Lời Cầu Nguyện của Gia Ðình

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Lời Cầu Nguyện của Gia Ðình:

(RG 5/10/97). "Lời Cầu Nguyện của Gia Ðình", đó là tựa đề của một bài hát do linh mục ZEZINHO sáng tác và đã được trình diển lần đầu tiên trong Ngày Quốc Tế Gia Ðình lần thứ nhất, tại Roma, năm 1994. Hôm tối thứ bảy vừa qua, mùng 4/10,bài hát nầy đã được chọn hát đầu tiên, để khai mạc Buổi Gặp Gỡ của ÐTC Gioan Phaolô II với các Gia Ðình, tại Sân Ðá Banh MARACANA của thành phố Rio de Janeiro. Sau đây là những lời đầy ý nghĩa của Bài Hát: Lời Cầu Nguyện của Gia Ðình:


Back to Radio Veritas Home Page