Phiên họp thứ hai
của Hội Ðồng hậu THÐGM Á Châu

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Phiên họp thứ hai của Hội Ðồng hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu.

Vatican [Apic 28/10/98] - Hội Ðồng hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu đã nhóm phiên họp lần thứ hai tại Vatican từ ngày 20 đến 22/10/98 vừa qua dưới sự chủ tọa của Ðức Hồng Y Jan Schotte, tổng thư ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới. Theo một thông cáo được công bố hôm thứ Tư 28/10/98, Ðức Hồng Y Jan Schotte đã đọc báo cáo trước 3 Hồng Y, một Thượng Phụ, 3 Tổng Giám Mục, 6 Giám Mục, 4 chuyên gia và 4 thành viên của ban thư ký. Bản báo cáo tường trinh về hoạt động của Văn phòng tổng thư ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới kể từ khi Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu bế mạc hồi tháng 5/1998 vừa qua. Ðức Hồng Y Jan Schotte cũng duyệt qua tình hình của các Thượng Hội Ðồng vừa qua về Mỹ Châu, Phi Châu và Liban và các Thượng Hội Ðồng Giám Mục sắp tới về Ðại Dương Châu và Âu Châu. Ngoài ra, ngài cũng nhắc đến Thượng Hội Ðồng Giám Mục định kỳ lần thứ 10 tới.

Sau phần báo cáo của Ðức Hồng Y tổng thư ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới, các tham dự viên đã chia thành hai nhóm để thảo luận về các đề nghị và những gợi ý cụ thể sẽ được Ðức Thánh Cha đúc kết trong tông thư Hậu Thượng Hội Ðồng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page