Bài Giảng của ÐTC
Thứ Bảy 23/08/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bài giảng của ÐTC trong thánh lễ dành cho các bạn trẻ Ðại Diện các quốc gia Tham dự Diển Ðàn Quốc Tế Giới Trẻ, sáng thứ bảy 23/8, vừa qua, tại Nhà Thờ Thánh Eâtienne du Mont.

1. Lạy Chúa, ước chi tất cả mọi dân tộc nhìn biết Chúa. Những lời trên của phụng vụ hôm nay ngỏ lời trước tiên với chúng con, hỡi các bạn trẻ đại diện cho các quốc gia trên thế giới tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Paris. Sự hiện diện của chúng con chứng tỏ cho sự hoàn hành sứ mạng mà các tông đồ đã lãnh nhận từ Chúa Kitô sau khi ngài đã phục sinh: Chúng con hãy ra đi, và giảng dạy cho tất cả mọi dân nước. Hãy rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần (Mt 28,19). Chúng con đây là những đại diện cho các dân tộc nơi đó Phúc Âm Chúa đã được rao giảng và tiếp nhận, những dân tộc mà các nền văn hóa đã được thấm nhuần và biến đổi bởi Phúc Âm Chúa.

Chúng con hiện diện nơi đây, không những chỉ vì chúng con đã lãnh nhận đức tin và bí tích rửa tội, nhưng còn vì chúng con muốn thông truyền đức tin nầy cho những anh chị em khác nữa. Còn có biết bao tâm hồn đang chờ đợi Phúc Âm Chúa. Tiếng nói của phụng vụ hôm nay có thể mặc lấy trọn cả ý nghĩa của nó trên môi miệng chúng con: Lạy Chúa, ước chi các dân tộc biết được Chúa!

2. Ngày quốc tế Giới Trẻ rõ ràng có một chiều kích truyền giáo. Phụng vụ nói lên điều nầy cho chúng ta hôm nay. Bài đọc thứ nhất từ sách Isaia như sau: Thật là đẹp đẻ biết bao được nhìn thấy người loan tin Hòa Bình chạy đi trên các đồi núi, người loan báo tin mừng, rao giảng ơn cứu chuộc, Ðấng đến nói cho thành thánh rằng: Chúa ngươi là Vua hiển trị (Is 52,7). Dĩ nhiên, vị tiên tri nghĩ đến Ðấng Thiên sai đang được mong đợi. Ðấng đó là Chúa Kitô, là Ðấng Thiên sai, Ðấng rao giảng Tin Mừng. Nhưng Tin Mừng nầy, chúa trao phó cho các tông đồ. Do bởi việc họ tham dự vào sứ mạng tiên tri, tư tế và vương giả của Chúa, những tông đồ và sau các ngài, toàn thể dân Chúa của giao ước mới, trở thành những người đưa tin trong khắp thế giới. Và những lời của tiên tri có liên quan đến họ: Thật là đẹp đẻ thay nhìn thấy vết chân của những người đưa tin Vui Mừng trên các đồi núi.

Những lời nầy có liên hệ đến chúng con, hỡi các bạn trẻ được quy tụ lại nơi đây, chúng con đang tham dự vào Ngày Quốc Tế giới trẻ, đến từ các quốc gia trên thế giới. Cuộc quy tụ của chúng con lại, giống như một lễ Hiện Xuống mới. Và phải là như vậy. Như các tông đồ tại phòng tiệc ly và bên kia nhận thức bằng giác quan của chúng ta, chúng ta cần được nghe tiếng động, tiếng gió lùa mạnh vào; cần phải xuất hiện trên đỉnh đầu của tất cả những ai hiện diện nơi đây những hình lưỡi lửa Chúa Thánh Thần, và tất cả cần bắt đầu rao giảng trong ngôn ngữ riêng của mình những kỳ công của Thiên Chúa (TÐCV 2,1-4). Và như thế, chúng con là những chứng nhân của Tin Mừng, cho ngàn năm thứ ba.

