Ðức Hồng Y Joseph TOMKO nói về
những thách đố truyền giáo của Khóa Họp
Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Á Châu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

THỜI SỰ: Ðức Hồng Y Joseph TOMKO, Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo nói về những thách đố truyền giáo của Khóa Họp Thượng Hội Ðồng về Á Châu.

Với thánh lễ đồng tế trọng thể do ÐTC chủ sự sáng Chúa Nhật 19.04.98 vừa qua trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, Khóa Họp Ðặc Biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Á châu đã được khai mạc. Ðây là Khóa Họp Ðặc Biệt thứ ba của Thượng hội Giám mục về Các Ðại Lục: Thượng Hội Ðồng Giám Mục Châu Phi năm 1994 - Thượng Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ năm 1997 Thượng Hội Ðồng Giám Mục Châu Á năm 1998 Còn lại Hai Khóa Họp Ðặc Biệt: Thượng Hội Ðồng Giám Mục Châu Ðại Dương sẽ họp vào cuối năm 1998 và sau cùng Thượng Hội Ðồng Giám Mục Châu Âu (lần thứ hai) sẽ họp vào năm 1999.

Hai ngày trước khi khai mạc Khóa Họp Ðặc Biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, Ðức Hồng Y Joseph Tomko, Tổng trưởng Bộ Truyền Giáo và cũng là một trong ba vị chủ tịch đặc ủy của Khóa họp, đã nói về các thách đố của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Á Châu. Chúng ta hãy lướt qua vài điểm chính.

Ðức Hồng Y Tomko nói:

Ðức Hồng Y Tomko kết luận:

Nói về mối quan hệ giữa các Giáo hội địa phương tại Á châu với Giáo hội Roma, Ðức Hồng Y Tổng trưởng quả quyết như sau:

Ðức Hồng Y nhấn mạnh:


Back to Radio Veritas Asia Home Page