Phiên họp khoáng đại thứ 18
Sáng thứ Năm 7/05/98
Bỏ phiếu vòng 2 để chọn các thành viên
Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tường thuật tiếp về Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu. Phiên họp chung sáng thứ Năm 7/05/98:

Sáng thứ Năm 7/05/98, các Nghị Phụ trở lại phòng họp chung tiếp tục bỏ phiếu vòng thứ hai để chọn các thành viên của Hội Ðồng Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu. Hội Ðồng gồm 12 thành viên do các Nghị Phụ lựa chọn bằng việc bỏ phiếu, và 3 thành viên do ÐTC chỉ định. Cơ Quan này có nhiệm vụ họp lại trong những tháng tới đây để chuẩn bị tài liệu giúp ÐTC soạn thảo văn kiện đúc kết Thượng Hội Ðồng. Văn kiện này được gọi là Tông Huấn "Exhortatio Apostolica" Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu.

Ngoài việc bỏ phiếu chọn 12 thành viên, cũng trong phiên họp chung này, các Nghị phụ còn cứu xét bản thảo Sứ Ðiệp Gởi Dân Chúa, do một Ủy Ban đặc biệt soạn ra. Sứ Ðiệp này là một văn kiện được các Nghị Phụ gửi tới các tín hữu trên cả thế giới, gồm những lời kêu gọi và những ước mong liên hệ đến các đề tài đã được thảo luận trong Khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu này. Trong việc cứu xét, các Nghị Phụ có thể đề nghị những sửa đổi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page