Phiên họp khoáng đại thứ 17
Chiều thứ Tư 6/05/98
Bỏ phiếu vòng 1 để chọn các thành viên
Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tường thuật tiếp về Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu. Buổi Họp Chung vào chiều thứ Tư 6/05/98: Các nghị Phụ bỏ phiếu chọn các thành viên của Hội Ðồng Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục để giúp ÐTC soạn văn kiện đúc kết thành quả của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu.

Các nghị phụ đồng thời tiếp tục thảo luận về bản Ðề Nghị và Sứ Ðiệp gởi Dân Chúa, vào lúc kết thúc Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu.

Trong phiên họp chung vào chiều thứ Tư 6/05/98. Công việc quan trọng hơn cả, ngoài việc bỏ phiếu lựa chọn các thành viên của Hội Ðồng Hậu Thượng Hội Ðồng, là việc các Nghị phụ thảo luận về Bản Thảo Sứ Ðiệp Gởi Dân Chúa của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu. Văn kiện gồm 6 trang, đã được đưa ra thảo luận ngay sau khi bỏ phiếu. Vì là bản thảo cần sửa chữa, nên chỉ có thể nói rằng đây là một lược đồ thứ nhất, nêu lên một số trong nhiều vấn đề xuất hiện trong các phiên họp chung, từ các bài phát biểu ý kiến và các bài tường trình từ các nhóm.

Ngoài ra, cũng trong phiên họp chung chiều thứ Tư 6/05/98, các nghị phụ còn nghe các bài phát biểu của một số vị Bề trên trách nhiệm về các địa điểm truyền giáo tại các Tân Cộng Hòa Vùng Trung Á như: Turkmenistan, Tagikistan, Uzbekistan, Kyrgystan, Kazakistan, những quốc gia trước đây thuộc cựu Liên Xô, nay trở thành độc lập và thuộc về Á Châu. Chính trong những phần đất ít được biết đến này, Giáo Hội bị bách hại dưới chế độ cộng sản và đã phải trả giá cao bằng máu hoặc bằng sự yên lặng hoàn toàn. Nay Cộng Ðồng Công Giáo tại các quốc gia này, tuy là thiểu số rất bé nhỏ, có một đức tin vững mạnh, gắn bó với Chúa Kitô, đang sống trong một Mùa Xuân của Chúa Thánh Thần, dù còn gặp rất nhiều khó khăn giữa các tín hữu Hồi Giáo và do việc thiếu nhân sự mục vụ và truyền giáo. Tính cách Giáo Hội hoàn vũ tại hầu hết các quốc gia trong miền này được công nhận.

Ngoài các hoạt động của các nhà truyền giáo, đức tin nơi Chúa Kitô, sau khi chế độ cộng sản sụp đổ, hiện đang sống mạnh mẽ do sựï dấn thân và chứng tá đời sống của anh chị em giáo dân. Anh chị em giáo dân tại đây khám phá, mỗi ngày mỗi thêm và với nhiều hăng say, nguồn gốc công giáo của mình (hầu hết đến từ các nước Ba Lan, Ðức, Hungari... thời cộng sản Liên Xô, bị đày, hoặc bị giam tù tại miền này). Ngoài ra, với các tôn giáo và Giáo Hội Kitô khác, anh chị em công giáo tại đây còn tìm cách thực hiện việc đối thoại và sự hiệp nhất. Sự hiệp nhất, cùng với việc canh tân thiêng liêng, là một trong những đề tài đã được không những các Nghị Phụ, nhưng cả các đại diện Giáo Hội Kitô khác hiện diện trong Khóa Họp Thượng Hội Ðồng, quan tâm rất nhiều. Tuy là những bước tiến nho nhỏ, nhưng rất ý nghĩa và hứa hẹn trong tương lai, những bước tiến có thể giúp cho hạt giống Phúc Âm được gieo vãi ăn rễ sâu tại các dân tộc này và đem lại nhiều hoa trái tốt lành cho Giáo Hội tại Á Châu trong Ngàn Năm thứ Ba của Kỷ Nguyên Cứu Chuộc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page