Hội Hiệp sĩ Colombo (Hoa kỳ)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp các vị lãnh đạo Hội Hiệp sĩ Colombo (Hoa kỳ).

Vatican - 11.12.97 - Sáng thứ năm 11.12, tại Vatican, ÐTC đã tiếp các vị lãnh đạo Hội Hiệp Sĩ Colombo, do Hiệp Sĩ Trưởng Virgil Dechant và Ðức Cha Thomas Daily, giám mục giáo phận Brooklyn, hướng dẫn. Trong diễn văn vắn đọc cho các Hiệp Sĩ, ÐTC cảm ơn về sự đóng góp tinh thần và vật chất của các Hiệp Sĩ để phục vụ Giáo hội. ÐTC nhắc đến sự quan trọng của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Châu Mỹ, được kết thúc vào chiều thứ năm và sáng thứ sáu 12/12.

Châu Mỹ là nơi Hội Hiệp Sĩ Colombo được Cha Michael McGivney thành lập cách đây hơn 100 năm và mang tên của Vị khám phá Tân thế giới: Ông Christophe Colombo. Trong thời gian lâu dài này, tình liên đới giữa các người Công Giáo Nam và Bắc, mỗi ngày mỗi gia tăng. ÐTC tin chắc rằng: "Các Hiệp Sĩ Colombo, luôn luôn trung thành với lý tưởng, sẽ biến đổi xã hội qua việc trung thành hằng ngày với Phúc Âm Chúa".

Hội Hiệp Sĩ Colombo đã được thành lập năm 1882 với mục đích củng cố "căn cước"của các người Công Giáo và giúp đỡ tài chánh cho tất cả những ai sống trong hoàn cảnh khó khăn. Hội lấy tên của Vị Khám phá Tân Thế Giới Christophe Colombo chính là để đề cao sự đóng góp của các người Công Giáo vào việc khám phá, phát triển và Phúc âm hóa Châu Mỹ. Hiện nay Hội có một triệu rưỡi đoàn viên và phát triển cách riêng tại Hoa kỳ, nhưng cũng có những hội viên tại Canada, Mehico và Philippines.

Tại Châu Mỹ, các Hiệp Sĩ Colombo tham dự vào các công tác sau đây: Phong trào tình nguyện phục vụ xã hội, phong trào chống phá thai, việc thăng tiến gia đình, giúp đỡ chăm sóc các người tàn tật, các bệnh nhân, các người già cả. Từ năm 1987 tới này Hội Hiệp Sĩ Colombo đã dành gần một tỉ Mỹ kim cho các cơ quan bác ái và 400 triệu giờ để hoạt động trong các dịch vụï. Trong năm vừa qua mà thôi, Hội đã tặng các cơ quan từ thiện bác ái 87 triệu Mỹ kim và 50 ngàn giờ dấn thân cho các dịch vụ. Ðối với riêng Tòa Thánh, trong 15 năm qua, Hội Hiệp Sĩ Colombo đã tặng ÐTC 20 triệu Mỹ kim cho các công việc bác ái của ngài. Từ hơn 20 năm nay, Hội giúp tài chánh cho các tiếp vận truyền hình thế giới về các lễ nghi do ÐTC chủ sự trong năm phụng vụ và mới đây đã tặng Trung tâm Truyền hình Vatican một xe lớn dùng cho việc truyền hình lưu động. Cách đây 10 năm, Hội đã trang trải các phí tổn để rửa sạch và quét lại mặt tiền Ðền Thờ Thánh Phêrô và sửa mái nhà nguyện giữ Thánh Thể cũng của Ðền thờ Thánh Phêrô.


Back to Radio Veritas Asia Home Page