Thánh Nữ
Têrêsa Hài Ðồng Giêsu
Tiến sĩ Hội Thánh

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

THỜI SỰ: Thánh Nữ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu: Tiến sĩ Hội Thánh.

Trong lễ nghi bế mạc Ngày thế giới Thanh niên lần thứ 12 tại Paris, trước sự hiện diện của hơn một triệu người dự thánh lễ, Ðức Gioan Phaolô II tuyên bố: "Ngày 19 tháng 10 tới đây, cũng là ngày thế giới Truyền giáo, Thánh Têrêsa Hài Dồng Giêsu sẽ được tôn phong lên bậc Tiếân sĩ Hội Thánh". Như vậy Thánh Nữ Têrêsa là Vị Thánh Nữ thứ ba được tước hiệu này trong Giáo hội. Cách đây 27 năm, hai vị Thánh Nữ khác đã được ÐTC Phaolô VI tôn phong Tiễn sĩ Hội Thánh: ngày 27.9.1970 Thánh Têrêsa Thành Avila (1515-1582), người Tây Ban nha và ngày 4.10 cũng năm 1970 Thánh Catarina thành Siena (1347-1380), người Ý. Ngoài ra trong Giáo hội còn có hơn 30 Vị Thánh Nam được tước hiệu này, như Thánh Augustino, Thánh Gregorio Cả Giáo Hoàng, Thánh Bernard, Thánh Tomaso d'Aquino, thánh Antôn thành Padova v.v...

Ðể được tước hiệu Tiến sĩ Hội Thánh, không đòi phải là những vị thông thái đặc biệt, viết nhiều sách vở, nhưng đòi Vị Tiến sĩ nêu cao trong Giáo hội một giáo lý, một con đường tu đức có ảnh hưởng đến đời sống thiêng liêng của các tín hữu, để giúp họ tiến trên con đường thánh thiện. Con đường Tu đức của Thánh Nữ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu là "Con đường thơ ấu thiêng liêng", được Chúa nói lên trong Phúc Aâm: "Nếu các con không trở nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời". Con đường thơ ấu này dựa trên đức khiêm tốn, đức phó thác hoàn toàn như người con trong tay người cha, người mẹ và nhất là dựa trên Tình yêu tha thiết đối với Thiên Chúa, Người Cha thương xót. Trong kinh kính Thánh Nữ, chúng ta thấy rõ con đường mà ngài đã theo: "Lạy Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu, Bà đã sống ở thế gian chẳng bao lâu, Bà đã làm gương nhân đức sạch sẽ như Thiên Thần, đức Kính mến rất đại độ, lại phó mình theo ý Chúa...". Con đường Tu đức của Thánh Nữ để lại đã và còn gây ảnh hưởng nhiều đến các linh hồn, không những trong đời sống tu trì, mà cả nơi các linh hồn sống giữa thế gian. Ðúng như lời tiên tri Thánh nữ đã nói lên khi còn sống: "Trên trời, tôi sẽ làm mưa hoa hồng xuống trên trái đất này".

Ðúng như vậy. Thánh Pio X, Giáo Hoàng (1903-1914), tuyên bố: "Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu là Vị Thánh lớn nhất của thời đại mới". Ðức Pio XI (1922-1939), vị Giáo Hoàng đã tôn phong Chân phước Têrêsa lên bậc Hiển Thánh Năm Thánh 1925, tôn phong Vị Nữ Tu Dòng Kín này lên làm Quan Thầy các xứ truyền giáo năm 1927, ngang hàng với Thánh Phanxico Xaviê. Chính Ðức Pio XI đã gọi Thánh Nữ Thành Lisieux là "Ngôi sao sáng Triều Giáo Hoàng của ngài". Năm 1944, Ðức Pio XII ( 1939-1958 ) đặt Thánh Têrêsa làm Quan Thầy thứ hai của Nước Pháp và trước đó ba năm ( tức 1941 ), Quan Thầy "Mission de France".

Việc xin tôn phong Thánh Nữ Têrêsa lên bậc Tiến sĩ không phải chỉ được bàn đến trong những năm mới đây. Việc này đã được thảo luận trong Hội nghị quốc tế tại Lisieux năm 1932 giữa các nhân vật quan trọng trong Giáo hội với sự hiện diện của ÐHY Verdier, TGM giáo phận Paris. Trong số các vị tham dự Hội nghị có các vị linh mục nổi tiếng, như Cha Petitot, Martin, Louis de la Trinité, Thellier de Poncheville, de Tonquedec, François Veuillot...

