Cuộc họp thượng đỉnh
các Giám Mục Mỹ Châu tại Cuba
(14-16/02/1999)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuộc họp thượng đỉnh các Giám Mục Mỹ Châu tại Cuba.

Mới đây Ðức Cha Oscar Andrés Rodriguez Madariaga, Tổng Giám Mục giáo phận Tegucigalpa (thủ đô Honduras), chủ tịch CELAM (Consejo EpiscopalLatino-Americano) Liên Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ Latinh, đã tuyên bố như sau: "Cuộc họp thượng đỉnh của các Giám Mục Châu Mỹ (Bắc, Trung, Nam) sẽ được tổ chức tại La Havana, thủ đô Cộng Hòa Cuba, từ ngày 14 dến 16 tháng 2 1999". Ðây là lần thứ nhất trong lịch sử Giáo Hội tại Cuba và tại Châu Mỹ, cuộc họp thượng đỉnh các Giám Mục Công Giáo của Mỹ Châu, được triệu tập tại một quốc gia theo chế độ cộng sản. Biến cố này được coi như là một phép lạ, sau chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC cách đây đúng một năm, tức vào cuối tháng Giêng năm 1998. Chính để kỷ niệm biến cố lịch sử này, Giáo Hội Cuba đã muốn đón tiếp phái đoàn các Giám Mục Châu Mỹ tại nhà mình, dĩ nhiên với sự đồng y ùcủa Chủ Tịch Fidel Castro, của Ðảng Cộng Sản và của Chính Phủ Cuba. Cuộc họp thượng đỉnh này được đặt trong bối cảnh của lời tuyên bố của ÐTC trong chuyến viếng thăm vừa qua tại Cuba như sau: "Cuba hãy mở cửa cho thế giới và thế giới hãy mở cửa cho Cuba". Các cánh cửa củaCuba dần dần được mở ra. Nhiều nhà truyền giáo ngoại quốc đãđược phép đến Cuba để giúp đỡ và tăng cường cho Giáo Hội địa phương vẫn còn ở trong tình trạng khan hiếm về nhân sự. Mới đây Chủ Tịch Fidel Castro đã ký sắc lệnh lấy lại Lễ Giáng Sinh, (trước đã bị bãi bỏ từ năm 1959), kể từ năm 1998, như ngày lễ nghỉ của toàn dân Cuba, cho các tín hữu Kitô cũng như cho những người không co ùtín ngưởng hay thuộc các tôn giáo khác. Ông đã tiếp xúc với nhiều vị Giáo Sĩ cao cấp trong Giáo Hội Công Giáo viếng thăm Cuba, kể cả các vị Hồng Y, Giám Mục Hoa Kỳ. Các Nước Châu Mỹ đã thay đổi thái độ đối với Cuba. Hoa Kỳ, từ năm 1962 tới nay, thi hành lệnh cấm vận, gây nên nhiều khó khăn về kinh tế cho người dân Cuba, nay cũng lại gần dần dần với chế độ mà Hoa Kỳ vẫn coi là thù địch nguy hiểm bên cạnh mình.

Ðức Cha Rodriguez Madariaga cho biết: Ý tưởng về việc triệu tập cuộc họp thượng đỉnh các Giám Mục Châu Mỹ được chín muồi trong Hội Nghị bổ nhiệm Hồng Y năm vừa qua, ngày 21.02.1998 , sau chuyến viếng thăm của ÐTC tại Cuba. Sau biến cố lịch sử này, các Giám Mục Châu Mỹ nghĩ ngay đến việc triệu tập Cuộc Họp thượng đỉnh tại La Havana, thủ đô Cuba. Thực ra cuộc họp thượng đỉnh được ấn định vào đầu tháng Hai 1999 này, vì cuối tháng Giêng 1999 vừa qua, kỷ niệm chuyến viếng thăm tại Cuba đúng một năm, lúc đó ÐTC đang viếng thăm Mexico và Saint Louis. Ðược hỏi: Như vậy cuộc họp nghị thượng đỉnh CELAM được tổ chức trong nhà của Chủ Tịch Fidel Castro, Ðức Cha Rodriguez Madariaga trảlời: Chúng tôi không họp ở nhà của Chủ Tịch. Chúng tôi cũng không biết sẽ có cuộc gặp gỡ với vị chủ tịch hay không". Ðức Tổng Giám Mục nói tiếp: "Tôi cần giải thích ngay rằng: Ðây không phải là cuộc họp của CELAM, mà là Cuộc Họp Liên Châu Mỹ: Cơ quan tụ họp các Ban Chỉ Ðạo của các Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ: Canada, Hoa Kỳ và Châu Mỹ Latinh, gồm 20 vị: Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục. Ðức Tổng Giám Mục nói thêm: Việc hội họp này không gây bất mãn nào cho chế độ và chính phủ Cuba. Chúng tôi chỉ muốn theo bước đi của ÐTC Gioan Phaolô II: "Cởi mở với Cuba". Ðại diện toàn thể Hàng Giám Mục Châu Mỹ, chúng tôi góp phần vào việc cởi mở này. Dĩ nhiên chế độ đã có và đang có nhiều thay đổi đối với Giáo Hội Công Giáo. Tại các đại học, diễn văn của ÐTC đọc trong chuyến viếng thăm đang được học hỏi, nghiên cứu. Các Dòng Tu được phép trở lại hoạt động.Tôi vừa được tin: Dòng Phanxico đã mở một Tập Viện để tiếp nhận các thỉnh sinh. Trong cuộc họp thượng đỉnh này, các Giám Mục không những thảo luận đến các vấn đề tôn giáo tại Lục Ðịa, nhưng cả vấn đề nợ nước ngoài của của các quốc gia nghèo nữa. Vì thế các ngài sẽ gặp đại diện các cơ quan quốc tế, như các vị chủ tịch Ngân Hàng Liên Mỹ Châu, Ngân Hàng thế giới và Quĩ Tiền Tệ quốc tế. Các ngài thỏa thuận trong điều kiện này là: cho các nước nghèo vay mượn, nhưng với điều kiện này là phải chống nạn tham nhũng; cho vay muợn, nhưng không có tính cách thương mại, với lời rất thấp: từ một đến hai phần trăm và dài hạn, trong khoảng 40 năm. Ðây là những điều kiện rất tích cực, có thể giải phóng dần dần các quốc gia nghèo khỏi ách nặng nề của các món nợ ngoại quốc.

