Kinh Năm Thánh
Hướng Về Chúa Thánh Thần

do ÐTC Gioan Phaolô II soạn cho năm 1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Back to Radio Veritas Asia Home Page