252 thành viên tham dự
Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu
(19/04/1998-14/05/1998)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vài con số về Khóa Họp Ðặc Biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục cho Á Châu.

Tin Vatican (VIS 20/4/98): Trong một cuộc họp báo ngắn vào sáng thừ Bảy vừa qua, ngày 18/04/98, tức một ngày trước khi khai mạc Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, Ðức Hồng Y Jan Schotte, tổng thư ký của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, đã trình bày cho giới báo chí danh sách gồm có 252 vị tham dự Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu.

Theo Ðức Hồng Y Jan Sdchotte, thì các tham dự viên được xếp theo sáu (6) loại sau đây:

1. Những thành viên tham dự theo luật định, "do bổn phận", ex officio, gồm có 67 vị.

2. Những thành viên tham dự do sự đề cử, ex electione, có nghĩa là do "bầu cử", thì có 98 vị.

3. Những thành viên do ÐTC bổ nhiệm,

4. Những chuyên viên của Thượng Hội Ðồng Giám Mục gồm có 18 vị.

5. Những dự thính viên (auditores) gồm có 40 vị.

6. Những thành viên của các phài đoàn từ các giáo hội Kitô được mời tham dự ( 6 vị).

Ðó là vài con số đáng ghi nhớ liên quan đến các tham dự viên của Khóa Họp Ðặc Biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục cho Á Châu.


Back to Radio Veritas Asia Home Page