Trong các cuộc gặp gỡ trước đây tại Tegucigalpa và Washington giữa các Giám Mục và phái đoàn của các cơ quan quốc tế, hai bên đã ấn định những tiếp xúc và những cuộc thảo luận. Căn bản của việc thảo luận do sáng kiến của Ngân Hàng thế giới đưa ra vào Mùa Thu năm ngoái và liên hệ đến các quốc gia mắc nợ nhiều hơn cả. Tất cả có 41 quốc gia, trong đó có 25 nước tại Châu Phi và 4 tại Châu Mỹ Latinh. Trước những cam kết của các quốc gia này về cải tổ kinh tế và xã hội, Ngân Hàng thế giới sẵn sàng cung cấp viện trợ để giảm bớt các món nợ ngoại quốc. Dĩ nhiên vấn đề không đơn giản, nhưng các nước chủ nợ bắt đầu thay đổi thái độ cứng rắn trước đây. Và đây là yếu tố gây niềm hy vọng trong tương lai.

Cũng nên nhớ lại rằng: Tháng Sáu vừa qua (1998), tại Vatican, 13 vị Giám Mục của Giáo Hội Công Giáo tại Cuba đã đến Roma để làm việc với các cơ quan trung ương của Tòa Thánh. Trong một tuần lễ tại đây, các ngài đã kêu gọi tôn trọng nhân quyền và tuyên bố sẵn sàng cộng tác với Nhà Cầm Quyền, để thực hiện chĩ dẫn của ÐTC: "Cuba hãy cởi mở với thế giới và thế giới hãy cởi mở với Cuba". Trong dịp này các ngài lên tiếng một lần nữa chống lại lệnh cấm vận của Hoa Kỳ và coi "đây là một biện pháp bất công".


Liên Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ LaTinh có thể sẽ được nới rộng để bao gồm tất cả các Hội Ðồng Giám Mục của toàn thể Mỹ Châu

Liên Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ LaTinh có thể sẽ được nới rộng để bao gồm tất cả các Hội Ðồng Giám Mục của toàn thể Mỹ Châu.

Tin Mêhicô (Zenit 29/01/99): Theo nguồn tin của hảng Zenit, thì Ðức Cha Onesimo Cepeda, Giám Mục giáo phận ECATEPEC, vừa đồng thời là người phát ngôn của Hội Ðồng Giám Mục Mêhicô, đã cho biết là Liên Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ Latinh, gọi tắt là CELAM, có thể sẽ được mở rộng ra, để nhận thêm các Hội Ðồng Giám Mục Bắc Mỹ, như Canada và Hoa Kỳ, và như thế trở thành như một cơ quan đại diện toàn thể giáo hội Công Giáo tại đại lục Mỹ Châu. Các đại diện của những Hội Ðồng Giám Mục cấp quốc gia, sẽ bàn về vấn đề nới rộng nầy, trong khóa họp sắp đến, tại thủ đô La Havana của Cuba, từ ngày 14 đến 16 tháng 2/1999. Phần Ðức Cha CEPEDA, thì ngài nhắc lại rằng trong chuyến viếng thăm Mêhicô mới đây, ÐTC Gioan Phaolô II đã luôn nhắc đến Mỹ Châu như là một đại lục thống nhất, từ miền cực bắc Alaska cho đến tận Cape Horn ở miền nam.

Liên Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ Latinh, (CELAM), đã được Ðức Piô XII thiết lập năm 1955, đáp lại những yêu cầu của các Giám Mục Châu Mỹ Latinh và vùng Caraibê. Hiện nay, Liên Hội Ðồng nầy chỉ bao gồm 22 Hội Ðồng Giám Mục của Châu Mỹ LaTinh.


Back to Radio Veritas Asia Home Page