Kinh Năm Thánh 1997
Dâng Lên Chúa Giêsu Kitô

do ÐTC Gioan Phaolô II soạn cho năm 1997

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Back to Radio Veritas Asia Home Page