Huấn Ðức của ÐTC
Chúa Nhật 11/05/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Diễn Văn của ÐTC trong chuyến thăm Liban.
Ngày thứ hai: Chúa Nhật 11/5/97.

"Trong những lễ cử hành và trong những lần gặp gỡ khác nhau, tôi đã chứng kiến được tình yêu thương sâu xa mà những ngưòi công giáo Liban và tất cả những anh chị em đồng hương của họ, có đối với quê hương, và chứng kiến sự gắn bó sâu xa của họ với nền văn hóa và những truyền thống của dân tộc. Họ đã sống trung thành với đất nước và với phần gia tài của họ trong nhiều hoàn cảnh. Và ngày nay, họ tiếp tục chứng tỏ lòng trung thành nầy. Tôi xin khuyến khích họ tiếp tục tiến theo con đường nầy, để cống hiến tại vùng nầy và trên toàn thế giới, một mẩu gương sống chung giữa các nền văn hóa và tôn gíao, trong một xã hội trong đó mỗi người và tất cả những cộng đoàn khác nhau, đều được nhìn trên cùng một bình diện ngang nhau."

"Trước khi từ giả đất nước anh chị em, tôi xin lặp lại lời kêu gọi của tôi lên các vị thẩm quyền và với toàn thể dân tộc Liban, xin hãy phát triển một trật tự xã hội mới, được xây dựng trên những giá trị luân lý thiết yếu, với lưu tâm bảo đảm sự ưu tiên cho con người và cho những nhóm người, trong sinh hoạt của quốc gia và trong những quyết định chung. Sự chú ý như thế đối với con người, một sự chú ý tự nó thuộc về bản chất của tâm tình người Liban, sự chú ý nầy sẽ mang đến những hoa trái Hòa Bình trong xứ sở và trong vùng nầy. Tôi khuyến khích những vị lãnh đạo các quốc gia hãy kính trọng Công Pháp quốc tế, đặc biệt là tại Trung Ðông, ngõ hầu được bảo đảm chủ quyền, sự độc lập hợp pháp và an ninh các quốc gia; và xin người ta hãy kính trọng Công Pháp Quốc Tế và những khát vọng có thể hiểu được của các dân tộc. Khi chào chúc những cố gắng của cộng đồng quốc tế trong vùng, tôi cầu chúc sao cho diễn tiến đi tìm hòa bình trong công bằng và lâu bền, được tiếp tục nâng đỡ một cách quyết định, can đảm và phù hợp với Ðức Tin. Ngoài ra tôi cũng mong sao cho những cố gắng được thực hiện và gia tăng, để nâng đỡ sự lớn lên của đất nước và nâng đỡ con đường cửa Liban tiến về một xã hội càng ngày càng trở nên dân chủ hơn, trong sự độc lập hoàn tòan và trong sự nhìn nhận những ranh giới của mình; đó là những điều kiện cần thiết để bảo đảm sự toàn vẹn lãnh thổ. Nhưng, không điều gì có thể thực hiện, nếu tất cả mọi công dân không dấn thân, mỗi người tùy theo phần mình, trên con đường công bằng, và hòa bình, trong sinh hoạt chính trị, kinh tế, xã hội, cũng như trong việc phân chia những trách vụ giữa lòng đời sống xã hội".

Ðó là những lời cuối cùng của ÐTC tóm lại những gì Ngài muốn nói trong chuyến viếng thăm hai ngày tại Liban, trong bài diễn văn từ biệt chiều hôm qua tại Phi Trường Beirut. Hiện tại, ÐTC đã về đến Roma bằng yên. Kết thúc chuyến viếng thăm hai ngày, tại Liban. ÐTC trông có vẽ mệt, nhưng thỏa mãn bằng lòng vì mọi sự đã diển ra tốt đẹp. Tại Phi Trường, khi nói vài lời từ biệt ÐTC, Tổng thống Liban cũng đã tỏ ra hảnh diện về chuyến viếng thăm đã diễn tiến tốt đẹp, không có vấn đề trục trặc về an ninh nào cả.

Bài Giảng của ÐTC trong thánh lễ Chúa Nhật 11/05/97 tại thủ đô Beirut

Trong các biến cố nổi bật của ngày hôm qua, chúa nhật 11/5, mọi người đã lưu ý đến biến cố nửa triệu nguời đến tham dự Thánh Lễ ÐTC cử hành sáng Chúa Nhật, tại căn cứ hải quân, gần bên Quảng Trường các vị tử đạo ơ ûthủ đô Beirut. Trong bài diễn văn chào mừng ÐTC trước khi thánh lễ bắt đầu, ÐHY Nasrallah Sfeir đã so sánh chuyến viếng thăm của ÐTC tại Liban với chuyến viếng thăm của Chúa Giêsu ngày xưa tại Tir và Sidon. Trong bài giảng bằng tiếng Pháp, sau khi nói lên tâm tình biết ơn của ngài với mọi người, với các cấp lãnh đạo chính trị xã hội và tôn giáo, và nhắc lại mục đích ngày đến Liban để kết thúc Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Liban và công bố Tông Huấn đúc kết thành quả của THÐGM nầy, ÐTC nói như sau:

Trong cuộc họp đặc biệt nầy, chúng ta muốn đề cao trước thế giới tầm quan trọng của Liban, sứ mạng lịch sử mà Liban đã chu toàn qua các thế kỷ: Liban, đất nước của nhiều cộng đoàn tôn giáo, Liban đã chứng minh rằng những cộng đồng tôn giáo khác nhau có thể sống chung trong hòa bình, trong tình huynh đệ và trong sự cộng tác với nhau. Liban đã chứng minh rằng nguời ta có thể kính trọng quyền của mỗi người được hưởng tự do tôn giáo; rằng tất cả mọi người đều hiệp nhất với nhau trong tình yêu thương đối với quê hương, vừa duy trì được phần gia tài thiêng liêng của cha ông để lại, của những vị thánh của Liban.

