Á Châu là lục địa
có nhiều ơn gọi hơn cả

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Á Châu là lục địa có nhiều ơn gọi hơn cả.

Vatican [Zenit 20/04/99] - Chúa Nhựt 25/04/99 tới đây là Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Ơn Thiên Triệu.

Theo niên giám thống kê của Tòa Thánh, trên thế giới hiện có tất cả 404,208 Linh Mục, trong số này một phần tư là Tu Sĩ các Hội Dòng.

Theo những số liệu mới nhứt, hiện có 58,210 Tu Sĩ nam không phải là Giáo Sĩ và 919,287 Nữ Tu. Con số thành viên của các Tu Hội Ðời là 31,197 người. Số Phó Tế vĩnh viễn là 24,407 vị.

Sổ niên giám thống kê của Tòa Thánh cho thấy có sự gia tăng ơn gọi đáng kể tại Phi Châu, Á Châu, Ðại Dương Châu và Châu Mỹ La Tinh từ năm 1978 đến năm 1997.

Hiện nay con số ứng viên đang chuẩn bị cho chức Linh Mục được phân phối như sau: Bắc Mỹ 5,413 người, Trung Mỹ 9,589 người, Nam Mỹ 18,041 người, Á Châu 25,169 người, Âu Châu 28,641 người và Ðại Dương Châu 861 người. Bắc Mỹ đang trải qua cơn khủng hoảng trầm trọng về ơn gọi. Trái lại, Á Châu là lục địa có nhiều ơn gọi nhứt. Và tại Á Châu, Ấn Ðộ với khoảng 10 ngàn chủng sinh, là nước có nhiều ơn gọi nhứt trên thế giới. Với con số 1,412 Chủng Sinh, Việt Nam cũng được kể là một trong những nước có nhiều ơn gọi nhứt tại Á Châu.


Back to Radio Veritas Asia Home Page