Lược qua lịch sử các khóa họp
Thượng Hội Ðồng Giám Mục

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thời Sự: Lược qua lịch sử các khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục.

Trong bài thời sự trước (được phát thanh thứ Bảy 11/07/1998), chúng tôi nói rằng Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới, vào tháng 10 năm 2000, là khóa họp thông thường lần thứ 10. Nhưng, nếu tính bao gồm tất cả các Khóa Họp, đủ loại, của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, từ đầu đến nay, thì Khóa Họp Thông Thường lần thứ 10, về chủ đề: "Vị Giám Mục, nguời tôi tớ của Phúc Âm Chúa Giêsu, để mang đến niềm hy vọng cho thế giới", là khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục lần thứ 20, như chúng ta sẽ thấy khi lướt qua lịch sử các Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục từ đầu đến năm 2000.

Trước hết, chúng ta cần nhớ rằng Thượng Hội Ðồng Giám Mục đã được thiết lập bởi Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI, qua tự sắc có tựa đề là "Apostolica Sollicitudo" (Sự chăm sóc tông đồ), được ban hành ngày 15 tháng 9 năm 1965. Chính Ðức Phaolô VI, trong buổi đọc kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật ngày 22 tháng 9 năm 1974, đã định nghĩa Thượng Hội Ðồng Giám Mục như sau:

"Ðây là một cơ chế giáo hội mà chúng tôi thiết lập lên sau Công Ðồng Vatican II, ngõ hầu củng cố sự hiệp nhất và cộng tác giữa các giám mục trên khắp thế giới với Tòa Thánh. Cơ Chế Thượng Hội Ðồng Giám Mục thực hiện mục tiêu trên, nhờ qua bởi cuộc nghiên cứu chung liên quan đến những hoàn cảnh của Giáo Hội và qua bởi giải đáp chung cho những vấn đề có liên quan đến Sứ Mạng của Giáo Hội. Thượng Hội Ðồng Giám Mục không phải là một Công Ðồng, cũng không phải là một Quốc Hội, nhưng như là một kiểu mẫu đặc biệt của Công Nghị".

1. Khóa Họp Thông Thường Thượng Hội Ðồng Giám Mục, lần đầu tiên, đã diễn ra từ ngày 29 tháng 9 cho đến 29 tháng 10, 1967, về đề tài: Gìn giữ và cũng cố Ðức Tin Công Giáo, sự toàn vẹn, sức mạnh, sự khai triển, sự mạch lạc trên bình diện giáo lý và phát triển lịch sử.

2. Khóa họp ngoại thường đầu tiên, đã diễn ra từ ngày 11 đến 28 tháng 10 năm, 1969, về chủ đề: Sự Cộng Tác giữa Tòa Thánh và các Hội Ðồng Giám Mục.

3. Khóa Họp Thông Thường lần thứ hai, từ ngày 30 tháng 9 cho đến ngày 6 tháng 11, năm 1971 (tức 4 năm sau, so với buổi họp đầu tiên vào năm 1967), về đề tài: Chức Linh Mục Thừa Tác và sự công bằng trên thế giới.

4. Khóa Họp thông thường lần thứ ba, từ ngày 27 tháng 9 cho đến 26 tháng 10, 1974, về đề tài: Rao Giảng Phúc Âm trong thế giới hiện đại.

5. Khóa Hợp thông thường lần thứ tư, từ ngày 30 tháng 9 cho đến 29 tháng 10 năm 1977, về đề tài: Việc giảng dạy giáo lý trong thời đại chúng ta.

6. Khóa họp đặc biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Hòa Lan, từ ngày 14 đến 31 tháng Giêng 1980, về đề tài: Hoàn cảnh Mục Vụ tại Hòa Lan".

7. Khóa Họp thông thường Thượng Hội Ðồng Giám Mục lần thứ 5, từ ngày 26 tháng 9 đến 25 tháng 10 năm 1980 về đề tài: Gia Ðình Kitô.

8. Khóa Họp thông thường lần thứ sáu của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, từ ngày 29 tháng 9 đền 29 tháng 10, năm 1983, về đề tài: Ðền Tội và Hòa Giải trong sứ mạng của Giáo Hội.

