Huấn Ðức của ÐTC
Trưa Chúa Nhật 12/10/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyền Tin Trua Chúa Nhật 12/10/1997.

ÐTC Gioan Phaolô II nhắc đến mẩu gương của Năm Vị Tân Chân Phước vừa được tôn phong, và kêu gọi mọi tín hữu hãy noi gương các vị trở thành những chứng nhân của tình yêu Chúa giữa lòng xã hội.

Lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật 19/10, Ngày Quốc Tế Truyền Giáo, ÐTC Gioan Phaolô II cử hành thánh lễ tại quảng trường thánh Phêrô và phong tước hiệu Tiến Sĩ Giáo Hội cho thánh nữ Têrêsa Giêsu Hài Ðồng và Thánh Nhan. Chúng tôi sẽ kể về biến cố nầy trong chương trình Trưa Chúa Nhật với ÐTC vào lần tới. Trong chương trình nầy, chúng ta hãy nhìn lại buổi đọc kinh Truyền Tin vào Trưa Chúa Nhật vừa qua, 12/10. Trong thánh lễ lúc 10 giờ sáng, tại Quảng Trường Thánh Phêrô, Roma, ÐTC đã tôn phong năm Vị Tân Chân Phước, trong số nầy có ba vị nguời Italia, một vị người Bỉ, và một vị người Mêhicô.

Ba vị người Italia là: Chân Phước Giovanni Battista Piamarta, sáng lập Dòng Thánh Gia Ðình Nazareth. Chân Phước Linh Mục Domenico Lentini, nhà chuyên giảng thuyết các Tuần Ðại Phúc khắp nước Italia; Chân Phước Nữ Tu Maria Teresa Fasce, nữ tu dòng Augustine. Chân Phước Nguời Bỉ là một góa phụ Emilie d ' Oultremont, đã tận hiến cuộc đời còn lại cho Chúa với tên gọi mới là Nử Tu Marie de Jesus, sáng lập dòng Ðức Maria Ðền Tạ; và chân phước người Mehicô, là Linh Mục Elias del Socorro Nieves, tu sĩ dòng Augustine.

Trong bài giảng Thánh Lễ, ÐTC Gioan Phaolô II đã nhắc đến mẩu gương của các vị Tân Chân Phước, trong việc sẳn sàng và hăng say theo Chúa cho đến cùng, để phục vụ anh chị em. Cuối Thánh Lễ, trước khi ban phép lành kết lễ, vì đã đến giờ trưa, nên ÐTC nói thêm vài lời và đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện. ÐTC đã nói như sau:

Anh chị em hành hương rất thân mến đến Roma nầy từ Âu Châu, Mỹ Châu và từ các nơi Italia

Vào lúc kết thúc buổi cử hành thánh thể long trọng nầy, Cha xin chân thành chào chúc anh chị em. Trước hết cha nghĩ đến những anh chị em đến từ giáo phận Brescia, từ cộng đoàn giáo phận TURSI-LAGONEGRO, cũng như từ hai Tổng Giáo Phận Spoleto và Norcia. Anh chị em vẩn đến đông đủ, mặc dù đang chịu nhiều thiệt hại của trận động đất trong vùng. Tôi xin khuyến khích tất cả hãy sống theo mẩu gương các Tân Chân Phước và hãy nhận lấy kho tàng giáo huấn các ngài và trở thành những chứng nhân của tình yêu thương nhân từ của Thiên Chúa trong thời đại chúng ta.

Cha xin chào anh chị em hành hương nói tiếng Pháp đến tham dự lễ Phong Chân Phước nầy, đặc biệt là các nữ tu của Dòng Ðức Maria Ðền Tạ. Xin hãy noi theo mẩu gương của Tân Chân Phước Marie de Jesus, đã thưa vâng với Chúa, và xin hãy dấn thân phục vụ anh chị em, theo mẩu gương của Mẹ Chúa Kitô.

Cha cũng xin chào những anh chị em hành hương nói tiếng Tây Ban Nha, đến từ Mehicô để dự lễ Phong Chân Phước của Linh Mục Elias Del Socorro Nieves, và chào những thành viên của gia đình tu đức dòng thánh Augustine, đến dự lễ Phong chân phước cho hai người con nổi tiếng của dòng.

Cùng với tất cả năm vị Tân Chân Phước, chúng ta hãy hướng về Mẹ Maria, Nữ Vương Các Thánh. Lòng sùng kính Mẹ Maria đã được nổi bậc trong đời sống của các vị tân chân phước, vửa được nâng lên danh dự bàn thờ. Càc vị đã yêu mến và tôn kính Mẹ Maria với hết lòng con thảo. Các ngài đã chạy đến với Mẹ Maria mọi lúc cuộc đời, nhất là trong những giây phút gặp khó khăn và thử thách, để trao phó chính mình và những công việc cho Mẹ Maria. Nguyện xin Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, mà trong tháng 10 nầy, chúng ta tôn kính Mẹ qua việc lần chuổi Môi Khôi, xin Mẹ giúp chúng ta đáp trả ơn gọi mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi người, tùy theo những hồng ân khác nhau và những ơn đoàn sũng khác nhau. Xin Mẹ giúp chúng ta đáp lại ơn gọi của mình một cách sẳn sàng và với lòng trung thành.

(Ðến đây, ÐTC đọïc kinh truyền tin và ban phép lành cho tất cả)


Back to Radio Veritas Home Page