Danh Sách Những Vị
Thánh Tiến Sĩ Giáo Hội

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Danh Sách Những Vị Thánh Tiến Sĩ Giáo Hội.

Với Thánh Têrêsa Giêsu Hài Ðồng và Thánh Nhan được phong tước hiệu "Tiến Sĩ Hội Thánh" vào Chúa Nhật 19/10, thì trong Giáo Hội Công Giáo, có tất cả là 33 vị Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh, trong số nầy có ba vị là thánh nữ: Thánh Nữ Têrêsa thành Avila, Thánh Nữ Catarina thành Siêna, và Thánh Nữ Têrêsa Giêsu Hài Ðồng. Sau đây là danh sách của 33 vị thánh Tiến Sĩ Hội Thánh:

1. Thánh Atanasiô, giám mục thành Alessandria (296-373) nguời đã bênh vực thần tính của Chúa Giêsu chống lại Ông ARIO, và là một trong những vị thánh tiến sĩ nổi tiếng của Giáo Hội Công Giáo Ðông Phương.

2. Thánh Eâphrem của Siria (306-373), phó tế, rất giỏi về Kinh Thánh và việc mục vụ, tác giả của nhiều ca vịnh và của tập sách có tựa đề là "Chú Giải Kinh Thánh".

3. Thánh Ilariô thành Poitiers ( 315-367), giám mục và đã dấn thân chống lại lạc giáo của Ario, trong tập sách nổi tiếng của ngài có tựa đề là "Bàn Về Thiên Chúa ba Ngôi" (De Trinitate).

4. Thánh Cirillo thành Giêrusalem ( 315-386), nhà hùng biện lỗi lạc.

5. Thánh Grêgorio Nazianzeno (329-389), sinh tại Nazianzo vùng Cappadocia, nhà thần học nổi danh, có công giải thích những mầu nhiệm Kitô một cách sâu xa.

6. Thánh Basiliô thành Cesarea (330 -379), giám mục, người có công tổ chức lại tinh thần đan viện đông phương.

7. Thánh Giêrônimô thành Stridône (335-420), linh mục, người đã có công dịch Kinh Thánh ra tiếng latinh, được gọi là bản Phổ Thông (Vulgata) tiếng Latinh.

8. Thánh Ambrôsiô thành Milanô (339-397) TGM Milanô.

9. Thánh Gioan Kim Khẩu (347-407), nhà hùng biện có tài, dám chống lại Hoàng đế của Constantinopoli lúc đó theo lạc giáo của Ario, nên thánh nhân bị đày và chết trong cảnh bị đày.

10. Thánh Agostino thành Tagaste (354-430), giám mục của Ippona, Bắc Phi, thần học gia và triết gia, tác giả của nhiều sách nổi tiếng, trong đó có hai tập sách "Confessions" (Tuyên Xưng) và "Thành Trì của Thiên Chúa" (City of God), được nhiều người biết đến.

11. Thánh Cirillô thành Alessandria (376-444), một trong những người có công tổ chức công đồng Eâphêsô vào năm 431, và chống lại bè rối của Nstorio.

12. Thánh Lêô Cả (400-461), giáo hoàng.

13. Thánh Phêrô Kim Ngôn (380-450), nổi tiếng về những bài giảng và những bài viết về Thiên Chúa ba Ngôi.

14. Thánh Gregorio Cả (540-604) giáo hoàng, có công canh tân phụng vụ, cỗ võ đời sống đan viện và những hoạt động truyền giáo.

15. Thánh Isidoro thành Siviglia (560-636), người có công tổ chức lại Giáo Hội Công Giáo Tây Ban Nha thời đó.

16. Thánh Bêda (673-735), thầy dòng Biển Ðức, người Anh.

17. Thánh Gioan Ðamasceno (676-749), tu sĩ và sau đó được bổ nhiệm làm giám mục, có công áp dụng triết học của Aristote để giải thích giáo lý công giáo.

18. Thánh PIER Damiani (1007-1072), tu sĩ, sau được bổ nhiệm làm giám mục, được thăng tước Hồng Y, đại diện Ðức Giáo Hoàng trong nhiều Công Nghị.

19. Thánh Anselmô thành Aosta (1033-1109), Ðan viện phụ, giám mục, sang truyền gíao tại Canterbury, Anh Quốc.

20. Thánh Bernardô (1190-1153), người Pháp, tu sĩ Citeaux, người có công canh tân dòng Citô.

21. Thánh Antôn thành Padova (1195-1231), tu sĩ Phanxicô.

22. Thánh Albertô Cả (1205-1280), người Ðức, tu sĩ dòng Ðaminh, sau được bổ nhiệm làm giám mục, thầy dạy Thánh Tômasô Aquinô.

