Huấn Ðức của ÐTC
Trưa Chúa Nhật 24/08/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Trước Giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 24/08/97, ÐTC Gioan Phaolô II đã nói về mẫu gương của thánh nữ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu, trước một triệu người tham dự thánh lễ Bế Mạc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại thủ đô Paris.

1. Vào lúc kết thúc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Pháp, cha muốn nhắc lại mẫu gương cao cả của Thánh Têrêsa thành Lisieux; thánh nữ đã bước vào sự sống đời đời cách đây 100 năm. Vị nữ tu trẻ tuổi dòng Carmelo nầy đã được tình yêu của Thiên Chúa chiếm đoạt hoàn toàn. Thánh nữ đã sống một cách tận căn sự hiến dâng chính mình để đáp lại tình yêu Thiên Chúa. Trong cảnh sống đơn sơ thường ngày, thánh nữ đã biết thực hành tình yêu thương huynh đệ. Theo gương Chúa Giêsu, thánh nữ chấp nhận ngồi đồng bàn với những kẻ tội lỗi, những "anh chị em của ngài", ngỏ hầu họ được thanh tẩy bởi tình yêu thương, bởi vì thánh nữ được linh động bởi ước muốn nồng nhiệt được nhìn thấy tất cả mọi người được soi sáng bởi ngọn đuốc chiếu sáng của Ðức Tin (x. Ms C,6r).

Thánh nữ Têrêsa đã trải qua đau khổ trong thân xác và thử thách trong đức tin. Nhưng thánh nữ đã trung thành, bởi vì trong sự lĩnh hội sâu xa của thánh nữ về đường thiêng liêng, thánh nữ biết rằng Thiên Chúa là công bằng và nhân từ; thánh nữ hiểu rằng tình yêu thương được lãnh nhận từ Thiên Chúa nhiều hơn là từ con người. Cho đến điểm cuối cùng của đêm tối đức tin, thánh nữ luôn đặt niềm hy vọng vào Chúa Giêsu, Nguời Tôi Tớ Chịu đau khổ, hy sinh mạng sống mình cho nhiều người (x. Is 53,12).

2. Sách Phúc âm không bao giờ rời xa thánh nữ (x. thơ 193). Thánh nữ lĩnh hội sứ điệp phúc âm với một trí phán quyết chắc chắn lạ thường. Thánh nữ hiểu rằng, trong sự sống của Thiên Chúa, Cha, Con và Thánh Thần, tình yêu và sự thật gặp nhau (Tv 85/84,11). Trong thời gian ngắn, thánh nữ đã đi qua "con đường tiến thật vĩ đại" (Ms A,44v). Thánh nữ khám phá ra ơn gọi của mình là ơn gọi sống tình yêu thương giữa lòng giáo hội. Thánh nữ Têrêsa, khiêm tốn và khó nghèo, mở ra "con đường nhỏ" của những con cái Thiên Chúa, sống phó thác cho Thiên Chúa Cha, với lòng tin tưởng đầy gan lì. Ðiểm trung tâm của sứ điệp của thánh nữ, thái độ thiêng liêng của ngài, được đề nghị cho các tín hữu noi theo. Giáo huấn của Thánh nữ, một khoa học đích thực về Tình Yêu, là lời diễn tả sáng chói cho sự hiểu biết của thánh nữ về Mầu Nhiệm Chúa Kitô và về kinh nghiệm riêng của thánh nữ về ân sủng. Thánh nữ giúp cho những con người nam nữ ngày nay, và tiếp tục trợ giúp cho những con người ngày mai, được nhìn thấy rõ ràng hơn những hồng ân của Thiên Chúa và giúp họ phổ biến Tin Mừng của Tình Yêu Vô Biên của Thiên Chúa.

3. Là nữ tu dòng kín Carmelô và là vị tông đồ, là thầy của sự khôn ngoan thiêng liêng cho nhiều người sống đời tận hiến cũng như cho những giáo dân, là thánh quan thầy của các xứ truyền giáo, Thánh Nữ Têrêsa có một chổ đặc biệt riêng trong giáo hội. Giáo thuyết nổi bậc của thánh nữ đáng được nhìn nhận như một trong số những giáo thuyết phong phú nhất.

Ðáp lại nhiều lời yêu cầu, và sau những nghiên cứu nghiêm chỉnh, tôi vui mừng loan báo rằng, Chúa Nhật Truyền giáo, 19/10 năm 1997, tại Ðền thờ Thánh Phêrô ở Roma, tôi sẽ tuyên bố Thánh nữ Têrêsa Giêsu Hài Ðồng và của Thánh Nhan Chúa, Tiến sĩ Giáo Hội.

Tôi muốn công bố long trọng tin nầy nơi đây, vì sứ điệp của thánh nữ Têrêsa, vị thánh trẻ tuổi,và hết sức hiện diện với thời đại chúng ta, sứ điệp đó phù hợp với chúng con một cách đặc biệt, chúng con, những người trẻ. Nơi trường học của Phúc âm, thánh nữ mở ra cho chúng con con đường tiến đến sự trưởng thành Kitô; thánh nữ mời gọi chúng con sống quảng đại không giới hạn; thánh nữ mời gọi chúng con sống giữa lòng giáo hội như là những đồ đệ và những chứng nhân sốt sắng của tình bác ái của Chúa Kitô.

Chúng ta hãy khẩn cầu thánh nữ Têrêsa, xin ngài hướng dẩn con người nam nữ ngày nay tiến trên con đường sự Thật và sự Sống. Cùng với thánh nữ Têrêsa, chúng hãy hướng về Mẹ Maria Ðồng Trinh, mà thánh Têrêsa đã chúc tụng và cầu khẩn trọn suốt cuộc đời và với lòng tin tưởng đầy con thảo.

Ðó là những lời ÐTC Gioan Phaolô II đã nói, trước khi đọc kinh truyền tin vào Trưa Chúa Nhật vừa qua, 24/8/97, cuối thánh lễ Bế Mạc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ làn thứ 12, tại thủ đô Paris.


Back to Radio Veritas Home Page