Phiên họp khoáng đại thứ 14
Chiều thứ Ba 28/04/98
Bài Thuyết Trình Tổng Kết của ÐHY Paul Shan
kết thúc giai đoạn I của khóa họp THÐGM Á Châu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tường thuật về Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu. Phiên họp khoáng đại lần thứ 14 vào chiều thứ Ba 28/04/98: Bài Thuyết Trình Tổng Kết của Ðức Hồng Y Paul Shan, kết thúc giai đoạn I của Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu.

Sáng thứ Tư, 29/04/98, ÐTC có cuộc tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô, dành cho các tín hữu từ khắp các nơi đến Roma. Trong bài huấn đức, ÐTC đã nói về đề tài Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của Giáo Hội.

Và với ngày thứ Tư 29/04/98, Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu bước sang giai đoạn thứ hai, là giai đoạn thảo thuận về những gì đã được các nghị phụ và những tham dự viên khác của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, phát biểu trong 14 phiên họp khoáng đại vừa qua, từ ngày thứ Hai 20/04/98 cho đến hết ngày thứ Ba 28/04/98, tức trong vòng 8 ngày làm việc. Trong giai đoạn I của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, đã có tổng cộng tất cả là 160 bài phát biểu nói về nhiều đề tài khác nhau, mà trong thời gian qua, chúng tôi đã cố gắng tường thuật một cách tổng hợp. Với bài tường thuật nầy, chúng tôi xin kể lại phiên họp khoáng đại cuối cùng của giai đoạn một của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, tức phiên họp lần thứ 14, vào chiều thứ Ba 28/04/98.

Biến cố chính của phiên họp khoáng đại lần thứ 14 nầy là bài Tường Trình Tổng Kết của Ðức Hồng Y Paul Shan, Tường Trình Viên Chính của Thượng Hội Ðồng Giám Mục. Trong phiên họp khoáng đại lần thứ 2, vào chiều thứ Hai 20/04/98, ngày làm việc đầu tiên của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, Ðức Hồng Y Phaul Shan đã đọc bài Tường Trình Khai Ðầu, trình bày tổng quát về chủ đề của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, để gợi ý suy tư cho tất cả các tham dự viên. Giờ đây, trong phiên họp thứ 14, tức phiên họp khoáng đại cuối cùng của giai đoạn I, Ðức Hồng Y Paul Shan đọc bài tường trình kết thúc, để tóm lại tất cả những gì đã phát biểu, để giúp cho cuộc thảo luận của các nghị phụ trong các nhóm nhỏ. Chúng ta hãy cùng nhau lướt qua những điểm chính của bài tường trình nầy.

Trước sự hiện diện của ÐTC, Ðức Hồng Y Paul Shan Kuo-Hsi (Ðan Quốc Tỉ) giám mục giáo phận Kaohsiung, Ðài Loan, đã thuyết trình tổng kết, gồm có ba phần chính.

Kết thúc cho bài tường thuật nầy, xin được thuật lại lời tuyên bố của Ðức Cha Patrick D'Souza, Tổng Giám Mục giáo phận Benares, bên Ấn Ðộ, trên đài phát thanh Vatican hôm thứ Tư 29.04.98 Ðức Tổng Giám Mục nói:

Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bài tường thuật kỳ tới.


Back to Radio Veritas Asia Home Page