Phiên họp khoáng đại thứ 8
Sáng thứ Sáu 24/04/98
Phát Biểu của ÐTGM Nguyễn V Thuận
Sự Dấn Thân của Giáo Hội
phục vụ cho nhân quyền

Click here for ENGLISH VERSION

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Trọng kính Ðức Thánh Cha,
Kính thưa quý Ðức Hồng Y, quý Ðức Cha,
Thưa anh chị em thân mến trong Chúa Kitô.

Bài phát biểu của tôi quy về 2 điểm suy tư chính:

Tài liệu làm việc của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu trình bày về hai vấn đề nầy nơi hai số 22 và 51. Tôi phát biểu nơi đây với tư cách như là một vị giám mục đã bị cầm tù trước đây.

Năm 1998 nầy, các dân tộc mừng kỷ niệm 50 năm Công Bố Nhân Quyền, mà giá trị của Hiến Chương đã được nhấn mạnh trong sứ điệp của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II cho ngày Quốc Tế Hòa Bình.

1. Ðức Thánh Cha nhắc lại cho tất cả chúng ta hãy thực hiện một cuộc khảo sát tỉ mỉ và chính xác về những chủ đề phức tạp có liên hệ đến hoàn cảnh về nhân quyền trong đại lục mênh mông Á Châu có nhiều đa biệt, và đồng thời hãy nêu chỉ một cách hợp lý cho biết sự đóng góp đặc biệt của Giáo Hội vào việc cổ võ và phát triển những nhân quyền, phải là như thế nào. Thượng Hội Ðồng Giám Mục nầy, một cuộc họp quan trọng cho tương lai của công cuộc rao giảng Phúc Âm tại Á Châu, muốn viết lên một trang mới trong lịch sử. Nhưng để viết, thì cần phải tuân theo những quy luật của văn phạm và có một chữ viết. Chúng ta sẽ tìm gặp văn phạm và những vần để viết ở đâu đây?

Trong bài diễn văn tại Liên Hiệp Quốc, Ðức Thánh Cha đã nêu ra một nguyên tắc căn bản, với những lời như sau: Luật luân lý phổ quát, được viết vào con tim con người, một cách nào đó là "văn phạm" giúp cho thế giới có thể đề cập đến vấn đề về tương lai của mình" (5 tháng 10 năm 1995, số 3). Và mới đây, ngày 3 tháng 4 năm nay 1998, Ðức Thánh Cha đã chỉ cho chúng ta biết rằng "Thập Giá là chữ đầu tiên của bộ chữ viết của Thiên Chúa". Trên Thập Giá, Chúa Giêsu giúp cho chúng ta giải thích những thực tại phức tạp của cuộc sống chúng ta tại Á Châu:

2. Sự đóng góp của Giáo Hội thay đổi tùy theo những hoàn cảnh cụ thể và những cơ cấu hiện có trong một xã hội nhất định.

Trong những năm tháng tôi bị mất tự do, tôi đã trải qua kinh nghiệm tàn phá nhất của những khổ hình và những cám dỗ: đó là kinh nghiệm bị bỏ rơi. Chính lúc đó Mầu Nhiệm Thập Giá trở thành một ánh sáng mang đến ý nghĩa cho đau khổ, một đau khổ được kết hiệp với Chúa Giêsu. Trong cảnh đen tối, bài ca "O Crux ave spes unica", "kính chào Thập Giá, niềm hy vọng duy nhất", mang đến cho tôi sứ mạnh giải phóng của Mầu Nhiệm Phục Sinh, trong tình yêu thương, sự hòa giải, niềm hy vọng của Chúa Giêsu Thánh Thể, Ðấng chưa được nhắc đến đủ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page