3. Bài đọc Phúc Âm theo thánh Mathêu nhắc chúng ta nhớ lại dụ ngôn về người gieo giống. Chúng ta biết rõ dụ ngôn nầy. Nhưng những lời phúc âm, chúng ta có thể đọc đi đọc lại luôn mãi, và luôn gặp được ánh sáng mới. Ðây người gieo giống ra đi gieo vải hạt giống. Trong khi gieo, những hạt rơi xuống đường đi, những hạt rơi xuống đất đá sỏi, có hạt rơi xuống bụi gai và có những hạt rơi xuống đất tốt, và chỉ những hạt rơi xuống đất tốt mới trổ sinh hoa trái (x. Mt 13,3-8).

Chúa Giêsu đã không chỉ bằng lòng với việc trình bày dụ ngôn mà thôi, nhưng Chúa còn giải thích dụ ngôn đó nữa. Chúng ta hãy lắng nghe Chúa giải thích dụ ngôn người gieo giống như sau. Những hạt rơi trên đường đi, chỉ những ai lắng nghe lời Chúa giảng về Nước Trời, nhưng không hiểu; Thần dữ đến và lấy mất đi những gì đã được gieo vào lòng người đó (x. Mt 13,19). Thần dữ thường đi trên con đường nầy, và nó cố gắng ngăn cản không cho hạt giống nẩy mầm trong tâm hồn con người. Ðó là so sánh thứ nhất; so sánh thứ hai là về hạt giống rơi trên đá sỏi; loại đất sỏi nầy chỉ những ai lắng nghe Lời Chúa, thì đón nhận tức thì trong vui mừng, nhưng họ không ăn rễ sâu trong Lời Chúa và không kiên trì. Khi gian nan hay bách hại xảy đến vì Lời Chúa, họ liền sa ngã (x. Mt 13,20-21).

Thật là tâm lý biết là chừng nào trong lối so sánh trên của Chúa Kitô. Chúng ta biết rõ, trong chúng ta và quanh chúng ta, sự không kiên trì của những người không có gốc rễ có thể làm cho Lời Chúa lớn lên. Trường hợp thứ ba là trường hợp của hạt giống rơi trong bụi gai. Chúa Kitô giải thích là Ngài nghĩ đến những ai lắng nghe Lời Chúa, nhưng, vì những bận tâm lo lắng trong thế gian nầy và vì sự gắn bó với của cải giàu sang, họ bóp chết Lời Chúa, không làm cho Lời Chúa sinh hoa trái được (x. Mt 13,22).

Cuối cùng, hạt giống rơi vào trong đất tốt, chỉ những ai lắng nghe Lời Chúa và hiểu được, và Lời Chúa manh những hoa trái trong họ (x. Mt 13,23). Trọn cả dụ ngôn hay ho nầy nói với chúng ta ngày hôm nay, như xưa kia nó nói với những người nghe Chúa giảng dạy, cách đây hai ngàn năm. Trong cuộc gặp gỡ giới trẻ quốc tế nầy, chúng ta hãy trở thành mảnh đất tốt , đón nhận hạt giống Phúc Âm và làm trổ sinh hoa trái!

4. Ý thức về những nhút nhát của tâm hồn con người để đón nhận Lời Chúa, chúng ta hãy chạy đến với Chúa Thánh Thần, khẩn cầu ngài với lời cầu nguyện sốt sắng được dùng trong phụng vụ như sau: Veni Creator Spiritus. Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến, xin hãy viếng thăm lòng trí của các tín hữu. Hãy hãy đổ tràn Ơn Trên xuống trên tâm hồn của các tín hữu được ngài tạo dựng. Nhờ lời cầu nguyện nầy, chúng ta mở rộng tâm hồn, và xin Chúa Thánh Thần đổ tràn xuống ánh sáng và sự sống.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy làm cho chúng con được sẵn sàng đón nhận Chúa đến thăm, xin hãy làm lớn lên trong chúng con niềm tin vào Lời Chúa có sức cứu rỗi. Xin Chúa hãy trở nên nguồn mạch sống động cho niềm hy vọng nẩy sinh trong đời sống chúng con. Xin hãy là nguồn gió tình yêu thương thổi vào biến đổi chúng con; xin Chúa hãy là ngọn lửa bác ái thôi thúc chúng con hiến thân mình trong việc phục vụ anh chị em chúng con.

