Chuyến viếng thăm
của ÐTC Gioan Phaolô II tại Á Châu
để công bố Tông Huấn Hậu THÐGM Á Châu
sắp được quyết định chính thức

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II tại Á Châu để công bố Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, sắp được quyết định chính thức.

Tin Roma (Apic 17/05/99): Tổng hợp các nguồn tin và sau lời mời chính thức của Ông toàn quyền Macao muốn ÐTC đến thăm Macao, trước khi lãnh thổ nầy được trả lại chủ quyền Trung Quốc vào ngày 20 tháng 12 tới đây, hãng tin Công Giáo Thụy Sĩ (APIC) đã dự đoán là ÐTC Gioan Phaolô II sẽ thực hiện chuyến viếng thăm mục vụ tại ba địa điểm Á Châu, để công bố Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, vào khoảng thời gian đầu tháng 11/1999 tới đây. Ðịa điểm thứ nhất có thể là thành UR bên Iraq, quê hương của tổ phụ Abraham ngày xưa; địa điểm thứ hai có thể là thành phố Calcutta hoặc thủ đô New-Dehli của Ấn Ðộ. Thành phố Calcutta có ưu tiên được chọn hơn, vì tại đây, ÐTC sẽ có dịp nhắc đến dung mạo của Mẹ Têrêsa Calcutta. Và địa điểm thứ ba là Macao, một địa điểm có nhiều ý nghĩa trong lịch sử truyền giáo tại vùng Ðông Nam Á Châu. Các Tu Sĩ Dòng Tên đã đến rao giảng Ðức Tin Kitô tại Macao vào năm 1557, và lúc đó Macao là căn cứ trung tâm để các nhà truyền giáo chuẩn bị những chuyến đi truyền giáo tại Trung Quốc, Việt Nam và Nhật Bản.

Tưởng cũng nên nhắc lại đây là Khóa Họp đặc biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, đã được tổ chức tại Vatican, từ ngày 19 tháng 4 cho đến ngày 14 tháng 5, năm 1998.


Back to Radio Veritas Asia Home Page