Phiên họp khoáng đại thứ 21
Chiều thứ Ba 12/05/98
Các nghị phụ bỏ phiếu chấp thuận
Sứ Ðiệp của THÐGM Á Châu gởi dân Chúa

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vatican - 12.05.98. Sáng thứ Ba 12/05/98, các nghị phụ trở lại Phòng Họp Chung, với sự hiện diện của ÐTC; các ngài nghe trình bày về bản chung kết các đề nghị đã được sửa lại trong những ngày vừa qua, theo lời yêu cầu của các nhóm.

Chiều thứ Ba, trong phiên họp chung, các Nghị phụ bỏ phiếu chấp thuận bản văn cuối cùng của Sứ Ðiệp của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu gởi Dân Chúa, để thông tin cho biết về những đề tài đã được thảo luận trong những tuần vừa qua, nói lên những ước vọng của các ngài và cầu chúc một tương lai tốt đẹp hơn cho Giáo Hội và cho thế giới.

Trưa thứ Tư 13/05/98, bản văn chính thức của Sứ Ðiệp sẽ được công bố trong một cuộc họp báo tại Phòng Báo Chí Tòa Thánh.

Sau cùng, cũng ngày thứ Tư 13/05/98, bản văn về các đề nghị sẽ được các nghị phụ bỏ phiếu lần cuối cùng. Với việc bỏ phiếu này, Khóa Họp của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Á Châu được tuyên bố kết thúc và sau đó là các diễn văn cảm ơn và từ giã. ÐTC sẽ đọc bài diễn văn quan trọng. Hy vọng chúng tôi sẽ có thể chuẩn bị kịp để tường thuật cho quý vị trong bài tường thuật kế tiếp.

Sáng thứ Năm 14/05/98, trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, Thánh lễ đồng tế Bế Mạc Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu do ÐTC chủ sự. Với thánh lễ bế mạc nầy, Khóa Họp đặc biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Á Châu, một cuộc gặp gỡ huynh đệ, hữu ích, để cùng nhau cứu xét về các thực của Giáo Hội tại Lục Ðịa mênh mông và phức tạp, được hoàn tất trong bầu khí cảm tạ Thiên Chúa về ơn lớn lao Ngài ban cho Giáo Hội nói chung, và cho Giáo Hội tại Á Châu nói riêng.

Kết thúc bài nầy, chúng tôi xin được nhắc lại nơi đây những nhận xét của Ðức Cha Béchara Rai, Giám Mục Liban, được phổ biến trên Ðài Phát Thanh Vatican thứ Ba 12.05.98. Ðức Cha nói:

Ðược hỏi về yếu tố nào có giá trị lớn hơn cả của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, Ðức Cha Béchara Rai trả lời như sau:

Tiện đây, chúng tôi cũng xin thông báo rằng: Hôm sáng thứ Ba 12/05/98, qua một thông cáo, Tổng Văn Phòng Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới cho biết là: sau khi tham khảo ý kiến ba Vị Chủ Tịch đặc ủy (Ðức Hồng Y Kim, Tổng Giám Mục Seoul, Ðức Hồng Y Joseph Tomko, Tổng Trưởng Bộ Phúc Âm hóa các dân tộc và Ðức Hồng Y Julius Darmaatmadja, Tổng Giám Mục Jakarta), ÐTC đã quyết định thực hiện một chuyến viếng thăm mục vụ tại Á Châu để công bố kết quả của Khóa Họp đặc biệt Thượng Hội Ðồng về Á Châu. Các Vị chủ tịch đặc ủy muốn tham khảo thêm ý kiến các nghị phụ về những địa điểm có thể được lưu ý cách riêng để tổ chức chuyến viếng thăm của ÐTC.

Như đã xảy ra trước đây, sau Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Phi Châu, ÐTC đã viếng thăm Yaoundé (thủ đô Cameroun), thành phố Johannesburg (Nam Phi) và Nairobi (Kenya) để công bố Văn Kiện Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục về "Giáo Hội tại Phi Châu" ("Ecclesia in Africa"), như là kết quả của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Châu Phi, được cử hành vào năm 1994. Mới đây, sau Khóa Họp đặc biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Châu Mỹ, các nghị phụ đã đề nghị "Ðền Thánh Ðức Mẹ Guadalupe" bên Mexico, quan Thầy của cả Châu Mỹ, làm địa điểm để công bố các thành quả của Khóa Họp đặc biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Châu Mỹ, được cử hành vào năm 1997. Theo chương trình ÐTC sẽ lên đường hành hương Ðền Thánh Guadalupe vào tháng Giêng năm 1999. Mồng 10 và 11 tháng 5 năm 1997 vừa qua, ÐTC cũng viếng thăm Beyrouth, thủ đô Liban, để công bố Văn Kiện sau Thượng Hội Ðồng đặc biệt về Liban (1995). Cử chỉ của ÐTC đem lại niềm an vui, phấn khởi và hy vọng cho các Lục địa được viếng thăm.


Back to Radio Veritas Asia Home Page