Ngày mồng 7 tháng năm 1982, Cha Léon Merklen lặp lại lời thỉnh cầu này trên nhật báo công giáo La Croix và lời thỉnh cầu đã được đón nhận trên cả thế giới. Mẹ Marie de l'Incarnation, Dòng Ursulines ở Trois Rivières bên Canada, với sự thỏa thuận của Ðức Giám mục giáo phận, Ðức Cha Cloutier, đã viết thư cho tất cả các giám mục thế giới. Mẹ đã nhận được từng trăm thư trả lời từ Năm Châu gửi về. Tất cả các thư này đều được giữ lại trong Công hàm của Nhà Dòng Kín Lisieux.

Lời thỉnh cầu của Hội nghị Lisieux năm 1932 không được Ðức Pio XI chấp nhận, tuy là một vị Giáo Hoàng sùng kính Thánh Nữ, đã tôn phong lên bậc Hiển Thánh, rồi đặt làm Quan Thầy các xứ truyền giáo. Lý do duy nhất được ngài đưa ra: Têrêsa là một phụ nữ. Năm 1923, chính ngài đã từ chối việc tôn phong Thánh Nữ Têrêsa thành Avila lên bậc Tiến sĩ Hội Thánh cũng chỉ vì lý do này: "Obstat sexus" (phái tính ngăn trở). Mãi tới năm 1970, Ðức Phaolô VI đã tiến một bước can đảm: tôn phong hai Vị Thánh nữ lên bậc Tiến sĩ Hội Thánh: Têrêsa thành Avila và Catarina thành Siena. Và đây cũng là một mở đường cho Têrêsa Hài Ðồng Giêsu, vị Thánh đã nêu lên một giáo lý có tính cách phổ thông cho cả Giáo hội. Hồ sơ về vụ tôn phong này rất dồi dào và gồm tất cả những gì các Vị Giáo Hoàng đã nói về "Con đường thơ ấu của Thánh Nữ thành Lisieux", từ Ðức Benedicto XV (1914-1922) đến Ðức Gioan Phaolo II. Chính Ðức Gioan Phaolô II trong cuộc hành hương tại Lisieux ngày 28 tháng 6 năm 1980, đã tuyên bố trước 80 ngàn người dự thánh lễ: "Về Têrêsa thành Lisieux, có thể nói với thành tín rằng: Thần Khí Thiên Chúa đã để cho ngài mạc khải cách trực tiếp cho con người của thời đại ta mầu nhiệm và thực tại nền tảng của Phúc Âm: Sự kiện đã được lãnh nhận thực sự: đó là tinh thần của người con nuôi, cho phép chúng ta kêu lên: "Abbà: Lạy Cha". Con đường nhỏ là con đường của tuổi thơ ấu thánh Sainte Enfance). Trong con đường này cùng một lúc có sự xác nhận và có việc làm sống lại của chân lý nền tảng và phổ thông hơn cả. Chân lý nào của sứ điệp Phúc Âm thực sự là nền tảng và phổ thông hơn chân lý này: Thiên Chúa là Cha chúng ta và chúng ta là con cái của Người?"

Sau khi đã nhận được và cứu xét lời thỉnh cầu của hơn 50 Hội đồng Giám mục thế giới, với 250 ngàn chữ ký ủng hộ đến từ 107 quốc gia khác nhau, Chúa nhật tới đây 19.10.1997, cũng là dịp kỷ niệm 100 năm qua đời (30.9.1897) của Thánh Nữ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu, Ðức Gioan Phaolô II sẽ tôn phong "Vị Thánh lớn nhất của thời đại mới" (lời Ðức Thánh Pio X, Giáo Hoàng) lên bậc Tiến sĩ Hội Thánh.

Ðức Cha Guy Gaucher, giám mục phụ tá giáo phận Bayeux và Lisieux, nói: "Trước thềm Ngàn Năm thứ ba, việc tuyên bố Vị Nữ Tu Dòng Kín Carmelo thành Lisieux: Tiến sĩ Hội Thánh, là một dấu hiệu hứa hẹn cho thế giới và cách riêng cho giới trẻ và các người phụ nữ".


Back to Radio Veritas Asia Home Page