ÐTC ấn định
ngày triệu tập Khóa Họp khoáng đại riêng
của Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới
về Châu Âu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC ấn định ngày triệu tập Khóa Họp khoáng đại riêng của Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới về Châu Âu.

Vatican - 06.04.99 - ÐTC vừa ấn định ngày triệu tập Khóa Họp khoáng đại đặc biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới về Châu Âu. Khóa họp sẽ được khai mạc bằng Thánh Lễ trọng thể do ÐTC chủ sự trong Ðền Thờ Thánh Phêrô vào mồng Một tháng 10/1999 và sẽ bế mạc ngày 23 tháng 10 năm 1999. Ðây là Khóa Họp khoáng đại cuối cùng trong năm Khóa dành cho 5 Châu, được dự tính trong Tông Thư Ngàn Năm thứ ba (Tertio Millennio Adveniente), để chuẩn bị Ðại Toàn Xá của năm 2000. Các Khóa Họp Ðặc Biệt đã được triệu tập trước đây là: về Châu Phi, (từ 10.04.1994 đến 8.05.1994) - về Châu Mỹ (từ 16.11.1997 đến 12.12.1997) - về Châu Á (từ 18.04.1998 đến 14.05.1998) và về Châu Ðại Dương, (từ 22.11.1998 đến 12.12.1998).

Cho tới lúc này mới chỉ có hai Văn Kiện hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục được công bố: Ðó là các Tông Huấn Giáo Hội tại Châu Phi, (Ecclesia in Africa) được công bố tháng 9 năm 1995 tại ba địa điểm: Yaoundé (Cộng Hòa Cameroun) - Johannesburg (Cộng Hòa Nam Phi) - Nairobi, (Cộng Hòa Kenya) và Tông Huấn Giáo Hội tại Mỹ Châu (Ecclesia in America) được công bố vào cuối tháng Giêng năm 1999 tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Guadalupe, bên Mêhicô. Cũng trong văn kiện triệu tập Khóa Họp Ðặc Biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu, ÐTC bổ nhiệm các chức vụ sau đây cho Khóa họp:

Ba Vị chủ tịch đặc ủy, các Ðức Hồng Y: Franciszek Macharski, Ba Lan, Tổng Giám Mục Giáo Phận Cracovia; Ðức Hồng Y Joachim Meisner, (Ðức), Tổng Giám Mục Giáo Phận Koeln - Ðức Hồng Y Paul Poupard, (Pháp), chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh phụ trách Văn Hóa. Thuyết trình viên của Khóa Họp là: Ðức Hồng Y Antonio Maria Rouco Varela (Tây Ban Nha), Tổng Giám Mục giáo phận Madrid. Nhiệm vụ rất quan trọng của ngài là soạn thảo Bài Thuyết Trình khai mạc cuộc thảo luận, (Relatio ante disceptationem) - và sau đó, căn cứ vào các bài phát biểu ý kiến của các Nghị Phụ, soạn thảo bài thuyết trình đúc kết, (Relatio post disceptationem).

Ðề tài thảo luận của Khóa Họp đặc biệt về Châu Âu là "Chúa Giêsu Kitô sống trong Giáo Hội của Người: nguồn mạch của hy vọng cho Châu Âu".

ÐTC cũng đã bổ nhiệm hai vị thư ký cho khóa họp là: Ðức Cha Jozef Miroslaw Zycinski (Ba Lan), Tổng Giám Mục giáo phận Lublino và Ðức Cha Vincent Nichols (Anh), Giám Mục phụ giáo phận Westminster.

Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch của Ủy Ban soạn thảo Sứ Ðiệp các Nghị Phụ gởi Cộng Ðồng Dân Chúa, vào ngày bế mạc Khóa Họp, là Ðức Hồng Y Dionigi Tettamanzi (Ý), Tổng Giám Mục giáo phận Genova, và Ðức Cha Audrys Backis (Lituani), Tổng Giám Mục giáo phận Vilnius.


Back to Radio Veritas Asia Home Page