Lạy Chúa là Ðấng được Thiên Chúa Cha sai xuống trên chúng con, xin hãy dạy chúng con mọi sự và hãy làm cho chúng con lĩnh hội được sự phong phú của Lời Chúa Kitô. Xin hãy cũng cố con người nội tâm chúng con. Xin làm cho chúng con bỏ đi sự sợ hải để bước vào tin tưởng, ngõ hầu phát sinh từ nơi chúng con lời chúc tụng vinh quang Chúa.

Xin Chúa hãy là ánh sáng đến chiếu tỏa tràn đầy tâm hồn con người và ban cho họ niềm can đảm đi tìm Chúa không ngừng. Lạy Chúa, Thánh Thần của Sự Thật, xin hãy đưa chúng con vào trong Sự Thật trọn đầy, ngõ hầu chúng con có thể rao giảng một cách mạnh mẽ mầu Nhiệm Thiên Chúa hằng sống, đang tác động trong lịch sử. Xin hãy soi sáng cho chúng con biết ý nghĩa cuối cùng của lịch sử nhân loại.

Xin hãy cất xa khỏi chúng con những sự bất trung làm cho chúng con xa Chúa; xin hãy đẩy xa khỏi chúng con tâm tình phiền muộn và sự chia rẽ. Xin hãy làm cho lớn lên trong chúng con tinh thần huynh đệ và hiệp nhất, ngỏ hầu chúng con biết xây dựng xã hội con người trong hoà bình và tình liên đới; hòa bình và tình liên đới là hai hồng ân đến với chúng con từ Thiên Chúa.

Xin hãy làm cho chúng con khám phá ra rằng tình yêu thương nằm ở tận trong cõi thâm sâu nhất của sự sống Thiên Chúa và chúng con được gọi tham dự vào tình yêu đó. Xin hãy dạy chúng con biết yêu thương nhau, như Cha đã yêu thương chúng con, và trong việc Cha ban Con Một cho chúng con (x. Jn 3,16). Ước chi tất cả mọi dân tộc nhìn biết Chúa là Thiên Chúa, là Cha của tất cả mọi người, là Ðấng mà Con Cha là Chúa Giêsu đã đến để mạc khải cho chúng con biết; Chúa là Ðấng đã sai Chúa Thánh Thần xuống trên chúng con, để trao ban cho chúng con những hoa trái của Ơn Cứu Chuộc.

5. Cha xin chân thành chào chúc những viên chức của Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách giáo dân, những vị tổ chức Diễn Ðàn Quốc Tế, để quy tụ chúng con lại trong suy tư và cầu nguyện. Cha cám ơn tất cả những ai đã góp phần bảo đảm cho diển tiến tốt đẹp của cuộc gặp gỡ nầy, nhất là những vị hữu trách tại Trường Báck Khoa Kỷ Thuật nầy đã đón tiếp chúng con với lòng quảng đại và sẵn sàng.

Chúng con thân mến, ngày hôm qua (thứ sáu 22/8), tại Nhà Thờ Chính Tòa Ðức Bà của Paris, cha đã tôn phong chân phước cho Ðầy tớ Chúa Frederic Ozanam, một giáo dân, một người trẻ như chúng con; cha muốn nhắc lại nơi đây, tại Nhà Thờ Thánh Etienne du Mont nầy, bởi vì chính tại nơi nầy mà Chân Phước Ozanam cùng với các bạn trẻ khác bắt đầu những hoạt động phục vụ cho những người nghèo trong khu phố. Ðược Thánh Thần Chúa soi sáng và trung thành với việc suy niệm Lời Chúa hằng ngày, tân chân phước Frederic Ozanam trình bày cho chúng con một lý tưởng sống thánh thiện cho ngày hôm nay, lý tưởng của việc hiến thân để phục vụ cho những anh chị em thiếu thốn nhất trong xã hội. Cha ước mong rằng trong kỷ niệm của ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 12, Chân Phước Ozanam luôn là một nguời bạn và một mẩu gương cho chứng tá của những người trẻ chúng con.

