Giáo hội ở Á Châu
cần gia tăng nghiên cứu
về tôn giáo và truyền thông

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo hội ở Á Châu cần gia tăng nghiên cứu về tôn giáo và truyền thông.

(UCAN AS2595.1025 29/04/99) - Thái Lan (Bangkok) - Ðể theo kịp đà thay đổi của kỹ thuật truyền thông hiện đại, Giáo Hội tại Á Châu phải bắt đầu thực hiện các chương trình nghiên cứu về tôn giáo và truyền thông xã hội.

Ðó là quan điểm của các tham dự viên trong một hội nghị bàn tròn về chủ đề giáo hội và cuộc nghiên cứu truyền thông xã hội ở Á Châu, diễn ra tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 4/1999 vừa qua. Hội nghị này được tổ chức qua sự cộng tác của Văn Phòng Truyền Thông Xã Hội thuộc Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, Hiệp Hội Truyền Thông Khoa Học Xã Hội, trụ sở đặt tại Ðức, và Hiệp Hội Thế Giới về Truyền Thông Kitô, có trụ sở tại Anh. Văn kiện chung kết của hội nghị đề nghị thiết lập một Trung Tâm Nghiên Cứu Á Châu cho Tôn Giáo và Truyền Thông Xã Hội, với sự hợp tác của Văn Phòng Truyền Thông Xã Hội thuộc Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu. Văn kiện có đoạn ghi như sau: "Trong lúc thế giới đang trở thành một ngôi làng toàn cầu (global village) và bước vào thời đại thông tin, giáo hội cần phải tiến theo những thay đổi của thời đại, và bước kịp theo những kỹ thuật mới trong ngành thông tin, đặc biệt trong việc thông tin với và cho giới trẻ. Ðể được như vậy, giáo hội cần phải gia tăng các chương trình nghiên cứu trong lãnh vực truyền thông xã hội".

22 tham dự viên tại hội nghị đồng ý rằng, nghiên cứu về truyền thông là một công tác hết sức cấp bách, bởi vì điều này sẽ giúp cho việc liên lạc trong các cơ quan giáo hội, giữa giáo hội với các cộng đoàn tín hữu, với tín hữu của các tôn giáo khác và với thế giới bên ngoài, trở nên hữu hiệu hơn. Văn kiện ghi nhận rằng, con người ngày nay đang sống trong một thế giới được trang bị với những phương tiện liên lạc hiện đại như truyền hình toàn cầu, máy điện toán, vệ tinh, xa lộ thông tin Internet, cùng với những kỹ thuật tân tiến khác, văn kiện chung kết đã trích dẫn lời của ÐTC Gioan Phaolô II trong thông điệp "Sứ Mạng Ðấng Cứu Ðộ", số 37, (Redemptoris Missio, n.37) nói rằng, một nền văn hóa mới đang xuất hiện, không chỉ từ những gì thực sự được trình bày, nhưng từ chính sự kiện là đang có những phương tiện mới để liên lạc, với những ngôn ngữ mới, kỹ thuật mới và một tâm lý mới.

Văn kiện đề nghị các chương trình nghiên cứu ưu tiên cần được tập trung trong ba lãnh vực, đó là: truyền thông trong giáo hội; thứ hai, giáo hội-truyền thông và xã hội; và thứ ba, tôn giáo-văn hóa-và truyền thông. Việc nghiên cứu sẽ cung cấp những căn bản về những vấn đề của giáo hội và xã hội, giúp giáo hội thẩm định lại vai trò và sứ mạng của mình trong một môi trường truyền thông đang thay đổi, và đồng thời giúp giáo hội khám phá ra những cách thức mới để trình bày đức tin của mình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page