Vài Chi Tiết quan trọng
liên quan đến THÐGM Á Châu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vài Chi Tiết quan trọng liên quan đến Thượng Hội Ðồng Giám Mục cho Á Châu.

Hôm nay, chúa nhật 19/04/98, là ngày khai mạc Thượng Hội Ðồng Giám Mục Cho Á Châu, với thành lễ do ÐTC chủ sự tại Ðền Thờ Thánh Phêrô, vào lúc 9:30 sáng giờ Roma, tức là 3:30 chiều Chúa Nhật, giờ Việt Nam. Khóa họp nầy sẽ kéo dài cho đến ngày thứ Năm 14/05/98, chớ không phải là ngày thứ bảy 16/05/98, như đã loan tin.

Nếu nói một cách đầy đủ, thì chúng ta phải gọi đây là: Khóa Họp Ðặc Biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục cho Á Châu. Xin được nhắc lại nơi đây rằng: có ba loại Thượng Hội Ðồng Giám Mục: Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thông Thường, Thượng Hội Ðồng Giám Mục Ngoại Thường, và Thượng Hội Ðồng Giám Mục Ðặc Biệt. Ðôi khi người ta cũng dùng cách nói chú trọng đến khóa họp, như sau: Khóa Họp Thông Thường của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, Khóa Họp Ngoại Thường của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, Khóa Họp Ðặc Biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục.

Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thông Thường và Thượng Hội Ðồng Giám Mục Ngoại Thường, thì thường là chung cho toàn thể giáo hội công giáo. Còn Thượng Hội Ðồng Giám Mục Ðặc Biệt, thì thường là cho giáo hội địa phương tại một vùng, một quốc gia (Thượng Hội Ðồng Giám Mục Liban), hay một đại lục (Thượng Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu). Khóa Họp Thông Thường của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, hay là Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thông Thường, lần đầu tiên là vào năm 1967, hai năm sau khi công đồng Vatican II bế mạc. Vào năm 1999 tới đây, sẽ có khóa họp thông thường của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, hay là Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thông Thường, lần thứ 10, và bàn về Trách Vụ của Giám Mục.

Khóa Họp Ngoại Thường của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, hay là Thượng Hội Ðồng Giám Mục Ngoại thường, cho đến nay, có hai khóa họp, một vào năm 1980, và một vào năm 1985. Khóa Họp Ngọai Thường vào năm 1985, là để kỷ niệm 20 năm bế mạc Công Ðồng Vatican II.

Khóa Họp Ðặc Biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, hay là Thượng Hội Ðồng Giám Mục Ðặc biệt là những Thượng Hội Ðồng Giám Mục cho các vùng, hay quốc gia. Trong tông thư Ngàn Năm Thứ Ba, được công bố năm 1994, thì ÐTC Gioan Phaolô II đã muốn tổ chức những Thượng Hội Ðồng Giám Mục đặc biệt cho mỗi đại lục, để chuẩn bị cho Năm Thánh 2000. Cho đến nay, đã có Thượng Hội Ðồng Giám Mục Ðặc biệt cho Phi Châu năm 1994, rồi cho Mỹ Châu vào năm 1997. Hiện tại, 19/04/98 đến 14/05/98 là Thượng Hội Ðồng Giám Mục đặc biệt cho Á Châu. Cuối năm nay 1998, sẽ có Thượng Hội Ðồng Giám Mục đặc biệt cho Ðại Dương Châu, và vào năm 1999, sẽ có Thượng Hội Ðồng Giám Mục đặc biệt cho Âu Châu. Và Khóa họp đặc biệt cho Âu Châu vào năm 1999, là khóa đặc biệt thứ hai, vì khóa đặc biệt lấn thứ nhất cho Âu Châu đã được cử hành vào năm 1991, để thảo luận về những giải đáp cho cuộc thay đổi quan trọng tại Âu Châu, tiếp theo sau sự sụp đổ của bức tường Berlin và của các chế độ cộng sản tại Trung và Ðông Âu.

Thượng Hội Ðồng Giám Mục cho Á Châu là thượng hội đồng giám mục đặc biệt. Và chủ đề của Khóa Họp Ðặc Biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục cho Á Châu là: Chúa Giêsu Kitô Ðấng Cứu Ðộ và Sứ Mạng Yêu Thương và Phục Vụ của Chúa tại Á Châu: "Ðể Họ được sống và sống dồi dào" (Gioan 10,10).

Cuối cùng, xin nhắc lại đây vài con số:

Sau đây là vài quốc gia á châu có đông người công giáo:

Nhận định chung về Khóa Họp Ðặc Biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục cho Á Châu, hãng tin công giáo Thụy Sĩ (APIC), trong bản tin được phổ biến ngày 17 tháng 4/1998, đã gọi Khóa Họp Ðặc Biệt nầy là Khóa Họp của nhiều bất ngờ. Chúng ta hãy sẵn sàng cho những bất ngờ nầy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page