Tường thuật Thánh Lễ
Phong Tước Hiệu Tiến Sĩ Giáo Hội
cho Thánh Nữ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu
và Kinh Truyền Tin sau Thánh Lễ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tường thuật Thánh Lễ Phong Tước Hiệu Tiến Sĩ Hội Thánh cho Thánh Têrêsa Giêsu Hài Ðồng và Thánh Nhan, tại Roma

(RG,19/10/97) Lúc 10 giờ sáng, Chúa Nhật 19/10/97, ÐTC Gioan Phaolô II đã chủ sự Thánh Lễ tại quảng trường thánh Phêrô, ở Roma, để mừng Ngày Chúa Nhật Truyền Giáo, vừa đồng thời tôn phong tước hiệu "Tiến Sĩ Hội Thánh" cho thánh nữ Têrêsa Giêsu Hài Ðồng và Thánh Nhan, qua đời cách đây 100 năm. Hơn 100 ngàn nguời đã tham dự thánh Lễ nầy, đặc biệt có sự tham dự của các sinh viên và giáo sư các Ðại Học Giáo Hoàng ở Roma, vì Thánh Lễ ngày Chúa Nhật này, cũng là thánh lễ truyền thống, ÐTC Gioan Phaolô II thường cử hành cho các giáo sư và sinh viên của càc Ðại Học Giáo Hoàng, vào đầu niên học mới 1997-1998. Ngay đầu thánh lễ, sau khi nghe lại tiểu sử của thánh nữ Têrêsa và lời thỉnh cầu của ÐHY xin ÐTC phong tước hiệu tiến sĩ cho thánh nữ, ÐTC đã đọc công thức bằng tiếng Latinh, công bố thánh nữ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu và Thánh Nhan, tiến sĩ Hội Thánh, giữa sự vui mừng lớn lao của mọi người hiện diện. Trong bài giảng Thánh lễ, ÐTC đã nói như sau:

Trong số các vị thánh Tiến Sĩ Hội Thánh, Thánh Têrêsa Giêsu Hài Ðồng và Thánh Nhan là vị thánh trẻ tuổi nhất. Nhưng con đường thiêng liêng của ngài cho thấy là hết sức trưởng thành và những trực giác của đức tin được diển tả trong các tác phẩm của thánh nữ là thật rộng rải và thật sâu xa, đến độ ThánhNữ đáng được đặt vào số những vị thầy vĩ đại của đời sống thiêng liêng. Trong tông thư tôi đã viết trong dịp nầy, tôi đã nhấn mạnh đến vài điểm nổi bật của giáo lý ngài. Nhưng làm sao mà không nhắc lại nơi đây, điều mà người ta có thể xem như là chóp đỉnh của giáo lý của thánh nữ, từ lời thánh nữ kể lại về việc ngài khám phá ơn gọi của mình trong Giáo Hội? Ðoạn tự thuật đó như sau:

"Tình Thương Bác Ái là chìa khóa của ơn gọi tôi. Tôi đã hiểu rằng, nếu Giáo Hội có một thân thể, gồm có nhiều chi thể, thì chi thể cao thượng nhất không thiếu. Tôi đã hiểu rằng Giáo Hội có một trái tim, và trái tim nầy cháy lửa yêu mến. Tôi được hiểu rằng chỉ tình yêu thương mới làm cho các chi thể của Giáo Hội hoạt động, rằng nếu tình thương bị tắt đi, các tông đồ không rao giảng phúc âm nữa, các vị tử đạo sẽ không chịu đổ máu mình ra nữa. Tôi đã hiểu rằng tình yêu thương bao gồm tất cả mọi ơn gọi. Bấy giờ trong niềm vui trào dâng, tôi đã thốt lên như sau: Lạy Chúa Giêsu, tình yêu của con, Con đã gặp được ơn gọi của con rồi. Ơn gọi của con, chính là tình yêu" (MS B, 3V)

Ðó là trang nhật ký đáng phục tự nó đủ để chứng minh rằng người ta có thể áp dụng cho thánh Têrêsa đoạn phúc âm mà chúng ta vừa nghe qua trong phần phụng vụ lời Chúa: Lạy Cha, là Chúa trời đất, con dâng lời chúc tụng cha, vì Cha đã mạc khải cho những kẻ bé nhỏ biết và giấu không cho kẻ khôn ngoan hiền triết biết" (Mt 11,25).

Vào cuối thánh lễ trước khi ban phép lành kết thúc, ÐTC đã nói vài lời về lòng sùng kính Ðức Mẹ nơi thánh Têrêsa.

