Cuộc phỏng vấn Nữ Tu Nirmala
Bề Trên Tổng Quyền
Dòng Các Nữ Tu Thừa Sai Bác Ái
nhân dịp kỷ niệm một năm Mẹ Têrêsa qua đời
(5/09/97-5/09/98)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

THỜI SỰ: Cuộc phỏng vấn Nữ Tu Nirmala, Bề Trên Tổng Quyền Dòng Các Nữ Tu Thừa Sai Bác Ái, dành cho nhật báo Tương Lai (Avvenire) , số ra ngày 4.09.98, nhân dịp kỷ niệm một năm Mẹ Têrêsa qua đời (5/09/97-5/09/98).

Tương Lai: Thưa Nữ Tu Nirmala, các chị em sẽ kỷ niệm một năm ngày qua đời của Mẹ Têrêsa như thế nào?

Nữ Tu Nirmala: Chúng tôi sẽ nhớ Mẹ bằng một ngày cầu nguyện và bằng việc giúp đỡ các người nghèo tại đây, ở trung tâm bên cạnh nhà của Mẹ, bắt đầu từ ngày mùng 5 tháng 9/1998. Trong mỗi một nhà của chúng tôi, cho đến ngày 13 tháng 9/1998 - ngày Mẹ được an táng - sẽ có thánh lễ, chầu Thánh Thể liên tiếp và một buổi cầu nguyện chung với dân chúng thuộc các tôn giáo khác. Nhiều người dân sẽ đến viếng mộ của Mẹ, ở ngay nhà chúng tôi đây. Nhà Nguyện ở lầu trên và mộ của Mẹ Têrêsa đã trở nên nơi hành hương, với nhiều bông hoa, đèn nến, nhiều bức họa trên các bức tường tả lại đời sống của Mẹ.

HỎI: Từ một năm nay Nữ Tu giữ địa vị của Mẹ Têrêsa. Có phải một năm khó khăn không? Tình hình cùa Dòng hiện nay như thế nào?

Ðáp: Mẹ đã ra đi; nhưng Mẹ đang ở với Chúa và vì thế Mẹ có thần thế hơn. Nói đúng ra chúng tôi tiếp tục công việc của Chúa trong 606 nhà chúng tôi có tại 123 quốc gia. Tôi chỉ là ngưòi con của Mẹ Têrêsa mà thôi. Tôi cầu nguyện để chúng tôi luôn luôn trung thành với đặc sủng và linh đạo của Mẹ để lại. Mẹ không bao giờ tự phụ mình là người "làm việc". Tất cả công việc là của Chúa. Cả lúc này chắc chắn Mẹ cũng sẽ nói như vậy. Sứ vụ của Dòng các Nữ Tu Thừa Sai Bác Ái ngày nay cũng vậy và tôi xin cảm ơn tất cả mọi người về sự đáp ứng quảng đại của họ. Tất cả những ai đã được Mẹ đánh động đều muốn làm một cái gì, như vậy công việc vẫn tiến đều. Chúng tôi luôn giữ vững cũng một tinh thần mà Chúa đã gọi chúng tôi, giữ vững cũng một đời sống.

HỎI: Nữ Tu trước đây là tín đồ Ấn Giáo. Vậy Nữ Tu có thể kể lại cho chúng tôi việc trở lại của mình không?

Ðáp: - Tôi đã dược nghe nói đến Thánh Danh Chúa Giêsu lúc tôi mới 7 tuổi, nhưng rồi trong nhiều năm tôi không nghĩ đến nữa; tôi hài lòng vì tôi là tín đồ Ấn Giáo. Ơn gọi trở lại đến lúc tôi 17 tuổi, trong trường nữ sinh tôi đang theo học tại Patna, trong Bang Bihar. Người bạn cùng phòng cũng là tín hữu Công Giáo, đọc Kinh Truyền Tin (Angelus). Tự nhiên có một cái gì xẩy đến trong tâm hồn tôi. Chúa Giêsu trở nên sống động trong tôi. Lúc đó là năm 1951. Tôi bắt đầu đọc những gì tôi có thể tìm được về Chúa Giêsu. Sau cùng, bởi vì tôi muốn làm một cái gì để nâng cao xứ sở của tôi, một cha Dòng Tên người Hoa Kỳ, tên là John Brennan, khuyên tôi tiếp xúc với Mẹ Têrêsa.

HỎI: Cuộc gặp gỡ đầu tiên với Mẹ Têrêsa như thế nào?

Ðáp: Tôi nói với Mẹ là tôi muốn khởi sự một tu hội để nâng cao xứ sở của tôi, nước Nepal, và lúc đó tôi còn là tín đồ Ấn Giáo. Mẹ trả lời : tôi có thể nhận cô như một Nữ Tu Thừa Sai Bác Ái, nếu cô đến với chúng tôi không đặt điều kiện nào cả. Tôi vào Dòng các Nữ Tu Thừa Sai Bác Ái, sau khi lãnh Phép Rửa Tội; Mẹ cũng hiện diện trong lễ nghi rửa tội này; lúc đó là năm 1958. Cha mẹ tôi - nay không còn nữa - đã chấp nhận tất cả những sự này (tôi là con cả trong 10 người con), sau nhiều năm, lúc cha mẹ tôi nhận ra rằng tôi hoàn toàn hạnh phúc với các nữ tu.

Tương Lai: Nữ Tu đã là nguời rất gần gũi Mẹ Têresa phải không?

Ðáp: Tôi là người con của Mẹ. Tôi rất gần gũi với Mẹ nhất là trong năm cuối cùng, lúc Mẹ đau yếu. Tôi cảm tạ Chúa bởi vì trong 6 tháng tôi đã là Bề Trên Tổng Quyền của Dòng với Mẹ lúc Mẹ còn sống. Nhưng từ lúc tôi vào Dòng, năm 1958, tôi đã huấn luyện các chị em tại các nhà trên thế giới. Cùng với Mẹ Têrêsa tôi đã khởi sự lập một nhóm các nữ tu chiêm niệm trong năm 1976 tại New York, bởi vì tôi ước ao sống đời sống này; và từ đó tôi đã mở nhiều nhà chiêm niệm của Dòng chúng tôi tại Hoa Kỳ, Ấn Ðộ và Nepal. Tôi đã đi Mỹ Châu, Phi Châu và Á Châu, Roma, Philippines để viếng thăm các chị em; rồi cách đây một năm rưỡi, tôi được chọn làm Bề Trên Tổng Quyền. Nhưng mỗi tuần lễ tôi dành cả một ngày để suy tư trong một nhà chiêm niệm của Dòng, trong lúc các chị em khác cầu nguyện cho tôi.

HỎI: Nữ Tu đã đi nhiều nơi; vậy có lúc nào Nữ Tu đã trở về Nepal, quê hương của Nữ Tu hay không?

Nữ Tu: Khi tôi vào Dòng Mẹ Têrêsa, năm 1958, tôi bỏ xứ sở của tôi. Lúc đó Mẹ nói với tôi: Nepal hay Bengala cũng như nhau. Tôi được gia đình đến thăm, nhưng tôi chỉ trở lại Nepal năm 1988, lúc tôi đi mở nhà tại đó. Chúa đã đem tôi tôi đi khắp cả thế giới, nhưng về Nepal chỉ sau 30 năm. Mẹ Têrêsa đã có lý. Nepal hay Bengala cũng như nhau. Cái quan trọng là phục vụ khắp mọi nơi các người nghèo khổ nhất trong các người nghèo khổ và trong công việc này chúng tôi đã không thay đổi, từ khi Mẹ qua đời.


Back to Radio Veritas Asia Home Page