6. Trong những ngày thật là đầy các chương trình mà chúng con vừa trải qua, chúng con cũng đã đi gặp Chúa Kitô và chúng con để cho Lời của Ngài thấm nhập vào trong chúng con, để cho Lời đó được trổ sinh hoa trái. Trải qua kinh nghiệm đặc biệt sống đặc tính phổ quát của giáo hội và của phần gia tài chung của tất cả những đồ đệ của Chúa Kitô, chúng con đã cảm tạ Thiên Chúa vì những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa thực hiện giữa nhân loại. Chúng con cũng đã chia sẻ những đau khổ, những lo âu, những hy vọng và những tiếng kêu của con người ngày nay.

Sáng nay, Chúa Thánh Thần sai chúng con ra đi, như là "bức thơ của Chúa Kitô", để mỗi người chúng con công bố trong đất nước quê hương của mình những công việc của Thiên Chúa, và để chúng con trở thành những chứng nhân sốt sắng nhiệt thành cho phúc âm Chúa Kitô giữa những người thiện chí, cho đến tận cùng trái đất. Sứ mạng đã dược trao phó cho chúng con, sứ mạng đó đòi buộc rằng, trong suốt cuộc đời mình chúng con dành thời giờ cần thiết cho việc huấn luyện thiêng liêng và giáo lý, ngõ hầu đào sâu đức tin chúng con và ngõ hầu chúng con đến phiên mình trở thành những người huấn luyện kẻ khác. Như thế chúng con đáp lại lời mời gọi hãy lớn lên, hãy trưởng thành thêm mãi, hãy trổ sinh những hoa trái nhiều hơn (TH Giáo dân, số 57).

Ước chi thời gian canh tân thiêng liêng mà chúng con mới vừa trải qua chung với nhau, làm cho chúng con dấn thân tiến lên cùng với các bạn trẻ Kitô khác, để tìm sự hiệp nhất mà Chúa Kitô mong muốn. Ước gì Chúa Kitô hướng dẫn chúng con, với tình huynh đệ bác ái, đến việc gặp gỡ với những anh chị em thuộc niềm tin tôn giáo khác hoặc có niềm xác tín trí thức khác, để hiểu biết đích thực và kính trọng lẫn nhau; sự hiểu biết và kính trọng nầy làm cho chúng ta được trưởng thành trong nhân tính. Thánh Thần của Thiên Chúa sai chúng con ra đi, ngõ hầu cùng với tất cả anh chị em chúng con trên khắp thế giới, chúng con trở thành những kẻ xây dựng một nền văn minh đã được hòa giải, được xây trên tình thương huynh đệ. Vào lúc đến gần ngàn năm thứ ba, cha mời gọi chúng con hãy chăm chú lắng nghe tiếng nói và những dấu chỉ của sự hiện diện và tác động của Chúa Thánh Thần trong Giáo Hội và trong thế gới. Chiêm ngắm và noi gương mẹ Maria, mẫu gương đức tin được sống thật, chúng con sẽ là những đồ đệ đích thực của chúa Kitô, Con Mẹ, Ðấng là nền tảng của niềm hy vọng, nguồn mạch sự sống. Hỡi các bạn trẻ thân mến, Giáo Hội cần đến chúng con, cần đến sự dấn thân của chúng con để phục vụ cho Phúc Âm. Giáo Hội cũng tin tưởng vào chúng con. Hãy lãnh nhận lửa của Thánh Thần của Chúa để trở thành những anh hùng sốt sắng của Tin Mừng.


Back to Radio Veritas Home Page