ÐTC cũng đã nhắc đến việc chính Chúa Giêsu đã đến rao giảng đầu tiên cho Liban, nhất là tại Tir và Sidon, và đã thực hiện những phép lạ tại vùng đất nầy. ÐTC nói là ngài cầu xin Chúa Giêsu chữa lành và chấm dứt những đau khổ cho Liban. Liban là vùng đất được Chúa Giêsu rao giảng Phúc âm. Liban là vùng đất được canh tân nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần. Liban là vùng đất đã chịu tử đạo, chịu đau khổ, nhất là trong thời gian nội chiến 1975-1990. Quảng trường các vị tử đạo tại thủ đô Liban là một bằng chứng. Nhưng đây cũng là quảng trường của tự do và hiệp nhất. Ai thông hiệp vào đau khổ của Chúa Kitô, thì cũng được thông phần vào vinh quang của Nguời. ÐTC kết thúc bài giảng với lời cầu nguyện xin Thánh Thần của Chúa Kitô đổ tràn ánh sáng và tình yêu xuống trên tâm hồn người dân Liban, để kiện toàn sự hòa giải giữa mọi người, giữa các gia đình, tại các thành phố, các làng mạc, các cơ cấu của xã hội dân sự.

Tất cả các hồng y các vị giáo chủ các giám mục của Liban và của vùng Trung Ðông đều có mặt đồng tế Thánh Lễ sáng Chúa Nhật với ÐTC. Những anh chị em Hồi Giáo Liban cũng có mặt tham dự thánh lễ nầy. ÐTC đã trao cho những đại diện của Giáo Hội Liban bản tông huấn Hậu THÐGM mà ngài đã ký nhận hôm chiều thứ bảy, trong cuộc gặp gỡ các bạn trẻ. Văn Kiện mời gọi mọi người dân Liban hãy mở ra một trang mới, và là sự góp phần của Giáo Hội phổ quát cho Giáo Hội Liban, để vượt qua những chia rẽ và phát triển đất nước. Thánh Lễ là cao điểm của chuyến viếng thăm. Những bài hát, những phẩm phục của các vị đồng tế, nói lên muôn sắc thái của cộng đoàn Giáo Hội Liban với nhiều nghi lễ khác nhau. Ðến giây phút trao ban bình an, ba vị giám mục chính thống đã bước lên hôn chúc bình an cho ÐTC, một cử chỉ thật cảm động và đầy ý nghĩa hòa giải, tha thứ cho nhau. Cuối thánh lễ, ba vị giám mục chính thống nầy và những vị lãnh đạo cộng đồng Kitô Tin lành cũng lên chào ÐTC một lần nữa. Trước khi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng, ÐTC phó dâng đất nước Liban và toàn dân Liban, trong cũng như ngoài nuớc, cho Mẹ Maria. ÐTC đặc biệt nhắc đến những anh chị em đau khổ, bị cầm tù, bị thử thách vì chiến tranh, và tị nạn.

Sau Thánh Lễ, ÐTC đùng trực thăng đi đến Tòa Giáo Chủ của Ðức HYùo Chủ Maronite, cách đó 15 cây số để gặp các thành viên của Hội Ðồng Giáo Chủ va øGíam Mục Liban, gồm có khoảng 60 vị, và sau đó dùng cơm trưa với các ngài, trong bầu khí huynh đệ. Sau giờ nghỉ trưa tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, ÐTC gặp gỡ đại kết với các giáo chủ và thủ lảnh của cộng đồng chính thống giáo. Có một đại diện của cộng đoàn anh chị em tin lành trong cuộc gặp gỡ nầy. Biến cố cuối cùng của ngày hôm qua là cuộc tiển đưa tại Phi Trường Quốc Tế Beirut. ÐTC đã cám ơn tất cả mọi người, cấp lảnh đạo cũng như dân chúng, vì đã đón tiếp ngài. Cách riêng với những anh chị em công giáo, ÐTC nhắc thêm là ngài để lại cho họ Tông Huấn THÐGM, để hứng đẩn họ, soi sáng họ trên con đường hành trình thiêng liêng và trong những dấn thân bên cạnh anh chị em. Trong mọi sự, ÐTC mời gọi anh chị em Kitô hãy là những chứng nhân cho tình thương nhân từ của Thiên Chúa và là những sứ giả của hòa bình và tình huynh đệ. ÐTC đã thu phục được com tim của người dân Liban, bất luận thuộc niềm tin tôn giáo nào. Và cần thêm một thời gian nữa, để những hạt giống tốt Lời Ngài trổ sinh những kết quả trong đời sống cá nhân người dân Liban, cũng như trong sinh họat xã õhội, chính trị, kinh tế của đất nước Liban.


Back to Radio Veritas Home Page