Hội nghị
Tiền Thượng Hội Ðồng Giám Mục
về Châu Âu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Hội nghị Tiền Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Châu Âu.

Vatican - 11.01.99 - Trước đây, sau những biến cố lịch sử xẩy ra vào cuối năm 1989 với những âm hưởng sâu rộng trên cả thế giới, ÐTC Gioan Phaolô II đã ấn định triệu tậïp Khóa Họp đặc biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới về Châu Âu, vừa đồng thời ủy thác cho Hội Ðồng Tòa Thánh phụ trách về Văn Hóa, do Ðức Hồng Y Paul Poupard lãnh đạo, chuẩn bị một Hội Nghị tiền Thượng Hội Ðồng Giám Mục, trong những ngày từ 28 đến 31 tháng 10 năm 1991, về đề tài: "Kitô giáo và nền văn hóa tại Châu Âu: việc nhớ lại, lương tâm và dự án". Trong những năm này, có nhiều biến cố quan trọng xẩy ra cho lịch sử Châu Âu.

Sau những vui mừng, phấn khởi về sự sụp đổ của Bứùc Tường Berlin và những hy vọng phát xuất bởi việc tan rã Ðế Quốc Sô Viết, không thiếu những thất vọng, những căng thẳng mới và những tranh chấp vũ trang đã và đang xẩy ra. Những thay đổi về xã hội-chính trị và văn hóa trong những năm vừa qua đã có ảnh hưởng cả đến đời sống Giáo Hội và do đó, một lần nữa ÐTC triệu tậïp Khóa Họp đặc biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới về Châu Âu vào Mùa Thu tới đây.

Trong cùng viễn tượng, như vào năm 1991, Hội Ðồng Tòa Thánh về Văn Hóa lại được ủy thác tổ chức một Hội Nghị tiền Thượng Hội Ðồng Giám Mục, để cung cấp cho các giám mục một tài liệu dùng cho công việc của Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu về đề tài: "Chúa Giesu Kitô luôn luôn sống trong Giáo Hội, nguồn mạch của hy vọng cho Châu Âu". Ðề tài của Hộïi Nghị tiền Thượng Hội Ðồng Giám Mục được tranh luận trong những ngày này là: "Chúa Kitô, nguồn mạch của một nền văn hóa mới trước thềm của Ngàn Năm Mới".

Bốn ngày Hội Nghị, từ thứ Hai 11 đến thứ Năm 14 tháng Giêng 1999, được dành để thảo luận về bốn chiều kích của đề tài: (đó là)ø tìm lại nền tảng triết học, thần học, nhân loại học và khoa học của nền văn hóa Châu Âu - đi về nguồn mạch: gia đình, giáo dục, khám phá văn chương, nghệï thuật và truyền thông - suy tư lại con đường của con người trong các khía cạnh: văn hóa, kinh tế, luân lý và chính trị. Hội Nghị tiền Thượng Hội Ðồng Giám Mục này, dĩ nhiên được ghi trong động lực vĩ đại dưới sự thúc đẩy của ÐTC, đưa Giáo Hội tiến đến Ngàn Năm thứ ba của lịch sử Kitô. Giáo Hội muốn suy tư lại mầu nhiệm Chúa Kitô, Ngôi Lời nhập thể, với một đà tiến mới về việc tái rao giảng Tin Mừng cho con người.

Các vị thuyết trình trong Ðại Hội phần lớn là các giáo sư đại học và các nhân vật thuộc lãnh vực văn hóa, đền từ các quốc gia Ðông và Tây Âu.


Back to Radio Veritas Asia Home Page