Sứ Ðiệp của
Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu
gởi Dân Chúa

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Sứ Ðiệp của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu gởi Dân Chúa.

Vào lúc kết thúc khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu tại Roma hôm thứ sáu 12/12/97, các nghị phụ đã gởi một sứ điệp cho Dân Chúa tại Mỹ Châu nói riêng, và cho toàn thế giới nói chung. Sứ điệp dài 10 trang và gồm có những phần sau đây:

Nhập đề của Sứ Ðiệp

Trước ngưỡng cửa Ngàn Năm Thứ Ba của Kitô giáo, các thành viên của khóa họp đặc biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu, ngỏ lời với tất cả anh chị em tại Châu Mỹ và với toàn thế giới, bằng chính những Lời mà Thánh Phaolô Tông đồ đã rao giảng vào khởi đầu của ngàn năm thứ nhất. Ðó là: Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa "Phil 2,11).

Chúng tôi tin và rao giảng cho anh chị em điều nầy với hết tâm hồn. Chúng tôi tin rằng ơn cứu rỗi đến với mọi người nam nữ, nhưng chỉ đến nhờ qua Chúa Kitô hằng sống mà thôi. Chính qua cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, Ðấng cứu chuộc nhân loại, mà chúng ta được hướng dẫn đến việc ăn năn trở lại, chừa bỏ những tội lỗi đã phạm, để bước vào sống hiệp thông với Ân Sủng của Ngài, và như thế bước vào sống mối liên hệ liên đới với những người xung quanh.

Chúng tôi công bố một Thiên Chúa hằng sống và luôn hiện diện, Ðấng tràn đầy tình yêu thương đối với chúng ta; sự hiện diện của Ngài trong thế giới được thể hiện một cách trọn hảo nhất trong bí tích Thánh Thể, qua đó Ngài nuôi sống chúng ta bằng Bánh Hằng Sống, ngỏ hầu chúng ta có thể cùng tiến bước với Ngài trong thế giới ngày hôm nay, lắng nghe Ngài nói cho chúng ta biết về Sự Thật của Ngài, nhờ qua Kinh Thánh và Giáo Hội, và được thách thức bởi mẫu gương và ân sủng của Ngài, để sống không phải cho mình, nhưng cho kẻ khác.

Thưa anh chị em rất thân mến,
Chúng tôi công bố cho anh chị em biết rằng chỉ trong Chúa Giêsu Kitô, đấng đang sống giữa chúng ta, (chỉ trong Ngài) chúng ta mới có thể tìm được sức mạnh để sống như những con cái của Thiên Chúa trong một gia đình nhân loại của Ngài, và rằng chỉ trong cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô hằng sống, chúng ta mới có thể bước vào Nuớc Chúa.

3. Ðược gọi từ tất cả các quốc gia Mỹ Châu đến họp chung với Nguời kế vị thánh Phêrô trong khóa họp đặc biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục nầy, chúng tôi cảm tạ Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, vì dịp tốt đẹp nầy, để cầu nguyện, nghiên cứu và suy tư chung. Chúng tôi thật đã cầu nguyện chung với nhau và lắng nghe những điều kỳ diệu và những nhu cầu của Giáo Hội tại Tân Thế Giới nầy. Xem ra cho chúng tôi như là một ân ban đặc biệt, việc Ðức Thánh Cha đã triệu tập Thượng HỘi Ðồng Giám Mục nầy, như là một Khóa Họp Ðặc Biệt về Mỹ Châu, với chủ đề là: Gặp Gỡ với Chúa Kitô Hằng Sống: Con đường trở lại, hiệp thông và liên đới tại Mỹ Châu.

4. Chúng tôi tin rằng chúng tôi là một cộng đoàn; và mặc dù Mỹ Châu gồm có nhiều quốc gia, nhiều văn hóa và ngôn ngữ, nhưng có rất nhiều yếu tố liên kết chúng ta chung lại với nhau và có nhiều con đường trong đó mỗi người chúng ta có thể gây ảnh hưởng trên đời sống của những người xung quanh. Cuộc họp lịch sử nầy của Giáo Hội tại Mỹ Châu theo lời mời gọi của ÐTC, đã thôi thúc chúng tôi đi tìm câu trả lời cho những vấn đề và quan tâm của vùng đất Mỹ Châu chúng ta, không phải để phục vụ cho một phần của Mỹ Châu hay cho những nhu cầu của một phần đất nào khác, nhưng bằng cách trưng dụng những tài nguyên của cả hai và trở thành ý thức hơn về nhu cầu của mỗi phần đất. Ðiều nầy đã được thực hiện trong những tuần lễ Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục, khi chúng tôi lắng nghe những mối quan tâm và những niềm hy vọng của người lân cận từ khắp mọi nơi.

