Vài giải thích
của ÐTGM Sepe, Tổng Thư Ký
Ủy Ban Trung Ương Năm Thánh
về Tông Sắc của ÐTC nói về
việc triệu tập Năm Thánh 2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vài giải thích của Ðức Tổng Giám Mục Sepe, Tổng Thư Ký Ủy Ban Trung Ương Năm Thánh, về Tông Sắc của ÐTC nói về việc triệu tập Năm Thánh 2000.

Thứ Sáu ngày 27.11.98, trong cuộc họp báo, Ðức Hồng Y Roger Etchegaray, chủ tịch Ủy Ban Trung Ương Năm Thánh, đã trình bày với giới báo chí Tông Sắc của ÐTC Gioan Phaolô II có tựa đề là "Mầu nhiệm Nhập Thể" (Incarnationis Mysterium), nói về việc triệu tậïp năm Thánh 2000. Chúng tôi đã có dịp nói đến cuộc họp báo này trong bài thời sự trước. Cũng trong buổi họp báo nói trên, Ðức Tổng Giám Mục Crescenzo Sepe, Tổng Thư Ký Ủy Ban Năm Thánh, đã nói đến những việc phải làm, để Năm Thánh đem lại ơn ích dồi dào về phương diện thiêng liêng. Hôm nay chúng tôi xin kể lại đây những giải thích của Ðức Tổng Giám Mục Sepe về Tông Sắc nầy.

Trước hết Ðức Tổng Giám Mục nhắc đến những lời của ÐTC trong Tông Sắc triệu tập Năm Thánh 2000 như sau: "Mỗi Năm Toàn Xá là như một lời mời gọi tham dự một Lễ Cưới, một Tiệc Cưới" (số 4). Như thế, ÐTC mời gọi tất cả các Giáo Hội và các Cộng Ðồng Giáo Hội, rải rắc trên khắp hoàn cầu tham dự vào Lễ Cưới này, để cùng cử hành hai ngàn năm của Mầu Nhiệm trung tâm của đức tin Kitô: Mầu nhiệm Giáng Sinh của Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa và Ðấng cứu chuộc nhân loại. Ðể việc tham dự được coi là đích thực và đem lại những thành quả thiêng liêng mong ước, ÐTC nêu lên những chỉ dẫn thực hành. Và sau đây là những chỉ dẫn được nhắc đến trong Tông Sắc. Trước hết ÐTC ấn định thì giờ khai mạc và kết thúc Ðại Toàn Xá năm 2000. Lễ nghi khai mạc được ấn dịnh vào Ðêm Lễ Giáng năm 1999, bằng việc mở Cửa Thánh của Ðền thờ Thánh Phêrô. Sáng hôm sau Lễ Giáng Sinh (25.12.99) Các Cửa Thánh của các Ðền Thờ Thánh Gioan Laterano và Ðền Thờ Ðức Bà Cả (Santa Maria Maggiore) cũng sẽ được mở ra, do Ðức Hồng Y Camillo Ruini và Ðức Hồng Y Carlo Furno; nhưng Cửa Thánh của Ðền Thờ Thánh Phaolô ngoài Thành sẽ được mở ra vào ngày 18 tháng Giêng năm 2000, ngày bắt đầu tuần cầu nguyện cho hiệp nhất các tín hữu Kitô, do Ðức Hồng Y Edward Idris Cassidy, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về cổ võ sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. ÐTC quan tâm đến việc hiệp nhất các Giáo Hội Kitô cách riêng trong Năm Ðại Toàn Xá 2000. Cũng sáng Lễ Sinh Nhật (25.12.99), Năm Toàn Xá được khai mạc tại Thánh Ðịa, cách riêng tại Betlem, Gierusalem và Nagiaret và tại các nhà thờ chính tòa (của mỗi giáo phận) trên cả thế giới, trong giờ cử hành thánh lễ. Trước thánh lễ nên có một cuộc hành hương từ một nhà thờ gần hơn cả tiến về nhà thờ chính tòa. Lễ nghi bế mạc được ấn định vào ngày mồng 6 tháng Giêng năm 2001, nhằm ngày lễ Hiển Linh (Ba Vua).

Sau đó, Ðức Tổng Thư Ký Ủy Ban Năm Thánh giải thích thêm về "vài dấu hiệu" đã được ÐTC nêu lên trong Tông Sắc nói trên.

