Bài Giảng của ÐTC
thánh lễ Vọng Phục Sinh 29/03/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vài điểm đáng chú ý trong bài giảng Vọng Phục Sinh của ÐTC Gioan Phaolô II, trong thánh lễ Vọng Phục Sinh 29/03/97.

Lúc 8 giờ tối thứ bảy, giờ Roma, tức là lúc 2 giờ sáng Chúa Nhật Phục Sinh, giờ Việt Nam, ÐTC Gioan Phaolô II đã chủ sự Lễ Vọng Phục Sinh, tại Ðền Thờ Thánh Phêrô. Lễ Vọng Phục Sinh đã được bắt đầu với Nghi Thức đặc biệt, là nghi thức Làm Phép Lửa Mới, được thắp sáng Ngọn Nến Phục Sinh, Tượng Trưng Cho Chúa Kitô Phục Sinh, Ánh Sáng của Thế gian. Chúa Giêsu Kitô đã sống lại từ cõi chết. Cuộc Vượt Qua của Ngài ban cho nhân loại ơn cứu rỗi, ơn được vượt qua khỏi bóng tối tội lỗi, để bước vào sự sống, và sống đời đời. Vì thế, chủ đề chính của bài giảng của ÐTC trong thánh Lễ Vọng Phục sinh tối hôm qua, là chủ đề: Chúa Kitô Phục Sinh là ánh sáng, là sự sống cho mọi người. ÐTC đã trích lại câu 4, chương 1, phúc âm theo thánh Gioan: "Nơi Ngài có sự sống, và sự sống là ánh sáng soi mọi người". Ðêm vọng Phục sinh là đêm trở thành đêm mạc khải đặc biệt cho sự sống đã trở thành ánh sáng cho con người. Và toàn thể Giáo Hội đều tham dự vào sự mạc khải nầy.

Theo thông lệ, ÐTC đã ban bí tích rửa tội cho những anh chị em tân tòng, trong đêm vọng Phục sinh nầy. Có hai người đến từ Albania và hai người đến từ Zair, là hai vùng đất hiện đang xảy ra những thảm cảnh cho biết bao người, nạn nhân của bạo lực và chiến tranh. Việc chọn những anh chị em đến tứ Albania và Zair, để lãnh nhận bí tích Rửa Tội từ tay ÐTC trong dịp long trọng nầy của đêm Vọng Phục Sinh, nói lên một chủ ý đặc biệt của ÐTC. Vì thế cũng trong chính bài giảng, khi ngỏ lời riêng cho những anh chị em tân tòng, ÐTC đã nói như sau: Xin Chúa thương lắng nghe tiếng kêu cầu của những người nghèo, và xin Chúa hướng dẫn họ trên con đường tiến đến Hòa Bình và tự do. Những anh chị em khác thì đến từ Benin, từ Capo Verde, từ Trung Quốc, từ Taiwan. Tôi xin cầu nguyện cho từng người trong anh chị em, ngõ hầu anh chị em luôn là những người chứng trung thành cho Phúc âm của Chúa.

ÐTC nói tiếp như sau: Những bài đọc trong phần Phụng Vụ Lời Chúa của Lễ Vọng Phục Sinh liên kết lại hai yếu tố lửa và Nước. Lửa trao ban ánh sáng, và Nước trở thành mô chất cho bí tích tái sinh, tức bí tích rửa tội: Nếu ai không sinh ra lại bởi Nước và Thánh Thần, thì không thể nào vào được Nước Chúa. Cuộc vượt qua của dân Do thái ngang qua biển đỏ, nghĩa là sự giải phóng khỏi cảnh nô lệ bên Ai cập, là hình ảnh laon báo trước cho bí tích nhắm giải thoát dân chúng ra khỏi sự nô lệ của tội lỗi. Thánh Phaolô đã trình bày những điều vừa nói trên trong thơ gởi Giáo Ðoàn Roma như sau: Anh em không biết rằng, khi chúng ta được thanh tẩy nhân danh Chúa Giêsu, là chúng ta được thanh tẩy trong cái chết của Chúa hay sao? Nhờ qua bí tích rửa tội, chúng ta cũng được an táng với người trong cái chết, ngõ hầu, như Chúa Kitô được sống lại từ cỏi chết, nhờ vinh quang của Thiên Chúa Cha, như thế, chúng ta cũng có thể bước đi trong cuộc sống mới." (Rom 6,3-4). Những lời trên hướng dẩn chúng ta vào trung tâm của sự thật Kitô. Cái chết của Chúa Kitô, cái chết cứu rỗi, là khởi đầu cho cuộc bước vào sự sống, được biểu lộ trong sự phục sinh của Chúa: "Nếu chúng ta chết cùng với Chúa Kitô, thì chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ sống với Chúa, vừa biết rằng Chúa Kitô từ cỏi chết sống lại, Nguời sẽ không còn chết nữa. Sự chết không còn quyền gì trên Ngài nữa". (Roma 6,8-9).

Lắng nghe Lời Chúa, Giáo Hội cử hành Lễ Vọng Phục Sinh với tâm tình chờ đợi biến cố đã xảy ra cách đây 2000 năm: biến cố Chúa Phục sinh. Những người nữ Giêrusalem đến mồ Chúa và gặp mồ trống. Họ bất ngờ nghe được lời loan báo: Các người đi tìm Chúa Giêsu Nazareth, Ðấng đã chịu đóng đinh. Ngài đã sống lại rồi, không còn ở đây nữa. Hãy nhìn xem nơi đã an táng Ngài. Giờ đây, hãy đi. Hãy nói cho các môn đệ của Ngài và cho Phêrô là Ngài đi trước các ông đến Galilêa. Các ông sẽ gặp ngài nơi đó, như người đã nói trước. (Mc 16,6-7). Giáo Hội giờ đây tụ họp nhau để lắng nghe lời chứng Chúa đã sống lại, và bày tỏ niềm vui mừng của mình.Và ÐTC lên tiếng kêu gọi mọi thành phần Giáo Hội hãy đón nhận niềm vui của Giáo Hội, vì Chúa đã sống lại thật Alleluia. Ðó là vài tư tưởng chính trong bài giảng của ÐTC trong lễ Vọng Phục Sinh, tối hôm qua, tại Ðền Thờ Thánh Phêrô Ở Roma.


Back to Radio Veritas Home Page