Những Lời ÐTC nói trước khi đọc Kinh Truyền Tin (Angelus) trưa Chúa Nhật 19/10/97, về Lòng sùng kính Mẹ Maria của thánh nữ Têrêsa Giêsu Hài Ðồng, tân tiến sĩ Hội Thánh

Vào cuối thánh lễ Chúa Nhật Truyền Giáo, trong đó thánh Nữ Têrêsa Giêsu Hài Ðồng được phong tước hiệu Tiến Sĩ Hội Thánh, ÐTC đã nói thêm vài lời về Lòng Sùng Kính Mẹ Maria của Thánh Nữ, trước khi đọc kinh Truyền Tin với mọi người hiện diện. ÐTC đã nói như sau:

Trong ngày Quốc Tế Truyền Giáo hôm nay, chúng ta đã chú ý đến Thánh Nữ Têrêsa Giêsu Hài Ðồng và Thánh Nhan, mà Cha đã vui mừng tuyên bố làm Tiến Sĩ Hội Thánh. Thánh nữ là mẩu gương cho sự dấn thân truyền giáo và là quan thầy của các xứ truyền giáo, mặc dù không bao giờ rời tu viện dòng kín tại Lisieux. Nguời ta có thể nói rằng Thánh Nữ Têrêsa đã thực hiện nơi chính mình dự định đặc biệt truyền giáo của Mẹ Maria rất thánh, Ðấng đã linh động, bằng sự hiện diện cầu nguyện và bằng đức bác ái trọn hảo, (linh động) cộng đoàn đầu tiên các tông đồ, ngỏ hầu sức sinh động đã được Chúa Thánh Thần khơi dậy trong ngày Lễ Hiện Xuống, thôi thúc cho công việc rao giảng Tin Mừng cho đến tận cùng trái đất. Mối liên hệ của thánh Têrêsa Giêsu Hài Ðồng với Mẹ Maria là thật sâu xa ngay từ tuổi thơ. Thêm vào kinh nghiệm không thể quên được về nụ cười của Mẹ Maria, mà thánh nữ nhìn thấy được trên gương mặt của bức tượng Mẹ Maria đặt trong phòng mình (x. MS A,30R), thánh Têrêsa còn cho rằng cuộc lành bệnh lạ lùng lúc lên mười tuổi là do Mẹ Maria. "Ðức bà của Nụ Cười" cũng đến đứng bên giường thánh nữ trong phòng bệnh, nơi thánh Têrêsa kết thức cuộc đời ngắn ngủi, bị tiêu hao vì bệnh lao. Tinh thần phó thác con thảo cho Mẹ Maria đã ghi dấu trọn cả cuộc đời của thánh Têrêsa. Tinh thần phó thác nầy ngày nay được đề ra cho tất cả mọi người chúng ta bắt chước. Nguyện xin Thánh Têrêsa Giêsu Hài Ðồng giúp chúng ta yêu mến, bước theo và noi gương Ðức Nữ Ðồng Trinh, là Mẹ và là Nữ Vương của tất cả các vị thánh.

Sau những lời trên, ÐTC ngỏ lời đặc biệt riêng cho các nhóm khác nhau hiện diện trong Thánh Lễ. Trước hết là nhóm tín hữu nói tiếng Ý, trong số nầy có các giáo sư và sinh viên của các đại học giáo hoàng tại Roma, nhân dịp khai mạc nămhọc mới 1997-1998. ÐTC mời gọi hãy nhận lảnh bài học hùng hồn của thánh nữ Têrêsa. ÐTC nói: Ước gì tất cả những ai được gọi chiêm ngắm và thông truyền những sự thật của Ðức Tin cho anh chị em, biết vun trồng sự tín thác thân tình với Thiên Chúa; thái độ tín thác nầy là đặc điểm riêng của những kẻ bé nhỏ,những nguời khiêm tốn. Với những nhóm tín hữu nói tiếng Pháp, nhất là những ai đến từ Lisieux, nơi thánh Têrêsa đã sống, ÐTC mời gọi hãy noi gương đời sống thiêng liêng và lòng can đảm tông đồ của thánh Têrêsa. Với những anh chị em tín hữu nói tiếng Anh, ÐTC mời gọi hãy noi gương thánh Têrêsa sống hoàn toàn hiến thân cho tình yêu Chúa; cuộc sống hiến thân cho tình yêu Chúa nầy được thánh nữ Têrêsa thể hiện trong sự chiêm niệm, trong đời sống chung và trong mối quan tâm rao giảng Phúc Âm cho đến tận cùng trái đất.

(Ðến đây, ÐTC đọïc kinh truyền tin và ban phép lành cho tất cả)

Ðó là vài tâm tình của ÐTC Gioan Phaolô II về thánh nữ Têrêsa Giêsu Hài Ðồng, tân tiến sĩ Hội Thánh, trước khi đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu trưa Chúa Nhật vừa qua.


Back to Radio Veritas Home Page