1. Dấu hiệu thứ nhất là việc hành hương; đây là một yếu tố thiết yếu của Ðại Toàn Xá, gợi lại cuộc lữ hành của mỗi một tín hữu theo bước chân của Chúa Kitô. Cuộc hành hương này bao gồm những việc thực hành đạo đức cụ thể: ăn năn sám hối về các tội lỗi đã phạm, canh phòng liên lỉ về sự yếu đuối của mình, để tiến đến một cuộc thay đổi thực sự bên trong (số 7). Dấu hiệu của cuộc hành hương thiêng liêng này được biểu lộ bằng cuộc hành hương bên ngoài của chính thể xác. Mọi người đều được mời gọi thực hành cuộc hành hương này trong Năm Ðại Toàn Xá. Tại Roma, thủ đô Giáo Hội, cuộc hành hương, ngoài tại bốn Ðến Thờ, thì còn có thể thực hiện tại Ðền thờ Thánh Giá Giêrusalem, kế bên Ðền thờ Thánh Gioan Laterano, Ðền thờ Thánh Lorenzo ngoài Thành, nằm bên cạnh Ðất Thánh Roma, Ðền Thánh Ðức Bà của Tình Thương Thiên Chúa (Madonna del Divino Amore và các Hang Toại Ðạo, (Catacombe).

Tại Thánh Ðịa - Những người hành hương Năm Thánh có thể viếng Ðền Thờ Mồ Thánh ở Giêrusalem - Ðền Thờ Giáng Sinh tại Betlem - và Ðền Thờ Truyền Tin tại Nagiaret.

Tại các Giáo phận rải rắc trên thế giới - Các tín hữu có thể lãnh ơn toàn xá Năm Thánh với những điều kiện sẽ được nói đến ở cuối bài này.

2. Dấu hiệu thứ hai là Cửa Thánh. Cửa Thánh gợi lại việc vượt qua - mỗi tín hữu Kitô được mời gọi thực hiện việc vượt qua từ tình trạng tội lỗi tiến đến tình trạng ơn thánh (số 8). Chính Chúa Giêsu đã nói: "Ta là Cửa", và bước qua Cửa này có nghĩa là tuyên xưng rằng Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa". Tại Ðền Thờ Thánh Phêrô, chính ÐTC sẽ là ngưỡi lữ hành đầu tiên vuợt qua Cửa Thánh được mở ra trong Ðêm Lễ Giáng Sinh 1999, và sau ÐTC, các tín hữu tiếp tục qua Cửa này trong suốt năm Toàn Xá, nghĩa là cho tới ngày đóng Cửa Thánh, mồng 6 tháng Giêng năm 2001.

3. Dấu hiệu thứ ba là Ơn Toàn Xá (indulgentia) - và Ơn Toàn Xá là một trong các yếu tố kết thành biến cố Toàn Xá. ÐTC trình bày giáo lý của Giáo Hội về Ân Xá, bằng phân biệt rõ ràng việc tha thứ các tội lỗi, qua Bí Tích Ăn Năn Sám Hối và Hòa Giải và việc tha vạ đời này (hình phạt đời này, pena temporale). Sau khi đã lãnh nhận bởi Chúa quyền tha tội, nhân danh Người, trong khi múc kín nơi "Kho Tàng" có tích chứa những công nghiệp và những việc tốt lành của Các Thánh, do thực tại được dựa trên sự hiệp thông các Thánh (Kính Tin Kính) , Giáo Hội cũng có thể giải thoát con người tội lỗi khỏi cái gọi là "vạ đời này, hình phạt đời này, pena temporale", cái vạ vẫn còn lại do những hậu quả của tội lỗi (tuy đã được tha trong Bí Tích Giải Tội). Thực ra, tội lỗi đã được tha trong Bí Tích Giải Tội, vẫn cần phải thanh tịnh hóa hoàn toàn khỏi tất cả những gì mà tội lỗi đã gây nên nơi các thành viên của Nhiệm Thể Chúa Kitô, tức Giáo Hội. Thực sự, tội của một người gây nên những hậu quả tiêu cực nơi tất cả các người khác, cũng như việc lành, do một người làm, gây ảnh hưởng tốt và mang lại ích lợi cho cộng đồng, như Ðức Phaolô VI viết: "Ðây là tình liên đới siêu nhiên" (xem Indulgentiarum doctrina , số 4). Vị Tổng Thư Ký Ủy Ban nhắc lại lời ÐTC viết trong Tông Sắc "Mầu nhiệm nhâp thể"; Ðó là: "Cầu nguyện để được ơn đại xá, là đi vào trong hiệp thông thiêng liêng này -- (tức sự hiệp thông các Thánh - và Ðức Phaolô VI gọi là Tình Liên Ðới siêu nhiên) -- và vì thế mở tâm hồn hoàn toàn cho người khác" (số 10) Ðể lãnh ơn toàn xá trong Năm Thánh, ÐTC nhắc lại những điều kiện do Tòa Ân Giải (Penitenziaria Apostolica) ấn định. Và gồm có những điểm như sau:

