Tường Thuật Thánh Lễ Bế Mạc
THÐGM Á Châu (14/05/1998)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thánh Lễ Bế Mạc Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu.

Tin Vatican (VIS 14/5/98): Lúc 10:30 sáng thứ năm 14/05/98, bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, ÐTC Gioan Phaolô II đã chủ tế thánh lễ trọng thể bế mạc Khóa Họp Ðặc Biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu. Cùng đồng tế với ÐTC, có 34 vị Hồng Y, 6 Thượng Phụ, 49 tổng giám mục, 78 giám mục và 92 linh mục. Giống như thánh lễ khai mạc, Thánh Lễ Bế Mạc Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu mang nhiều đặc tính Á Châu, với các bài hát bằng tiếng Tamil, tiếng Nam Dương, tiếng Ấn Ðộ, tiếng Philuậttân, và các bài đọc, lời cầu nguyện bằng các thứ tiếng Á Châu khác nữa, như tiếng Quan Thoại, Trung Quốc.

Trong bài giảng thánh lễ, ÐTC đã xử dụng ba thứ tiếng Ý, Pháp và Anh. ÐTC gọi Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu như là một Bài Ca dâng lên chúc tụng Thiên Chúa, là như lời mời gọi hãy rao giảng Phúc Âm cho Á Châu. ÐTC đã ngỏ lời trực tiếp với các giám mục Á Châu đồng tế Thánh Lễ như sau:

Ðặc biệt đáng chú ý, là những lời ÐTC ngỏ trực tiếp với anh chị em tín hữu của Giáo Hội công giáo tại Trung Quốc. ÐTC đã nói như sau:

ÐTC cũng bày tỏ hy vọng là những khó khăn sẽ sớm được vượt qua, sao cho các giám mục tại Trung Quốc có thể gặp gỡ với những vị chủ chăn khác của Giáo Hội. ÐTC nói như sau:

Kết thúc bài giảng, ÐTC nhận định rằng:


Back to Radio Veritas Asia Home Page