Bề trên Tổng quyền,
Vị kế vị Mẹ Têresa

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

THỜI SỰ: Bề trên Tổng quyền của Dòng Nữ Thừa sai bác ái, Vị Kế vị Mẹ Têresa Calcutta.

Mẹ Têresa thành Calcutta qua đời ngày mồng 5 tháng 9 và lễ an táng được cử hành rất long trọng ngày 13, cách đây đúng một tháng , với sự hiện diện của nhiều vị quốc trưởøng, hoàng hậu, thủ tướng đến từ nhiều quốc gia trên thế giới và Ngoại giao đoàn cạnh Ấn độ. Về phía Giáo hội, ÐTC cử Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc vụ Khanh, đại diện của ngài, chủ sự thánh lễ. Sau lễ an táng, thi hài của Mẹ được rước về nhà Dòng ở Calcutta, nơi Mẹ đã sinh sống và hoạt động tông đồ từ năm 1950 và được chôn cất tại đây. Các Nữ tu con cái thiêng liêng của Mẹ đã muốn như vậy, để Mẹ luôn luôn hiện diện và giúp đỡ cách thiêng liêng trong việc tiếp tục sứ vụ tông dồ nơi các người nghèo khổ nhất trong xã hội.

Ít tháng trước khi qua đời, cảm thấy mình yếu sức, Mẹ đã xin chị em bầu một người khác để lãnh trách nhiệm về Dòng và để tiếp tục công việc Mẹ dã khởi sự. Sau một tháng cầu nguyện và thảo luận, các chị em đã bầu chị Nirmala, thay thế Mẹ trong việc quản trị. Sau việc lựa chọn này, Mẹ Têresa trả lời như sau cho những người muốn biết về Chị Nirmala, Bề trên Tổng quyền mới: "Nếu Thiên Chúa đã có thể tìm được một người bé mọn như tôi, có nghĩa là Ngưòi cũng có thể tìm ra một người còn bé nhỏ hơn nữa". Nirmala, tên của "người bé nhỏ thay thế người bé nhỏ được Chúa lựa chọn", theo tiếng Bengala, có nghĩa là "sự trong sạch".

Trước ngày an táng Mẹ Têrêsa, phóng viên báo chí tuốn đến Nhà Mẹ ở Calcutta, để phỏng vấn Chị Nirmala. Họ muốn biết về số tiền dâng cúng cho công việc từ thiện hằng năm bao nhiêu; họ hỏi về chính sách của Chị trong tương lai; họ muốn biết lập trường của Chị về nạn phá thai mà Mẹ Têrêsa đã lên án nhiều lần... Chị trả lời một cách vắn tắt và cứng cát rằng: "Chúng tôi tiếp tục phục vụ Chúa Giêsu Kitô nơi các người nghèo, không có gì thay đổi. Phá thai là chống lại Thiên Chúa". Họ muốn biết về đời sống dĩ vãng của Chị. Chị trả lời: "Ngày hôm nay và ngày mai là quan trọng hơn".

Chị Nirmala năm nay 63 tuổi, là người Ấn độ, thuộc thành phố Ranchi trong Bang Bihar. Chị sinh ra trong một gia đình Ấn giáo thuộc bậc quí phái. Việc chị lựa chọn trở thành một Nữ tu thừa sai bác ái là một cuộc cách mạng không thể tưởng tượng được. Hồi còn nhỏ, tình cờ thấy một Cuốn Tân ước trong nhà, Nirmala đọc môït hồi từ đấu đến cuôùi. Từ ngày gặp gỡ với Lời Chúa, Nirmala quyết tâm trở lại Ðạo công giáo để thực hiện những gì đã đọc trong Cuốn Sách Thánh kia.

