ÐTC tiếp
các tham dự viên Hội Nghị
tiền Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Châu Âu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp các tham dự viên Hội Nghị tiền Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Châu Âu.

Vatican - 14.01.99. Hội nghị tiền Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Châu Âu, do Hôïi Ðồng Tòa Thánh về Văn Hóa tổ chức, tại Vatican, từ thứ Hai 11 tháng Giêng 1999, đã kết thúc hôm, thứ Năm 14/01/99, với buổi tiếp kiến của ÐTC và và bài thuyết trình đúc kết của Ðức Hồng Y Paul Poupard, Chủ Tịch Hội Ðồng.

ÐTC tiếp các vị tham dự, khoảng một trăm học giả thuộc các ngành khác nhau, đến từ hầu hết các nước Châu Âu. Trong diễn văn chào mừng và giới thiệu lên ÐTC về công việc Hội Nghị đã thực hiện trong những ngày này, Ðức Hồng Y Paul Poupard, Chủ Tịch Hội Ðồng Văn Hóa, nói: Châu Âu là một thách đố. Thừa hưởng gia tài của một quá khứ dài lâu, sự khác biệt của các nền văn hóa Châu Âu, tuyệt đối không phải là một cản trở, nhưng tạo nên viên đá góc tường của căn cước Châu Âu. Trong đức tin nơi Chúa Kitô, đức tin được thấm nhuần Phúc Âm, Tin mừng của các nền văn hóa, các tham dự viên Hội Nghị đã chia sẻ thành tín này, là đời sống Kitô tại Châu Âu phải tìm được một sự củng cố mới trong dịp cử hành Ðại Toàn Xá vào Năm 2000.

Trong diễn văn đáp từ, ÐTC nhắc lại rằng: Việc canh tân Văn Hóa tại Châu Âu phát xuất bởi việc suy tư và chiêm niệm Mầu Nhiệm Kitô. Việc chiêm niệm này làm cho chúng ta đi sâu hơn vào mầu nhiệm của Tạo Dựng. Cho dù không phải tất cả các người Châu Âu công nhận mình là tín hữu Kitô, nhưng các dân tộc của Lục Ðịa này đã được ghi dấu sâu đậm bởi Phúc Âm. Không có dấu ấn này khó lòng nói về Châu Âu. Nguồn gốc chung của chúng ta và những giá trị có khả năng hướng dẫn tư tưởng, các chương trình và hoạt động của chúng ta, tất cả đều ở trong nền văn hóa Kitô.

ÐTC quả quyết: "Việc gặp gỡ giữa các nền văn hóa và đức tin là một đòi hỏi của việc tìm kiếm chân lý. Việc tìm kiếm này thực sự đã góp phần vào việc phát sinh một thực tại mới. Chúa Kitô mạc khải con người cho chính mình, trong sự viên mãn của Người, như là Con Thiên Chúa, và trong phẩm giá không thể di nhượng của Người như là con người, trong sự cao cả của trí tuệ của Người, có khả năng tiến đến chân lý, trong sự cao cả ý chí của Người, có khả năng hành động cách hợp lý". Giáo Hội chủ trương theo đuổi công việc rao giảng Tin Mừng của mình, chính nhờ vào việc đối thoại, một việc đối thoại được ÐTC coi là "tuyệt đối cần thiết".

Ðức Gioan Phaolô II nhấn mạnh rằng: Ngày nay các biên giới giữa các quốc gia đã được mở ra. Cần phải lưu ý để tránh khỏi việc tạo nên những hàng rào mới giữa con người, và cũng đừng tạo nên những thù địch mới giữa các dân tộc, do bởi những ý thức hệ. Việc tìm kiếm chân lý phải là động cơ của mỗi một khám phá và tiến bộ văn hóa và của các mối liên hệ về tình huynh đệï giữa các dân tộc của Lục Ðịa. ÐTC nói: Vì thế cần cung cấp cho người thời đại ta một nền giáo dục đích thực, được xây dựng trên các giá trị thiết yếu thiêng liêng, luân lý và dân sự. Trong các thế kỷ, đức tin nơi Chúa Kitô và đời sống thiêng liêng của con nguời đã để lại dấu vết trong các cách biểu lộ khác nhau của nền văn hóa Châu Âu. Ngày nay Giáo Hội ước mong tiếp tục và ủng hộ con đường này, con đường dẫn đưa con người đến hạnh phúc vĩnh cửu, bằng việc đem đến cho con người một niềm hy vọng thực sự, và góp công vào việc hiệp nhất các dân tộc.

Kết thúc diễn văn, ÐTC nói với các vị tham dự Hội Nghị như sau: "Tùy theo thể thức và ơn gọi riêng của mỗi một người trong anh chị em, anh chị em hãy góp phần vào công việc tái rao giảng Tin Mừng và vào một Mùa Xuân mới về Văn Hóa tại Châu Âu, để rồi Châu Âu này có thể hướng dẫn các lục địa khác".


ÐTC tiếp đại diện Hội Ðồng Giám Mục Pháp

ÐTC tiếp đại diện Hội Ðồng Giám Mục Pháp.

Vatican - 14.01.99 - Cũng sáng thứ Năm,14/01/99, sau khi tiếp các vị tham dự Hội Nghị Tiền-Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Châu Âu và các Viên Chức và Nhân Viên An Ninh của Chính Phủ Ý cạnh Vatican, ÐTC tiếp Ban Lãnh Ðạo của Hội Ðồng Giám Mục Pháp, gồm Ðức Cha Louis-Marie Billé, chủ tịch Hội Ðồng, Tổng Giám Mục giáo phận Lyon - Ðức Cha Jacques David, phó chủ tịch, Giám Mục Evreux, và Tổng Thư Ký Cha Bernard Lagoutte.

Liền sau đó, ÐTC tiếp Ðức Tổng Giám Mục Giuseppe Lazzarotto, Sứ Thần Tòa Thánh tại Irak và Jordanie.


Back to Radio Veritas Asia Home Page