc sống hằng ngày. Việc cầu nguyện chung giúp cho gia đình sống hiệp nhất hơn, an bình hơn và trung thành hơn với Phúc Âm Chúa.

Lạy Mẹ Maria, nữ vương rất thánh Mân Côi, xin Mẹ hãy là Thầy dạy và là kẻ hướng dẫn mọi gia đình trong lời cầu nguyện nầy, lời cầu nguyện hết sức thân yêu của tôi.

Sau những lời trên, ÐTC đọc kinh truyền tin với mọi tín hữu hiện diện, tại quảng trường thánh Phêrô ở Roma.


Back to Radio Veritas Home Page