Phiên họp khoáng đại thứ 12
Chiều thứ Hai 27/04/98
Hướng dẫn tinh thần cho giới trẻ

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tường Thuật về Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu. Phiên họp khoáng đại thứ 12 chiều thứ Hai 27/04/98: vấn đề hướng dẫn tinh thần cho giới trẻ.

Trong phiên họp khoáng đại lần thứ 12 vào chiều thứ Hai 27.04/98, những vị phát biều ý kiến hầu hết là những vị dự thính viên hoặc những chứng nhân Kitô nổi tiếng do ÐTC mời, để nói lên những kinh nghiệm của mình, mỗi người trong lãnh vực riêng. Sau đây là tổng kết những điểm chính:

Sau tin buồn được công bố trong phiên họp sáng thứ hai, vì Bắc Kinh từ chối không cấp hộ chiếu cho hai vị giám mục Trung Quốc được mời tham dự Khóa Họp của Thượng Hội Ðồng về Á Châu, phiên họp ban chiều với sự hiện diện của ÐTC, được bắt đầu với những bài phát biểu của 20 trong số 40 vị dự thính viên gồm tu sĩ và giáo dân, trong số này có nhiều phụ nữ. Ðề tài chính được nhắc đến là giới trẻ. Giới trẻ bỏ Giáo Hội vì lý do các giáo phái hoặc vì lý do hôn nhân hỗn hợp. Giới trẻ Á Châu, cũng như giới trẻ tại các Lục Ðịa khác, cảm thấy bị đe dọa bởi tâm thức tiêu thụ và bởi nền văn hóa duy vật và vì thế, cần phải có những chương trình mục vụ thích hợp cho việc huấn luyện giới trẻ. Việc huấn luyện nầy phải được tập trung vào Chúa Kitô, để các bạn trẻ trở nên không những người lãnh nhận Tin Mừng mà còn trở nên những người rao giảng đắc lực của Tin Mừng nữa.

Và Giáo hội, về phía mình, cần phải dấn thân đồng hành với giới trẻ, không phải chỉ lo lắng cung cấp cho họ những lời giải đáp soạn sẵn, mà còn bằng việc mời gọi họ dấn thân vào trong các hoạt động giáo xứ với những chương trình giảng dạy giáo lý, và bằng việc xem giới trẻ như là vấn đề ưu tiên của Ngàn Năm thứ ba tới đây. Vì thế, một đàng, chúng ta cần công nhận sự khẩn cấp của một việc huấn luyện qui củ và rộng rãi hơn cho giới trẻ Á Châu trên bình diện sống đức tin, và đàng khác, cũng cần trao trách nhiệm nhiều hơn cho thế hệ trẻ trong Giáo hội.

Nhưng để huấn luyện giới trẻ tại Á châu, còn cần phải mở rộng cửa các giáo xứ, sẵn sàng đón tiếp và giúp đỡ thiêng liêng, một sự giúp đỡ được các người hướng dẫn tinh thần (các linh mục) chú ý luôn. Các vị hướng dẫn tinh thần nầy cần sống theo kiểu mẫu của "Vị chủ chăn nhân hậu" hơn là kiểu mẫu của một "nhà quản trị", nhiều lúc bị bóp nghẹt bởi các vấn đề điều hành và bàn giấy; các vấn đề bàn giấy này cần được ủy thác cho giáo dân đã được huấn luyện tương xứng, ngõ hầu các vị hướng dẫn tinh thần (tức linh mục) có thì giờ làm những việc phải làm của chức vụ mình. Các vị hướng dẫn này phải là những người sẵn sàng cổ võ và thiết lập tại Á Châu một nền văn hóa sự sống, bắt đầu từ lãnh vực giáo dục học đường và thăng tiến con người, không sa ngã vào những cạm bẫy của chủ thuyết tự do phóng túng, nhưng phải là những người sẵn sàng chiến đấu chống lại bất công và cảnh nghèo khổ.

Các vị phát biểu ý kiến quả quyết: chính vì lý do này việc lựa chọn ưu iên các người nghèo về phía Giáo Hội tại Á Châu, là môi trường đặc biệt của việc hội nhập văn hóa, bởi vì việc lựa chọn này vượt quá mọi biên giới địa dư, chủng tộc và tôn giáo.ïi Á Châu các tín hữu Kitô là một thiểu số rất bé nhỏ, gần 3% dân số của cả Lục Ðịa. Nhưng một thiểu số, càng mở rộng tâm hồn đón nhận giáo huấn của Chúa Kitô bao nhiêu, sẽ trở nên như men có khả năng nhìn vào các vấn đề riêng và đánh giá các khía cạnh tích cực bấy nhiêu; thiểu số này là men được Chúa Thánh Thần hướng dẫn và vì thế có khả năng biến đổi quần chúng và trở nên một chiếc hải đăng cho Ngàn Năm thứ ba tại Á Châu.


Back to Radio Veritas Asia Home Page