Thống kê của Toà Thánh cho thấy
Châu Á có thể là niềm hy vọng
cho ơn gọi Linh Mục của Giáo Hội

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thống kê của Toà Thánh cho thấy Châu Á có thể là niềm hy vọng cho ơn gọi Linh Mục của Giáo Hội.

Tin Vatican về Á Châu: (Ucan 26/04/99): Theo Niên Giám Thống Kê mới nhất của Giáo Hội được Tòa Thánh xuất bản, Châu Á có con số chủng sinh gần tương đương với Châu Âu hoặc châu Mỹ Latinh, mặc dù châu Á có số tín hữu ít hơn nhiều. Niên giám 1997 mới được xuất bản, cho thấy ơn gọi Linh Mục gia tăng toàn cầu giữa năm 1978 và 1997, năm 1997 châu Á có 25,169 chủng sinh, cả dòng lẫn triều; Châu Âu có 28,641, trong khi Mêhicô, Trung Mỹ và Nam Mỹ có 27,630 chủng sinh. Theo niên giám, Châu Phi có 18,156, Bắc Mỹ có 5,413 và châu Ðại Dương có 861 ứng viên Linh Mục. Niên giám lấy số liệu thông qua những cuộc điều tra gián tiếp của các văn phòng lưu trữ trên toàn thế giới. Ðặc biệt, Ấn Ðộ dẫn đầu về ứng viên Linh Mục với khoảng 10,000 người, BaLan đứng nhì với 6,954 chủng sinh, và Philippine đứng thứ ba với 6,941 chủng sinh, chỉ kém Ba Lan 13 chủng sinh mà thôi. Số liệu về các quốc gia có truyền thống đa số Công Giáo tại Châu Âu và Nam Mỹ như sau: Mêhicô có 6,849 chủng sinh; Braxin 6,805; Ý 6,299; Côlômbia 3,923; Tây Ban Nha 3,010; Achentina 2,046; và Pháp 1,628. Tuy nhiên, Inđônêxia (2,637), Hàn Quốc (1,812) và Việt Nam (1,412) vẫn còn hơn một số nước truyền thống Công Giáo. Những số liệu phản ánh chiều hướng gia tăng dài hạn đáng kể về ơn gọi Linh Mục toàn cầu, ngoại trừ tại Tây Âu và Bắc Mỹ (trừ ra Mêhicô). Theo niên giám 1994, xuất bản năm 1996, có 24,645 chủng sinh tại Châu Á vào năm 1994. Niên giám 1997 cho thấy có 404,208 Linh Mục trên thế giới năm 1997, trong đó 140,687 Linh Mục dòng. Niên giám cho biết có 819,287 nữ tu, kể cả nữ tu dòng kín và 58,210 nam tu sĩ không Linh Mục. Các tu hội đời có 31,197 người, trong đó 30,534 người nữ. Số phó tế vĩnh viễn là 24,407 vị.


Back to Radio Veritas Asia Home Page