Giờ kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 26/04/98
ÐTC Gioan Phaolô II nói về
Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Anh chị em rất thân mến,
Trong mùa phụng vụ Phục Sinh nầy, từ Chúa Nhật Phục Sinh cho đến Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống, được vang lên thường xuyên hơn trong cộng đoàn các tín hữu bài ca đầy vui mừng Alleluia. Bài ca nầy mời gọi chúng ta dâng lời chúc tụng Thiên Chúa vì chiến thắng của Chúa Kitô trên tội lỗi và sự chết.

Thời gian phụng vụ nầy cũng là thời gian chúng ta nhớ lại những khởi đầu của Giáo Hội, vừa nhìn lại những thăng trầm của nhóm các môn đệ, những kẻ sau khi gặp được Chúa Giêsu Phục sinh, đã lãnh nhận một cách mạnh mẽ Thánh Thần của Chúa và trở thành những người rao giảng Phúc Âm trong thế giới.

Trong thời gian nầy, khi chúng ta vừa đọc sách Tông Ðồ Công Vụ, vừa đi lại những bước đầu tiên của Giáo Hội, thì làm sao không nhớ đến một biến cố đang xảy ra là Thượng Hội Ðồng Giám Mục cho Á Châu? Cái nôi của Ðạo Kitô đã là bờ biển Á Châu của Ðịa Trung Hải. Sau hai ngàn năm, Giáo Hội chất vấn chính mình về sự hiện diện của mình tại Á Châu và với cái nhìn hướng về Ðại Lục rộng mênh mông nầy, nơi sinh sống của ba phần tư dân số thế giới, Giáo Hội lắng nghe lại những lời sau đây của Chúa Kitô: Chúng con hãy ra đi và hãy giảng dạy muôn dân.. Hãy dạy họ tuân giữ tất cả những gì Thầy đã truyền cho chúng con. Và đây, Thầy ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28,19-20).

Cũng trong Sách Tông Ðồ Công Vụ, chúng ta đọc biết rằng Mẹ Maria, Mẹ của Ðấng Phục Sinh, đã hiện diện ở trung tâm của cộng đoàn tông đồ đang khai sinh: "Tất cả mọi người đồng tâm và chuyên cần cầu nguyện, cùng với vài người nữ và với Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu" (TÐCV 1,14).

Như duới chân thập giá, Mẹ Maria kết hiệp mật thiết với hy tế cứu rỗi của Chúa Kitô, thì cũng vậy, nơi phòng Tiệc Ly, Mẹ Maria là người chứng âm thầm giữa các Tông Ðồ. Theo một nghĩa nào đó, Mẹ Maria là người linh động đức tin và lời cầu nguyện của các tông đồ. Mẹ nâng đỡ và khuyến khích các tông đồ, trong khi các ngài đồng tâm hiệp ý cầu khẩn Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu đã hứa ban xuống. Hình ảnh như thế của cộng đoàn đầu tiên đang cầu nguyện để chờ đợi Chúa Thánh Thần ngự xuống, hình ảnh đó cần luôn luôn có trước mắt chúng ta, nhất là trong năm nay, là năm dành cho Chúa Thánh Thần, để nâng đỡ cho cuộc hành trình đức tin và việc tông đồ của chúng ta.

Anh chị em rất thân mến,
Chúng ta hãy sống mùa Phục Sinh trong sự liên lỉ và tha thiết cầu khẩn Chúa Tháùnh Thần, vừa để mình được nâng đỡ và hướng dẫn bởi Ðức Nữ Ðồng Trinh rất thánh, Ðấng là Mẹ chỉ bảo đàng lành. Xin Mẹ cầu cùng Chúa ban cho tất cả mọi tín hữu Chúa Thánh Thần, nhất là cho tất cả những ai đang tham dự vào công việc của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, ngõ hầu con đường hành trình của Giáo Hội tại Á Châu luôn được mau mắn hơn và ngõ hầu Ngàn Năm Thứ Ba ghi dấu một mùa nở hoa mới của Phúc Âm Chúa giữa các dân nước cao cả của đại lục Á Châu.


Back to Radio Veritas Asia Home Page