Một Cha Dòng Tên người Hoa kỳ gửi Nirmala đến cho Mẹ Têrêsa: Ðây là một cuộc gặp gỡ quyết định đời sống của Nirmala. Thấy công việc của Mẹ làm, Nirmala nghĩ ngay đến những gì đã đọc trong Cuôùn Sách thánh. Và từ đó Nirmala trở thành Nữ tu thừa sai bác ái, trong ngành chiêm niệm. Ðược hỏi: đời sống chiêm niệm có trái với việc hướng dẫn một Tu hội hoạt dộng cho người nghèo không, Chị trả lời vắn tắt: "Chúa Giêsu được chiêm ngưỡng trong Thánh Thể: nguồn mạch hoạt động của chúng tôi và trong người nghèo mà chúng tôi phục vụ, bởi vì nơi người nghèo này chúng tôi thấy Chúa Giêsu đau khổ".

Ngày 20 tháng 5/97 vừa qua, Chị Nirmala cùng đi với Mẹ Têrêsa đến Roma và được ÐTC tiếp kiến. Trong dịp này Mẹ giới thiệu lên ÐTC Vị Bề trên Tổng quyền mới của Dòng. Phóng viên nhật báo L'Osservatore Romano, cơ quan bán chính thức Tòa Thánh, hỏi Chị Nirmala về dự án, chương trình, chị trả lời một cách ngây thơ rằng: "Còn nhiều người nghèo khổ cần được giúp đỡ". Ðược hỏi: Chị nghĩ sao sau 6 tháng nhận trách nhiệm Bề trên Tổng quyền, Chị Nirmala trả lời: "Tôi đã được trao một trách nhiệm quá lớn lao, nếu tôi nghĩ về riêng tôi, tôi sợ hãi. Nhưng nếu tôi nghĩ đến Thiên Chúa và tôi phú thác cho lời cầu nguyện, tôi nghĩ tôi có thể tiếp tục, cùng với các chị em, công việc của vị sáng lập đã khởi sự". Nói đến đây, Chị Nirmala cảm động lau nước mắt. Ðây là nước mắt nhớ đến Mẹ Têrêsa. Nhớ đến lúc chị được chọn làm Bề trên, Mẹ ôm hôn Chị và Mẹ nói với Chị: Giờ đây tôi sung sướng. Chị Nirmala đã đáp lại Mẹ: Con cũng sung sướng.

Khi nói đến Mẹ Têrêsa, Chị Nirmala ưa dùng "thì hiện tại" hơn "thì quá khứ", vì tất cả vẫn tin rằng, tuy qua đi, Mẹ vẫn hiện diện cách thiêng liêng và gần gũi chị em. Vì thế các chị em Dòng đã muốn an táng Mẹ ngay trong nhà Mẹ, nằm trên con đường Lower Circular Road, số 54a, ở trung tâm thành phố Calcutta. Ðây là một ngôi mộ đơn sơ, khó nghèo. Nhưng từ ngày 13 tháng 9 tới nay luôn luôn được bao phủ bằng hoa tươi, do người dân, thuộc đủ mọi tầng lớp xã hội, không phân biệt tôn giáo, mang đến cầu nguyện và kính viếng mộ. Mẹ Têresa tiếp tục hiện diện qua các con cái của Mẹ tại bất cứ nơi nào có các hoạt động giúp đỡ các người nghèo khổ. Bộ áo trắêng thô sơ viền xanh da trời kia tiếp tục là dấu hiệu hy vọng cho tất cả các người nghèo khổ trên thế giới. Bộ áo này do các người phong cùi được chính các nữ tu thừa sai bác ái chăm sóc tại một trung tâm ở vùng ngoại ô thành phố Calcutta, cắt may. Mẹ Têresa tiếp tục hiện diện qua con cái Mẹ trên các ngả đường đầy bụi bặm, khó nghèo của thế giới, cùng với câu nói-biễu hiệu nền thần học của Mẹ trên các ngả đường thế giới: "Thành quả của sự yên lặng là lời cầu nguyện - Thành quả của lời cầu nguyện là đức tin. Thành quả của đức tin là tình yêu. Thành quả của tình yêu là phục vụ. Thành quả của phục vụ là hòa bình". Ðây là câu châm ngôn do Mẹ để lại như linh đạo của các Nữ tu thừa sai bác ái, như nền tảng của các hoạt dộng của Tu hội.


Back to Radio Veritas Asia Home Page