9. Khóa Họp ngoại thường lần thứ hai, từ ngày 24 tháng 11 cho đến mùng 8 tháng 12, 1985, về đề tài: Kỷ niệm 20 năm kết thúc Công Ðồng Vaticanô II."

10. Khóa họp thông thường lần thứ 7, từ mùng 1 đến 30 tháng 10 năm 1987, về đề tài: Ơn gọi và sứ mạng của giáo dân trong giáo hội và trong thế giới.

11. Khóa Họp thông thường lần thứ 8, từ 30 tháng 9 cho đến 28 tháng 10 năm 1990, về đề tài: Việc Huấn Luyện Linh Mục trong những hoàn cảnh ngày nay".

12. Khóa họp đặc biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu, từ 28 tháng 11 cho đến 14 tháng 12 năm 1991, về đề tài: Ngõ hầu chúng ta có thể là những chứng nhân của Chúa Kitô, đấng đã giải phóng chúng ta."

13. Khóa họp đặc biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục Phi Châu, từ ngày 10 tháng Tư cho đến mùng 8 tháng 5, 1994, về đề tài: Giáo Hội tại Phi Châu và sứ mạng rao giảng Phúc Âm hướng đến năm 2000: Chúng con sẽ là những chứng nhân của Ta" (TÐCV 1,8).

14. Khóa Họp thông thường lần thứ chín, từ ngày 2 đến 29 tháng 10 năm 1994, về đề tài: Ðời tận hiến và vai trò của nó trong giáo hội và trong thế giới".

15. Khóa Họp đặc biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về LIBAN, từ ngày 26 tháng 11 đến 14 tháng 12, về đề tài: Chúa Kitô là niềm hy vọng của chúng ta: Ðược canh tân bởi Chúa Thánh Thần, trong tình liên đới, chúng ta làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa."

16. Khóa Họp đặc biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu, từ ngày 16 tháng 11 đến 12 tháng 12 năm 1997, về đề tài: Gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô hằng sống: con đường hoán cải, hiệp thông và liên đới tại Mỹ Châu."

17. Khóa Họp đặc biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, từ ngày 19 tháng 4 đến 14 tháng 5 năm nay 1998, về đề tài: Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Cứu chuộc và sứ mạng yêu thương và phục vụ của Ngài tại Á Châu: Ðể họ được sống và sống dồi dào". (Gioan 10,10).

Ðó là những khóa họp đã qua. Từ nay cho đến năm 2000, còn những khóa họp sau đây:

18. Khóa Họp đặc biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục Châu Ðại Dương, sẽ được tổ chức từ ngày 22 tháng 11 đến 12 tháng 12 năm nay 1998, về đề tài: Chúa Giêsu Kitô và các dân tộc của Ðại Dương Châu: bước đi trên con đường của Chúa, rao giảng sự thật của Chúa, và sống sự sống của Chúa.

19. Khóa Họp đặc biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu lần 2, được dự trù vào năm tới 1999, về đề tài: Chúa Giêsu Kitô, sống động trong Giáo Hội, nguồn mạch của Hy vọng cho Âu Châu. Nói là "lần thứ 2", vì Thượng Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu, lần thứ nhất là vào năm 1991.

20. Khóa Họp thông thường Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới, lần thứ 10, vào tháng 10 năm 2000, về đề tài: Vị Giám Mục: nguời tôi tớ của Phúc Âm Chúa Giêsu Kitô để mang lại hy vọng cho thế giới.

Ðó là 20 khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục, từ năm 1967 cho đến năm 2000. Và chúng ta thấy có 3 loại Thượng Hội Ðồng Giám Mục: Thông Thường, Ngoại Thường, và Ðặc Biệt.

Ðể chuẩn bị cho Năm Thánh 2000, ÐTC đã muốn cử hành những Thượng Hội Ðồng Giám Mục đặc biệt, cho từng đại lục trên thế giới: Âu Châu, Phi Châu, Mỹ Châu, Á Châu, Ðại Dương Châu. Và như đã loan tin, vào tháng 10 năm 2000, Khóa Họp Thông Thường lần thứ 10 của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới sẽ được tổ chức.

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page