23. Thánh Bonaventura (1217-1274), tu sĩ Phanxicô, sau được bổ nhiệm làm giám mục, rồi hồng y.

24. Thánh Tomasô thành Aquinô (1225-1274), tác giả của tập Summa Teologica (Tổng Luận Thần Học).

25. Thánh nữ Caterina thành Siêna (1347-1380), tu sĩ dòng nữ ÐaMinh, có công hiệp nhất giáo hội bị chia rẻ lúc đó.

26. Thánh Nữ Têrêsa thành Avila (1515-1582), nguời Tây Ban Nha, nguời có công canh tân dòng Carmêlô.

27. Thánh Gioan thánh giá (1542-1591), người Tây Ban Nha, cộng tác với thánh Têrêsa thành Avila, để canh tân dòng nam Carmêlô.

28. Thánh Phêrô Canisiô (1521-1597), người Hòa Lan, tu sĩ dòng tên.

29. Thánh Roberto Bellarmino (1542-1621), người Ý, tu sĩ dòng tên, sau được bổ nhiệm làm giám mục và hồng y.

30. Thánh Lorenzô thành Brindisi (1559-1619), tu sĩ capucin, đi rao giảng khắp Âu Châu, và qua đời tại Lisbon.

31. Thánh Phanxicô đệ Salê (1567-1622), giám mục Genève, Thụy Sĩ.

32. Thánh Alphonsô Maria de Liguori (1696-1787), người Ý, sinh tại thành Napoli, giám mục, sáng lập dòng Chúa Cứu Thế, chuyên môn về thần học luân lý.

33. Thánh nử Têrêsa Giêsu Hài Ðồng (Têrêsa thành Lisieux) (1873-1897), người Pháp, nữ tu dòng kín Camêlô tại Lisieux.

Ðó là danh sách 33 vị thánh tiến sĩ Hội Thánh. Tước hiệu "Tiến Sĩ Hội Thánh" không nói lên "vai trò phẩm trật" trong giáo hội, nhưng nói lên sự nhìn nhận công khai của thẩm quyền Giáo Huấn của Giáo Hội công giáo về sự thánh thiện, sự dấn thân tông đồ nổi bậc và sự đóng góp đáng giá của vị thánh tiến sĩ cho việc lỉnh hội và thông truyền Mầu Nhiệm Thiên Chúa và kinh nghiệm tu đức Kitô. Thánh Têrêsa thành Lisieux (Têrêsa Giêsu Hài Ðồng và của Thánh Nhan) là vị thánh của tinh thần đơn sơ, của con đường nhỏ để trở nên thánh thiện, bằng việc yêu mến và phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa. Linh mục Rodolfo GIRARDELLO, người có công dịch tất cả các tác phẩm của thánh Têrêsa Giêsu Hài Ðồng ra tiếng Ý cho nhà xuất bản của Tòa Thánh Vatican, đã nhận định về thánh nử Têrêsa Giêsu Hài Ðồng như sau:

"Thánh Têrêsa Giêsu Hài Ðồng xác nhận lại một cách hết sức hữu hiệu, (xác nhận) sự hiện diện của Thiên Chúa chống lại chủ thuyết vô thần đang được phổ biến ngày nay; Thánh Nữ cũng xác nhận lại chiều kích thiêng liêng chống lại chủ nghĩa duy vật, làm chứng cho sự khiêm tốn bình thản và dịu dàng chống lại sự kiêu ngạo của chủ thuyết duy lý, và làm chứng cho vệc xử dụng tốt những tạo vật chống lại việc trần tục hóa những thực tại được Thiên Chúa tạo hóa ban cho con người."

Ðọc những tác phẩm của Thánh Têrêsa Giêsu Hài Ðồng (như Chuyện Một Linh Hồn), người đơn sơ cũng như kẻ thông thái, ai ai cũng có thể tìm lại được cảm nghiệm về Thiên Chúa, và cảm mến niềm vui và ước muốn được Chúa yêu thương và dấn thân nghiêm chỉnh để yêu mến Chúa, không phải bằng những việc làm phi thường, nhưng bằng việc chu toàn những công việc củ, bình thường, với một tinh thần mới. Thánh Têrêsa Giêsu Hài Ðồng làm chứng cho một đức tin được sống thật sự, trong vui tươi, chân thành và trẻ trung. Tập sách nhật ký của thánh Têrêsa Giêsu Hài Ðồng, Chuyện Một Linh Hồn, đã được in lần đầu tiên năm 1898, một năm sau khi thánh nữ qua đời, đã được dịch ra 80 thứ tiếng trên thế giới, và đã được in đi in lại nhiều lần, với số ấn bản có thể lên đến hằng triệu cuốn. Thánh nử Têrêsa Giêsu Hài Ðồng, có đầy đủ những điều kiện để được phong tước Tiến Sĩ Hội Thánh, đó là: sự thánh thiện cá nhân, sự hăng say làm tông đồ để phổ biến tình yêu Chúa, và sự phong phú kinh nghiệm thiêng liêng cho mọi người.


Back to Radio Veritas Asia Home Page