Huấn đức của ÐTC
trước Kinh Truyền Tin
Trưa Chúa nhật 22.11.98

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bài huấn đức của ÐTC trước Kinh Truyền Tin Trưa Chúa nhật 22.11.98, Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua, kết thúc Năm Phụmg Vụ C.

ÐTC đã nói như sau:

1 - Hôm nay Chúa Nhật sau cùng của Năm Phụng Vụ, chúng ta cử hành lễ trọng Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Vua Vũ Trụ. Kết thúc đoạn đường một năm, Giáo Hội tuyên xưng: Ðấng đã chịu đóng đinh và đã sống lại là Chúa của thế giới và của lịch sử ; ánh sáng của Lễ Phục Sinh chiếu dọi trên toàn Vũ Trụ và soi sáng Vũ Trụ. Ðây là ánh sáng của Tình Yêu và của Chân Lý, cứu thế gian khỏi sự chết do bởi tội lỗi, và đổi mới chương trình của tạo dựng, ngõ hầu tất cả mọi sự chiếm lại được ý nghĩa trọn vẹn của chúng, và được giao hòa với Thiên Chúa và với nhau. Trong khi chúng ta là lữ khách trần thế, cái nhìn của chúng ta hướng về trời, quê thật sau cùng của chúng ta. Ðể tiến đến việc thực hiện đầy đủ Nước Thiên Chúa, Phúc Âm khuyên chúng ta đừng chạy theo "thủ lãnh thế gian này" (Ga 12, 31; 16, 11) , kẻ gieo rắc những chia rẽ và gương mù, nhưng ngược lại hãy theo Chúa Kitô cách trung thành và khiêm tốn. Người hướng dẫn chúng ta về Nước Hòa Bình và Công Lý, nơi đây Thiên Chúa sẽ là tất cả trong mọi nguời, cho mọi người.

2 - Giáo hội trong lịch sử là một báo trước của Nước Thiên Chúa và cũng minh chứng nước này với tính cách: là công giáo, nghĩa là hoàn cầu, là chung cho mọi dân tộc. Sáng nay, trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, Khóa Họp khoáng đại đặc biệt của Thượng Hội Ðồng Giám mục về Châu Ðại Dương đã được khai mạc bằng Thánh Lễ trọng thể. Ðề tài của Khóa Họp này là "Chúa Giêsu Kitô: đi theo Con Ðường của Người, rao giảng Chân Lý của Người, sống Sự Sống của Người". Thượng Hội Ðồng Giám Mục đánh dấu một chặng thêm nữa của con đường của Giáo Hội, một Giáo Hội cảm tạ Chúa về ơn của Tin Mừng ban cho tất cả các dân tộc và một Giáo Hội tiến về Ngàn Năm thứ ba, bằng việc dấn thân với đà tiến mới trong bổn phận rao giảng Tin Mừng cho thế giới. Tôi chào mừng tất cả các Giám Mục của Châu Ðại Dương, từ nơi xa đến Roma để cùng với các Nghị Phụ khác tham dự vào công việc của Khóa Họp. Hơn nữa, tôi xin anh chị em có mặt tại đây và tất cả Dân Chúa cầu nguyện cho biến cố Giáo Hội quan trọng này, biến cố mà chúng ta ước mong đem lại những thành quả về canh tân thiêng liêng, không những cho các cộng đồng của Châu Ðại Dương, nhưng còn cho tất cả các tín hữu thế giới.

3 - Thực ra, tất cả các tín hữu là người đóng vai chính, bằng chứng tá đời sống, của sứ mệnh chung về phục vụ Nước Chúa. Cách riêng, các linh mục được mời gọi truyền bá trong mọi góc của Trái Ðất này, (truyền bá) Tin Mừng của Tình Yêu Thiên Chúa. Anh chị em rất thân mến, trong khi nhớ lại rằng hôm nay ở Roma cử hành Ngày Chủng Viện, tôi mời gọi anh chị em đâng lên Chúa lời cầu nguyện riêng cho các ơn kêu gọi linh mục. Chúa Giêsu đã dạy cầu xin Chúa Cha, để Người sai thợ gặt trong cánh đồng của Người. Chúng ta hãy cầu nguyện bằng khẩn xin sự bầu cử của Ðức Maria rất thánh, Nữ Vương các Thánh Tông Ðồ, để tại Roma, tại Nước Ý và trên cả thế giới có nhiều ơn kêu gọi và ơn kêu gọi thánh thiện giống hình ảnh Chúa Chiên nhân lành.


Back to Radio Veritas Asia Home Page