Tường thuật tổng quát về chương trình
Tuần Lễ cuối cùng của Khóa Họp
Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tường thuật tổng quát về những ngày cuối trong Giai đoạn III của Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu.

Chiều Thứ Sáu 8/05/98, sáng thứ Bảy 9/05/98 và chiều thứ Bảy 9/05/98, các Nghị Phụ Họp theo nhóm nhỏ để thảo luận tiếp những điều cần sửa đổi trong Bản Văn các Ðề Nghị trước khi trình lên ÐTC. Hôm nay chúng tôi không tường thuật về những buổi họp nhóm này. Chúng tôi xin thông báo trước về chương trình của những ngày trong tuần lễ cuối cùng của Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu để quý vị tiện việc theo dõi.

Chúng tôi sẽ cố gắng tường thuật về những buổi họp chung của tuần lễ cuối của Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, xin quý vị theo dõi. Ðặc biệt, hy vọng chúng tôi có thể chuẩn bị để có thể tường thuật kịp thời về Sứ Ðiệp Gửi Cộng Ðồng Dân Chúa trong ngày bế mạc của Thượng Hội Ðồng Giám mục Á Châu. Kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại trong những bài tường thuật kỳ tới.


Back to Radio Veritas Asia Home Page