1) Sự cần thiết của việc xưng thú tội lỗi trong Bí Tích Giải Tội và tham dự Thánh Lễ, rước lễ. Ðây là hai Bí Tích làm cho chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa Cha chúng ta, nhờ công nghiệïp Chúa Giêsu Ðấng Cứu Thế.

2) Cầu nguyện theo ý chỉ của Ðức Giáo Hoàng, để minh chứng sự hiệp thông với Giáo Hội.

3) Có thể viếng một trong các nhà thờ kể trên đây - bằng tham dự Thánh Lễ hay một cử hành phụng vụ khác: hát Kinh Sáng - Kinh Chiều... (Giờ Kinh Phụng Vụ) - bằng thực hành những việc đạo đức, như Ngắm Ðáng Thánh Giá - Chầu Thánh Thể - Suy gẫm Lời Chúa... và kết thúc các việc lành này bằng đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính (tuyên xưng đức tin) và Kinh Kính Ðức Trinh Nữ rất thánh Maria.

4) Ơn toàn xá cũng có thể lãnh - bằng thực hiện những việc lành về đức ái, như viếng thăm bệnh nhân, tù nhân, người tàn tật v.v... - bằng góp công của vào việc thực hiện những công việc có tính cách tôn giáo, xã hội (để giúp các thanh thiếu nhi bị bỏ ngoài lề xã hội, thanh niên gặp khó khăn, những người già cả nghèo khổ, những nguời ngoại quốc...) - bằng việc dành một phần thì giờ rãnh rỗi cho các hoạt động cộng đồng - bằng việc kiêng cữ bớt đi, ít là trong một ngày, những xài phí dư thừa, như hút thuốc, uống ruợu mạnh... - bằng việc ăn chay. Ðức Tổng Giám Mục nhắc lại rằng: trong suốt Năm Thánh, Ơn Toàn Xá chỉ được lãnh một lần trong ngày và được chỉ cho các linh hồn của các người đã qua đời, vừa nhớ lại mối giây liên kết trong Nhiệm Thể Chúa Kitô giữa nguời sống và người chết. Những dấu hiệu khác như việc "thanh luyện trí nhớ (quên đi những sai lầm trong quá khứ ta đã làm cho người khác, hoặc người khác đã xúc phạm đến mình, xin tha thứ và lãnh nhận tha thứ) - sống tình liên đới quốc tế và việc kính nhớ Các Vị Tử Ðạo. Các dấu hiệu này đã được Ðức Hồng Y Chủ Tịch nhắc qua trong buổi họp báo.

Ðức Cha Sepe kết thúc bằng việc nhắc lại "dấu hiệu vĩ đại và sáng chói hơn cả của Năm Thánh, tức Ðấng đã sinh ra Con Thiên Chúa. ÐTC phú thác Ðại Toàn Xá của năm 2000 cho Ðức Trinh Nữ Maria, người phụ nữ của sự thinh lặng và của lắng nghe, ngoan ngoãn trong tay Chúa Cha và có phước vì những việc kỳ diệu do Chúa Thánh Thần thực hiện nơi Người, để xin Người che chở con đường của tất cả những ai sẽ là những người hành hương, bước qua Cửa Thánh, là Cửa được mở ra cho Giáo hội và cho nhân loại đang bước vào Ngàn Năm thứ ba của Kỷ Nguyên Kitô.


Back to Radio Veritas Asia Home Page