Phiên họp khoáng đại thứ 6
Sáng thứ Năm 23/04/98
Vấn đề bảo vệ môi sinh tại Á Châu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tường Thuật về Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu. Phiên họp khoáng đại thứ 6 vào sáng thứ Năm 23/04/98: Vấn đề bảo vệ môi sinh tại Á Châu.

Trong Phiên họp sáng thứ Năm 23/04/98, số các nghị phụ vắng mặt khá đông, hầu như cũng đông bằng số các nghị phụ hiện diện. Một hiện tượng ít xẩy ra, có thể nói là họa hiếm trong các Khóa Họp trước đây.

Trong phiên họp sáng thứ Năm 23/04/98, các nghị phụ trở lại vấn đề hai Ðức Giám Mục Trung Quốc được ÐTC mời tham dự Thượng Hội Ðồng, nhưng tới giờ phút này chưa thấy các ngài đến. Ban Anh Ngữ Ðài Phát Thanh Vatican, sau buổi nói chuyện qua điện thoại với Ðức Cha Mattias Duan Yinming, 90 tuổi, vị cao niên nhất trong số các giám mục Trung Quốc, cho biết là Ðức Cha không thể xin phép chính phủ Bắc Kinh đi Roma được, nếu không có một bức thư nào chính thức xin cho ngài ra đi.

Trong phiên họp sáng thứ Năm 23/04/98, Ðức Hồng Y Jan Schotte, Tổng thư ký Thượng Hội Ðồng, loan báo cho các nghị phụ biết là Ðức Hồng Y Angelo Sodano đã chính thức gửi một điện văn bằng tiếng Latinh cho Ðức Cha Duan Yinming để mời ngài đến Roma tham dự Khóa Họp của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Á Châu. Ðiện Văn như sau:

Tất cả các nghị phụ vỗ tay khi nghe những lời này, để nói lên những tâm tình quý mến và tôn trọng đối với vị chủ chăn lão thành và can đảm này.

Tuy nhiên, từ Trung Quốc xem ra như không có tin gì lạc quan; các hãng thông tấn quốc tế loan tin rằng Ðại Diện của Ủy Ban Tôn Giáo Nhà Nước Trung Quốc cho biết: việc hai giám mục được hộ chiếu đi Vatican là một điều rất ít hy vọng, vì lý do là hai bên không có quan hệ ngoại giao. Ðây chỉ là một lý do che đậy bên ngoài. Bắc Kinh luôn luôn đòi Vatican phải đoạn tuyệt ngoại giao với Ðài Loan.

Nhân dịp nầy, trong phiên họp khoáng đại sáng thứ năm 23/04/98, một vấn đề rất tế nhị về mối quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh, đã được đề cập đến. Các nghị phụ nhấn mạnh rằng ngày nay chế độ vô thần không còn là một mối quan tâm của Bắc Kinh nữa, nhưng trái lại, việc kiểm soát nghiêm nhặt về mọi khía cạnh, về đời sống xã hội, là điều được quan tâm hơn cả. Các nghị phụ cũng bày tỏ những lo lắng về hố ngăn cách giữa Giáo Hội "chính thức" (Giáo Hội Ái Quốc được nhà nước chính thức thừa nhận) và Giáo Hội "thầm lặng" (giáo hội trung thành với Vatican và thường bị bách hại bởi nhà nước); hố sâu này lan rộng nhất là trong những năm nhà nước kiểm soát ngặt nghèo đời sống tôn giáo. Sau cùng các giám mục công giáo thế giới được mời gọi giúp đỡ Giáo Hội tại Trung Quốc cách cụ thể.

Trong các vấn để được nêu lên trong buổi họp phát biểu ý kiến vào sáng thứ Năm 23/04/98, có vấn đề "môi sinh". Hiện tượng toàn cầu hóa kinh tế và tự do hóa bừa bãi không luật lệ, gây biết bao tai hại cho môi sinh tại các nước như Thái Lan hay Philippines; tại những nơi, với lý do về phát triển, tiến bộ, nhưng thực ra chỉ vì quyền lợi của thế giới kỹ nghệ.

Giáo Hội Á Châu, người đã chứng kiến thảm họa này phải tố cáo tình hình nghiêm trọng này trước các chính phủ và trước các nhà kinh tế, đồng thời cổ võ những luật lệ nhằm bảo vệ các nước nghèo khỏi những khai thác các nước nước giàu có.


Back to Radio Veritas Asia Home Page