5. Khi chúng tôi gởi đến anh chị em sứ điệp hy vọng vào Chúa Giêsu Kitô, thưa anh chị em rất thân mến, chúng tôi được tràn đầy vui mừng, một niềm vui mừng đến từ việc cầu nguyện chung, nói chuyện chung, và cầu chúc chung với nhau. Chúng tôi không thể nào trình bày tất cả những gì đã được thảo luận, nhưng chúng tôi rút ra từ những thảo luận phong phú đó mà gởi đến anh chị em sứ điệp nầy.

Những Niềm Vui của Giáo Hội tại Mỹ Châu

6. Thưa anh chị em trong Ðức Tin, trước hết chúng tôi xin gởi lời chào chúc đến hằng triệu anh chị em Công Giáo sinh sống khắp nơi Châu Mỹ. Lòng trung thành của anh chị em sống đời Kitô, lòng mộ mến của anh chị em đối với Chúa, đối với Ðức Mẹ và đối với Giáo Hội, là nguồn gợi hứng cho chúng tôi vừa đồng thời thách thức chúng tôi dấn thân phục vụ tốt đẹp hơn.

7. Thưa các gia đình tại Mỹ Châu, chúng tôi chào chúc các gia đình, nền tảng của xã hội; chúng tôi hãnh diện và vui lòng vì sự dấn thân đầy tinh thần Kitô của anh chị em để bênh vực sự sống ngay từ lúc được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Chúng tôi quý trọng tất cả các gia đình sống trung thành với ơn gọi Kitô của họ và dưỡng dục con cái theo tinh thần của Tin Mừng.

8. Hỡi hàng giáo dân của Giáo Hội, chúng tôi chào chúc anh chị em; anh chị em quảng đại xử dụng những hồng ân khác nhau để xây dựng Thân Thể Chúa Kitô trong thế giới. Chúng tôi biết rõ nhiều người trong anh chị em, nhất là những người lớn tuổi và những kẻ bệnh tật, dấn thân một cách đặc biệt trong việc cầu nguyện. Anh chị em thật sự là sức mạnh ẩn khuất cho điều thiện hảo bao la trong xã hội chúng ta, và chúng tôi xin chào chúc anh chị em với lòng biết ơn sâu xa.

9. Chúng tôi xin gởi những lời chào đặc biệt đến những nguời nữ của đại lục Mỹ Châu; chúng tôi biết rõ vai trò đặc biệt mà quý chị em đã chu toàn trong lịch sử đại lục chúng ta và trong việc thông truyền Ðức Tin. Chúng tôi tin tưởng rằng những tài năng của quý chị em sẽ tiếp tục xây dựng Nước Chúa tại Mỹ Châu nầy, với tình yêu, sự thật và niềm vui.

10. Với tình thương mến đặc biệt và với lòng quan tâm chăm sóc, chúng tôi xin chào chúc các thiếu nhi. Chúng tôi cầu nguyện sao cho chúng con được sống những ngày tháng của tuổi trẻ chúng con với những kẻ yêu thương chúng con và bảo vệ chúng con khỏi những nguy hiểm của xã hội chúng ta, ngỏ hầu chúng con có thể lớn lên trong sự khôn ngoan, ân sủng và sức mạnh, trước mặt Thiên Chúa và những người lân cận (c. Luca 2,52).

11. Chúng tôi chào chúc giới trẻ của những cộng đoàn Giáo Hội địa phương. Chúng tôi cần đến các bạn. Chúng tôi hãnh diện vì khuynh hướng lý tưởng hóa nơi chúng con, và vì chúng con ao ước làm cho thế giới nầy trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Các bạn trẻ chúng con là thành phần cốt yếu của Giáo Hội ngày nay. Lòng chúng con yêu mến đặc biệt đối với ÐTC, là một hồng ân mà tất cả chúng ta đều cùng vui mừng. Chúng tôi cầu nguyện sao cho tình yêu của chúng con đối với Chúa Kitô được là kho tàng vĩ đại nhất của đời sống chúng con, và chúng tôi tin tưởng vào lòng quảng đại của chúng con trong việc phục vụ cho công bằng và hòa bình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page