ÐTC gửi sứ điệp
cho các Giám Mục
thuộc Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ Latinh

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC gửi sứ điệp cho các Giám Mục thuộc Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ Latinh.

Vatican - 15.05.99 - Qua trung gian Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh, ÐTC gửi sứ điệp cho các Giám Mục tham dự khóa họp khoáng đại lần thứ 27 của Liên Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ Latinh, diễn ra trong những ngày này tại Quito, thủ đô Ecuador. Tham dự khóa họp lần này có 70 Giám Mục đại diện cho 22 Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ Latinh. Trong sứ điệp ÐTC khuyên các Giám Mục Châu Mỹ Latinh thực hiện cách hăng say và hữu hiệu công việc rao giảng Tin Mừng, ngay từ lúc bước sang Ngàn Năm mới này, với cái nhìn thẳng vào Mầu Nhiệm Nhập Thể. Nếu các Hội Ðồng Giám Mục của Tân Lục Ðịa theo các đường hướng của Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục nói về Giáo Hội tại Châu Mỹ, và làm việc trong hiệp thông sâu xa với Tòa Thánh và cộng tác chặt chẽ với nhau, thì sẽ có thể vượt qua được rất nhiều thách đố của tương lai, vừa cổ võ cuộc gặp gỡ người dân Châu Mỹ Latinh với Chúa Giêsu Kitô sống động, Ðấng là con đường đưa đến hòa giải, hiệp thông và tình liên đới (đề tài của Khóa Họp khoáng đại Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới về Châu Mỹ).

Trong Khóa Họp này, các vị tham dự cũng bầu lại Ban Thường Vụ. Các ngài đã chọn Ðức Cha Jorge Jimenez, Giám Mục giáo phận Zipaquira bên Colombia làm Tân Chủ Tịch Liên Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ La Tinh.

Trong sứ điệp ÐTC cảm ơn các vị lãnh đạo Liên Hội Ðồng vừa hết nhiệm kỳ, về việc phục vụ đã thực hiện cho Giáo Hội tại Châu Mỹ trong những năm vừa qua. Và trong phần kết thúc, ÐTC khẩn xin Ðức Trinh Nữ Guadalupe, Nữ Vương các Thánh Tông Ðồ, hãy là Ngôi Sao Sáng của việc rao giảng Tin Mừng và ÐTC gửi phép lành cho tất cả các tín hữu của Tân Lục Ðịa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page