Huấn Ðức của ÐTC
Trưa Chúa Nhật 5/10/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

(Angelus Sunday 5/10/97).

Bài Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật vừa qua , mùng 5 tháng 10, tại Rio de Janeiro, bên Brazil, sau Thánh Lễ Bế Mạc Ngày Quốc Tế Gia Ðình lần thứ hai.

Trưa Chúa Nhật vừa qua, mùng 5 tháng 10, ÐTC đã đọc kinh truyền tin tại Công Viên Flamengo của thành phố Rio de Janeiro, Brazil, với gần 2 triệu tín hữu đến tham dự thánh lễ Bế Mạc Ngày Quốc Tế Gia Ðình lần thứ hai. Bài huấn đức của ÐTC trước khi đọc kinh truyền tin, là những lời chào chúc của ÐTC, bằng nhiều ngôn ngử khác nhau, gởi đến các gia đình đang hiện diện tại chổ, cũng như những gia đình hiệp ý với việc cử hành từ khắp nơi trên thế giới. Với mỗi nhóm ngôn ngữ, ÐTC nhắc đến một khía cạnh khác nhau của đời sống gia đình kitô. Mở đầu, ÐTC đã nói như sau:

Anh chị em rất thân mến,
Cha xin thân ái chào chúc những gia đình hiện diện nơi đây và tất cả các gia đình trên toàn thể quốc gia Brazil đang lắng nghe Cha qua các phương tiện truyền thanh và truyền hình. Cuộc gặp gỡ ngày hôm nay mang lại niềm hy vọng cho tương lai của gia đình kitô. Chúng con là những kẻ chủ động xây đắp vận mệnh của đất nước chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng con và đồng hành bên cạnh chúng con.

Cha xin chào các gia đình nói tiếng Tây Ban Nha hiện diện nơi đây, và những gia đình từ Tây Ban Nha và từ Châu Mỹ Latinh đang hiệp thông vào lễ cử hành nầy trong tinh thần. Ước chi Mẹ Maria giúp chúng ta gìn giữ sống động trong mọi tổ ấm ngọn lửa đức tin, tình thương và sự đồng tâm, để gia đình trở thành ánh sáng vá niềm hy vọng của nhân loại. Chúng con hãy trung thành với ơn gọi mà Thiên Chúa ban cho chúng con. Cha xin hết lòng ban phép lành cho chúng con.

Cha xin hết lòng chào chúc tất cả những gia đình nói tiếng Anh từ khắp nơi trên thế giới tựu về đây. Gia đình là một ưu tiên và là sự quan tâm quan trọng nhất của đời sống và tác vụ của Giáo Hội. Gia đình như thế nào, thì giáo hội sẽ như vậy, và xã hội con người cách chung cũng tùy theo tình trạng các gia đình. Ước chi cuộc Gặp Gỡ Quốc Tế về Gia Ðình dẩn đưa chúng ta đến ý thức mới về giá trị của gia đình trước nhan Thiên Chúa, và làm cho các gia đình công giáo được ý thức nhiều hơn nữa về vai trò của họ như là "giáo hội tại gia". Chỉ khi nào những bậc làm cha mẹ cầu nguyện với con cái, thì họ có thể thật sự thông truyền những sự thật và những giá trị của đức tin. Ước chi Thánh Gia Ðình Nazareth là mẩu gương cho chúng con và hướng dẩn chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng con.

Cha hết lòng chào những gia đình BaLan, tại quê hương BaLan và tại nước ngoài. Cha đặc biệt chào những gia đình BaLan tại Brazil. Cha không ngừng cầu xin Thiên Chúa, ngỏ hầu được thực hiện sự thánh hóa các gia đình trong Chúa Kitô. Hôm nay, cùng với chúng con, Cha đến trước nhan Thiên Chúa Cha với lời cầu nguyện sốt sắng, xin Thiên Chúa chúc lành cho những gì Ngài đã chu toàn nơi chúng con nhờ qua bí tích hôn phối. Thật vậy, nơi chính Thiên Chúa có nguồn mạch của sự sống và sự thánh thiện. Ước chio sự thánh thiện của các gia đình, trở thành chất men cho sự canh tân nội tâm nơi con người và nơi các dân nước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng con.

Hởi các gia đình nói tiếng Pháp, cha xin chào chúc tất cả chúng con đang hiện diện tại Rio nấy, cũng như những gia đình từ Ðất Nước họ nhưng hiệp thông với chúng ta trong buổi cử hành nầy; Chúng con hãy cảm tạ Thiên Chúa vì những hồng ân của Ngài, vì tình thương giữa chúng con trong gia đình và vì các con cái. Trong niềm hy vọng và với sự trợ giúp của Mẹ Maria, chúng con hãy trung thành với những cam kết để mưu ích cho nhân loại và cho giáo hội. Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng con.

Cha xin chân thành chào các gia đình nói tiếng Ý hiện diện nơi đây và những gia đình hiệp thông với chúng ta một cách thiêng liêng từ khắp nơi trên đất nước Brazil nầy, từ Italia và từ mọi nơi trên thế giới. Hởi các gia đình thân mến, hãy luôn luôn ý thức về sứ mạng cao cả mà Thiên Chúa trao phó cho chúng con và hãy hoạt động hết sức mình trong việc xây dựng nền văn minh của tình thương và sự sống. Xin Thiên Chúa chúc lành và đồng hành bên cạnh chúng con.

Vào lúc kết thúc Ngày Quốc Tế Gia Ðình Lần thứ hai, chúng ta hãy hướng về thánh Gia Ðình Nazareth, vừa khẩn xin sự trợ giúp và bảo vệ, ngỏ hầu, nhờ mẩu gương và sự khuyến khích của thánh gia đình Nazareth, các tổ ấm gia đình kitô trở thành nơi của hòa bình và an lành, hoa trái của đức tin chân thành và sống thực.

Một cách đặc biệt, trong lời kinh truyền tin trưa Chúa Nhật hôm nay, chúng ta hướng về Mẹ Maria, nguyên nhân của niềm vui mừng chúng ta. Nơi Mẹ, Ngôi Lời Thiên Chúa đã làm người và sống giữa chúng ta; nơi Mẹ, chúng ta lảnh nhận sự bảo đảm cho sự sống đời đời. Chúng ta hãy vui mừng công bố khởi đầu của ơn cứu rỗi chúng ta, qua kinh truyền tin.


Back to Radio Veritas Home Page