Dách Sách các Giám Mục Việt Nam
tham dự khóa họp THÐGM Á Châu
(19/04/98 - 14/05/98)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các Ðức Giám mục Việt nam đến Roma tham dự Khóa họp của Thượng Hội Ðồng về Á châu.

Roma - 18.04.98 - Sáng thứ Sáu 17/04/98, lúc 9:30, Các Giám Mục Việt Nam Ðến Roma để tham dự Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, gồm có:

Các Giám Mục Việt Nam tới Roma, để tham dự Khóa họp khoáng đại của Thượng Hội Ðồng giám mục thế giới về Á châu, được khai mạc vào lúc 9:30 Chúa nhật 19.04.98, bằng thánh lễ đồng tế do ÐTC chủ sự trong Ðền thờ Thánh Phêrô.

Các Giám Mục Việt Nam Ðến Roma vào sáng thứ Bẩy 18.04.98, gồm có:

Tất các giám mục Việt nam, cũng như nhiều vị giám mục khác tham dự Khóa họp của Thượng Hội Ðồng, sẽ trọ tại Cư xá Santa Marta trong Nội Thành Vatican.

Và như chúng tôi đã loan tin, tại Vatican, ÐTC đã bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Phanxico Xaviê Nguyễn văn Thuận, phó chủ tịch Hội dồng Công Lý và Hòa bình, làm một trong các thành viên của Khóa hóa họp khoáng đại này.

Ngoài ra, hai linh mục Việt nam ở Roma:
Ðức Ông Giuse Ðinh đức Ðạo phó Giám đốc Trung tâm quốc tế về linh hoạt truyền giáo, được Tổng Văn Phòng của Thượng Hội Ðồng Giám mục thế giới chọn làm một trong các dự thính viên (uditores)
Cha Ambrosio Nguyễn văn Sỹ, Khoa trưởng Phân Khoa Triết của Học viện Antonianum (Dòng Phanxico), làm "một trong các chuyên viên" (esperti) của Khóa họp.


Phái Ðoàn Các Giám Mục Việt tham dự khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu tại Roma

Phái Ðoàn Các Giám Mục Việt tham dự khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu tại Roma.

Tin Việt Nam (Ucan 9/04/98): Theo bản tin được phát hành hôm thứ năm vừa qua, 9/04/98, của hãng Tin Công Giáo Á Châu, thì Phái Ðoàn Các Giám Mục Việt Nam, sẽ lên đường đi Roma, vào ngày thứ Năm tới, 16/04/98, để tham dự khóa họp đặc biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Á Châu; Khóa Họp sẽ khai mạc ngày 19 tháng 04/1998, và sẽ kéo dài cho đến ngày 16 tháng 5.

Phái đoàn gồm có:

Ðó là những Ðức Cha sẽ lên đường từ Việt Nam đi Roma, vào thứ năm tới, 16 tháng 04/98. Phái Ðoàn các Giám Mục Việt Nam tham dự Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu còn có:

Theo bản tin của hảng Tin Công Giáo Á Châu (Ucan), thì

Ngoài ra, Hôm thứ Tư, mùng 8 tháng 04/1998, ÐTC Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm bổ túc thêm 23 tham dự viên chính thức, 17 chuyên viên và 39 dự thính viên, cho khóa họp đặc biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, sẽ được khai mạc tại Roma, từ ngày 19 tháng 04/1998 nầy cho đến 14 tháng 05/1998.

Khóa họp đặc biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu sẽ bàn về chủ đề "Chúa Giêsu Kitô Ðấng Cứu Ðộ và Sứ Mạng Yêu Thương và Phục Vụ của Người tại Á Châu: Ðể Họ Ðược Sống, và Sống Dồi Dào (Jn 10,10)."


Back to Radio Veritas Asia Home Page